Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Функції долей кори півкуль переднього головного мозку. Шляхи комісуральні, проекційні, асоціативні


В корі великого мозку містяться центри, які регулюють виконання тих чи інших функцій. Початок дослідження цито- і мівлрархітектоніки кори головного мозку поклав Київський анатом В.О.Бец, а продовжив - І.П.Павлов. Ці центри поділяють на центри першої сигнальної системи (проекційні) і центри II сигнальної системи (асоціативні).

До проекційних центрів відносяться:

- центр зору, який знаходиться "по берегах" шпорної борозни;

- центр слуху, що знаходиться в поперечній закрутці Гешля;

- центр нюху і смаку, який знаходиться в гачці (закінчення закрутки біля ноги морського коника);

- центр шкірної чутливості, що знаходиться в позацентральній закрутці;

- загальний руховий центр, який знаходиться в передцентральній закрутці.

Всі ці центри двосторонні, а в передній і задній центральній закрутках права половина тіла людини знаходиться в лівій півкулі, а ліва - в правій, причому голова представлена в нижніх частинах цих закруток, а ноги - у верхніх. До асоціативних центрів відносяться:

- центр артикуляції мови, який знаходиться нижній лобовій закрутці (Брока);

- слуховий аналізатор мови, що знаходиться , верхній скроневій закрутці (Верніке);

- центр письмової мови, який знаходиться в задній частині середньої лобової закрутки;

- центр читання ( зоровий аналізатор письмової мови), який знаходиться в кутовій закрутці;

- центр практичних навичок, що знаходиться в надкрайовій закрутці;

- центр сумісного повороту голови і очей в протилежну сторону, який знаходиться в середній лобовій закрутці.

Всі асоціативні центри, крім останнього, непарні , знаходяться у правій і лівій півкулі, а у лівшій - в правій півкулі.

Порожнинами кінцевого мозку є бічні шлуночки (І-зліва, ІІ-справа), які складаються з передніх рогів, центральної частини, задніх рогів і нижніх рогів.

Передні роги бічних шлуночків знаходяться в лобовій частці і обмежені:

- з медіальної сторони - пластинкою прозорої перегородки;

- з латеральної і нижньої сторони головки хвостатого ядра;- з верхньої сторони - мозолистим тілом.

Центральна частина бічних шлуночків знаходиться в тім’яній частці і обмежена:

- знизу - тілом хвостатого ядра;

- вгорі - мозолистим тілом.

Задні роги бічних шлуночків знаходяться в потиличних частках і обмежені з усіх сторін білою речовиною півкуль, яка утворює килим. На медиальній поверхні задніх рогів килим утворює диб) заднього рогу і пташину шпору.

Нижні роги бічного шлуночка знаходяться в скроневій частці і обмежені:

- з медіальної сторони гіпокампом (амоновий ріг);

- знизу килимом, що утворює бічне підвищення;

- з латеральної і верхньолатеральної сторони килимом;

- верхньомедіальну стінку утворює хвіст хвостатого ядра.

Судинна основа бічних шлуночків, яка містить добре розвинуте судинне сплетення, знаходиться в центральній частині і в нижньому розі бічного шлуночка і бере участь в утворенні більшої частини спинномозкової рідини.

Спинномозкова рідина з бічних шлуночків через міжшлуночковий отвір попадає в третій шлуночок, де вона поповнюється і через сильвіїв водопровід попадає в четвертий шлуночок. В четвертому шлуночку спинномозкова рідина теж поповнюється" і через отвори Мажанді і Люшка попадає в підпавутинний простір головного і спинного мозку. З підпавутинного простору головного мозку спинномозкова рідина через пахіонові грануляції і периневральні простори всмоктується у венозні пазухи твердої мозкової оболонки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Анатомія та фізіологія ендокринної системи. Гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз | Фізіологія імунної системи. Неспецифічний імунний захист-система комплементу, фагоцитоз

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 560; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.