Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Внутрішня енергія системи


Внутрішня енергія тіла – це сума кінетичної енергії руху молекул, потенціальної енергії їх взаємодії і внутрішньомолекулярної енергії:

(2.1)

Внутрішня енергія системи дорівнює сумі внутрішніх енергій всіх тіл системи і потенціальної енергії взаємодії між ними:

. (2.2)

Внутрішня енергія системи є функцією стану. Це означає, що будь-який раз, коли система опиняється у даному стані, її внутрішня енергія приймає тільки одне притаманне цьому стану значення.

При переході системи з одного стану в інший зміна внутрішньої енергії дорівнює різниці її значень у цих станах, незалежно від шляху переходу:

. (2.3)

Внутрішню енергію системи можна змінити двома процесами і виконанням над системою роботи і наданням їй кількості теплоти Q:

. (2.4)

Вводячи – роботу системи над зовнішніми тілами, отримаємо вираз для першого закону термодинаміки.

Перший закон термодинаміки:

Q = ( U2 U1) + A. (2.5)

Кількість теплоти, що надається системі, йде на приріст її внутрішньої енергії і на виконання роботи системою над зовнішніми тілами.

Для визначення величин A і Q доводиться розбивати весь процес на послідовність елементарних процесів, що відповідають невеликій зміні параметрів системи. Для елементарного процесу 1-й закон термодинаміки має вигляд

D Q =D U+D A, (2.6)

де D Q – елементарна кількість теплоти; D A – елементарна робота; D U – приріст внутрішньої енергії.

Робота при зміні об’єму. При ізобарному ( p=const) процесі робота зі зміни об’єму газу визначається формулою

A12=p (V1 V2), (2.7)

де p – тиск газу; V1 і V2 – початковий і кінцевий об’єми.

Якщо тиск газу змінюється у процесі виконання роботи, то всю зміну об’єму слід розбити на такі елементарні зміни D Vi , для яких тиск pi можна вважати незмінним. Тоді для елементарних процесів можна скористатися формулою (2.7) і записати повну роботу у вигляді

. (2.8)

Строгий знак рівності можна поставити тільки під знаком границі при . У результаті отримаємо.

. (2.9)

Тобто щоб визначити роботу системи при зміні об’єму, потрібно тиск проінтегрувати за об’ємом від початкового V1 до кінцевого V2 значень.Рис. 14

На координатній площині ( p, V ) робота дорівнює площі криволінійної трапеції, яка зверху обмежена графіком залежності p = f (V ), знизу – віссю V, ліворуч і праворуч прямими V = V1 і V =V2 (див. рис. 14).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА | Елементарна кінетична теорія газів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1326; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.