Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інженерно-геологічна характеристика глинистих ґрунтів

Читайте также:
 1. I. Сравнительная характеристика видов вскармливания
 2. I. Сущность, состав, характеристика товарооборота.
 3. II. НЕОФРЕЙДИЗМ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
 4. III. Мотивационная характеристика темы
 5. III. Мотивационная характеристика темы
 6. V. Клинико-морфологическая характеристика поражений.
 7. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ) ЭКОНОМИСТА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
 8. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика
 9. Амплитудная характеристика направленности.
 10. Амплитудно-частотная характеристика
 11. Амплитудно-частотная характеристика усилителей.
 12. Аналітико-розрахункові методи кількісної оцінки ризиків, їх характеристика

Між їх мінеральними частками діють тиксотропно-коагуляційні та кристалізаційно-конденсаційні (цементаційні) структурні зв'язки. Міцність цих зв'язків залежить від ступеня дисперсності ґрунтів, їх мінерального складу, щільності, вологості, складу цементуючої речовини й інших чинників. Міцність структурних зв'язків характеризується зчепленням.

До складу глинистих ґрунтів у різних співвідношеннях уходять глинисті, пилуваті та піщані частки. Встановлено, що властивості цих ґрунтів у багатьох випадках визначаються мінеральним складом саме глинистої фракції. Важливе значення мають такі глинисті мінерали, як каолініт, іліт і монтморолоніт. Мінеральні зерна цих мінералів дуже дрібні (їх розмір менший за 0,002 мм, що відповідає тонкій дисперсії) й мають лускоподібну або пластинчасту форму. Все це зумовлює їх велику поверхневу енергію та фізико-хімічну активність при взаємодії з водою. Нагадаємо, що значна частина води у глинистих ґрунтах перебуває у зв'язному стані.

Глинисті ґрунти розподіляють на різновиди за: числом пластичності; показником текучості; відносною деформацією набухання без навантаження; відносною деформацією просідання; відносним вмістом органічних речовин; ступенем засоленості; відносною деформацією здимання; температурою.

Глинисті ґрунти за числом пластичності Іp розподіляють на:

Супісок Ір= 1 ÷ 7

Суглинок Ір= 7 ÷ 17

Глину Ір= > 17

За гранулометричним складом та числом пластичності Ір глинисті ґрунти підрозділяють згідно з таблицею 4.6.

 

Таблиця 1.6 Різновиди глинистих ґрунтів зa числом пластичності ти гранулометричним складом

Різновид глинистих ґрунтів Число пластичності Вміст піщаних часток
Ір, % (2-0.5 мм), % за масою
Супісок:    
піщанистий 1-7 ≥ 50
пилуватий 1-7 <50
Суглинок:    
легкий піщанистий 7-12 ≥40
легкий пилуватий 7-12 <40
важкий піщанистий 12-17 ≥40
важкий пилуватий 12-17 <40
Глина:    
легка піщаниста 17-27 ≥40
легка пилувата 17-27 <40
важка >27 не регламентується

 

За показником текучості IL глинисті ґрунти розподіляють на:

Супісок:

твердий IL< 0

пластичний IL= 0 ÷ 1

текучий IL> 0

Суглинки і глини:

тверді IL< 0

напівтверді IL= 0 ÷ 0,25

тугопластичні IL= 0,25 ÷ 0,5

м'якопластичні IL= 0,50 ÷ 0,75

текучопластичні IL= 0,50 ÷ 0,75

текучі IL> 0

Основні типи структур у глинистих ґрунтах: глиниста (пелітова); пилувато-глиниста (алевропелітова); піщано-глиниста (псамопелітова) й ін. Структура ґрунту і характер структурних зв'язків впливають на міцність і стисливість. Опір глинистих ґрунтів зрушенню має дві складові: опір тертю, прямо пропорційний стискуючий напрузі, і зчеплення, яке не залежить від цієї напруги. Із збільшенням вологості опір цих ґрунтів зрушенню (а отже, й міцність, і стійкість) суттєво знижується. Це веде до втрати загальної стійкості схилів, випирання ґрунту з-під підошви фундаментів тощо.Стисливість глинистих ґрунтів теж коливається в широких межах. До того ж цей процес значно триваліший, ніж у піщаних і великоуламкових ґрунтах. Тому осідання споруд на таких основах звичайно не стабілізуються у будівельний період, а продовжуються й у період експлуатації, іноді навіть десятки років. До цього також слід додати, що на будівельні властивості глинистих ґрунтів дуже суттєво впливає показник їх текучості (або, кажуть, консистенція ґрунту) - при різних значеннях ІL вони мають і різні характеристики міцності та деформативності.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Інженерно-геологічна характеристика глинистих ґрунтів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 377; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.181.75
Генерация страницы за: 0.006 сек.