Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Журнали операцій і проводок

Читайте также:
 1. Английская журналистика в первой половине XIX века. Пресса чартизма.
 2. Английская журналистика во второй половине XIX века.
 3. Взаимосвязь и взаимозависимость журналистики и экономики
 4. Відображення операцій з вибуття необоротних активів на рахунках бухгалтерського обліку.
 5. Відображення операцій з надходження необоротних активів на рахунках бухгалтерського обліку.
 6. Групування операційних витрат за економічними елементами
 7. Документація та облік прибуткових касових операцій.
 8. Документування господарських операцій
 9. Еволюція розвитку операційного менеджменту
 10. Етапи формування управлінських рішень з питань відновлення операційних необоротних активів
 11. Журнали документів

 

Відомості про господарську діяльність підприємства в системі «1С:Підприємство» зберігаються у вигляді операцій. Кожна операція містить деяку загальну частину, що характеризує її в цілому (номер, дата, сума, зміст операції), та табличну частину, що містить проводки операції. Кожна з проводок, в свою чергу, містить одну або декілька кореспонденцій. Проводки, що містять декілька кореспонденцій, називаються складними. В складних проводках дебет одного рахунку кореспондує з кредитом декількох рахунків або навпаки.

Операції можуть вводитись в ручному режимі або автоматично формуватись документами. Для полегшення ручного введення операцій передбачені типові операції.

Для збереження операцій та проводок в системі передбачено два види журналів – журнал операцій та журнал проводок. Журнал операцій містить список операцій з інформацією про них. В журналі операцій існує можливість перегляду проводок виділеної операції як в межах вікна журналу операцій, так і в окремому вікні. Журнал проводок дозволяє переглядати список проводок, що належать різним операціям, в загальній послідовності. В ньому відображаються загальні відомості про операцію та дані проводок.

Для відображення форм журналів операцій і проводок в режимі роботи «1С:Підприємство» використовуються команди «Журнал операций» і «Журнал проводок» пункту «Операции» або «Журналы» головного меню системи.

Журнал операцій (рис. 2.4) - це хронологічний список, в кожному рядку якого відображається інформація про окрему операцію: номер та документ, що сформував операцію; дата, час, сума, автор та зміст операції; фірма, на якій була зареєстрована операція. Додаткова інформація про операцію відображається на піктограмі: якщо операція сформована документом, то піктограма містить конверт, інакше операція сформована в ручному режимі; якщо документ, що сформував операцію, проведений, то піктограма містить галочку; якщо операція помічена на видалення, то піктограма містить хрестик.

 

Рис. 2.4. Форма журналу операцій

 

Для відображення проводок виділеної операції в нижній частині вікна операцій або в окремому вікні використовуються команди «Действия - Показывать проводки» та «Действия - Проводки операции» відповідно.

Журнал проводок (рис. 2.5) – це хронологічний список, в кожному рядку якого відображається інформація про окрему проводку: дата та номер операції, якій належить проводка; номер проводки в операції (номер проводки та кореспонденції для складної проводки); коди та субконто дебетового та кредитового рахунків проводки; валюта, курс та валютна сума проводки (лише для рахунків з валютним обліком); кількість об’єктів обліку (лише для рахунків з кількісним обліком); гривнева сума проводки; зміст проводки та операції; номер журналу, в якому зберігається документ, що сформував проводку; фірма, на якій була зареєстрована операція. Додаткова інформація про проводку відображається на піктограмі.Для переходу з журналу операцій (проводок) в журнал проводок (операцій) використовується команда «Действия - Перейти в журнал проводок» («Действия - Перейти в журнал операций»).

Відбір змісту журналів можна виконувати для деякого часового інтервалу та за певним критерієм відбору.

Часовий інтервал журналів відображається в заголовках форм журналів і визначається як інтервал за замовчуванням на закладці «Журналы» вікна настройки параметрів системи (рис. 2.6) за допомогою команди «Сервис - Параметры…» або у вікні параметрів журналу (рис. 2.7) за допомогою команди «Действия - Интервал».

Рис. 2.5. Форма журналу проводок

 

Рис. 2.6. Закладка «Журналы» вікна настройки параметрів системи

 

Рис. 2.7. Вікно параметрів журналу

 

 

Відбір за критерієм виконується у вікні відбору (рис. 2.8) за допомогою команди «Действия - Отбор по значению - Отобрать…» або на підставі інформації виділеної комірки журналу за допомогою команди «Действия - Отбор по значению -Отобрать по колонке». Для відміни відбору використовується команда «Действия - Отбор по значению - Отключить».

 

Рис. 2.8. Вікно відбору за критерієм

 

При роботі з журналами операцій і проводок можна виконувати такі дії над операціями за допомогою команд пункту «Действия»:

- вводити нові операції в ручному режимі, на підставі шаблонів типових операцій, шляхом введення документів, шляхом копіювання існуючих операцій, шляхом копіювання реквізитів існуючих операцій на підставі шаблонів типових операцій, шляхом введення документів на підставі існуючих документів (команди «Новая», «Ввести типовую», «Ввести документ», «Копировать», «Копировать типовую» та «Ввести на основании» відповідно);

- редагувати та переглядати операції (команди «Открыть операцию» та «Просмотр» відповідно);

- позначати та відміняти позначку на видалення операцій (команди «Пометить на удаление» та «Отменить пометку на удаление» відповідно);

- виключати та включати проводки операцій (команди «Выключить проводки» та «Включить проводки» відповідно);

- відміняти проведення операцій, сформованих документами (команда «Документ - Сделать непроведенным»);

- змінювати час введення операцій (команда «Изменить время…»).

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
План рахунків | Ручні операції

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1228; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.