Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи

Лекція 6. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Питання для самоперевірки

Тема реферату

Аналіз систематики критеріїв розвитку безпечних технічних систем.

1. Чому сучасні харчові технології можна розглядати як складні технічні системи?

2. Назвіть принципи системного підходу.

3. Що дозволяє принцип моделювання?

4. Назвіть критерії розвитку ТС.

5. Дайте визначення небезпечної зони.

6. Назвіть колективні засоби захисту небезпечних зон.

7. Назвіть загальні заходи безпеки при проектуванні та експлуатації технологічних процесів та обладнання.

8. Назвіть посудини та апарати першої групи, що працюють під тиском.

9. Які вимоги безпеки при експлуатації компресорів та холодильних установок Вам відомі.

10. Хто проводить опосвідчення посудин першої групи до пуску?

 

 

План лекції

6.1. Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи.

6.2. Класифікація та значення чинників, що впливають на важкість ураження людини електричним струмом.

6.3. Дія електричного струму на організм людини.

6.4. Основні причини і умови ураження людини електричним струмом.

6.5. Захист від ураження електричним струмом.

 

Питання для самостійної роботи

6.6. Заходи та засоби електробезпеки.

6.7. Статична електрика.

6.8. Захист від ураження статичною електрикою.

Статистичні дані виробничого травматизму в Україні і за кордоном свідчать про те, що випадки уражень людини електричним струмом достатньо рідкі і складають приблизно один відсоток. Однак при цьому кількість електротравм з летальним наслідком досягає 20 %. Тому електробезпека була, є і буде основним напрямом безпеки праці на виробництві. Ця теза базується на наступному постулаті : "Електроенергія у ХХІ сторіччі залишиться основним джерелом енергії для виробничого обладнання".

Актуальність навчання питанням електробезпеки в Україні обумовлена головним чином тим, що при чисельності населення України менше 1 % від світової спільноти кількість електротравм з летальним наслідком перевищує 6 % від загальносвітової. Таким чином Україна є одним з небагатьох лідерів у світі з летальних наслідків від електротравм.

ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ Електробезпека. Терміни і визначення. Визначає електробезпеку як систему організаційних і технічних заходів та засобів, які забезпечують захист людини від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики , а електротравму як травму, що спричинена дією на організм людини електричного струму або електричної дуги.

Головне джерело ураження людини електричним струмом на виробництві є електроустановки напругою до 1000 В. До них згідно Правил устрою електроустановок (ПУЕ) відносяться машини, апарати, лінії електропередач і допоміжне обладнання, яке призначене для виробництва, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її в інші види енергії. Таке положення пояснюється двома факторами: найбільшою їх розповсюдженістю на виробництві і в побуті, а також достатньо високим рівнем підготовки працівників, які обслуговують електроустановки з напругою понад 1000 В.

Основні технічні і організаційні заходи електробезпеки викладені в наступній нормативно – технічній документації:

- Правила устрою електроустановок (ПУЕ);

-НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок;

-НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

-ПТБ – правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів;

-ГОСТы ССБТ;

- документи Держгірпромнагляду.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вимоги безпеки при експлуатації обладнання під тиском | Класифікація та значення чинників, що впливають на важкість ураження електричним струмом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 934; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.