Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Захист від ураження електричним струмом

Читайте также:
 1. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин
 2. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту населення
 3. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Ознаки радіаційного ураження
 4. Біометричний захист інформації ї
 5. Блискавкозахист.
 6. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту
 7. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу
 8. Види ураження людини електричним струмом
 9. Висування і введення формувань в осередок ураження.
 10. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу
 11. Гарантування захисту та безпеки туристів
 12. Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом

Захист від ураження людини електричним струмом представляє собою сукупність систематизованих засобів і заходів щодо електробезпеки, які систематизовані і поділені на технічні, електричні і організаційно-технічні. Їх зміст і структура наведені на рис. 6.8.

 

 

Аналіз електротравматизму на підприємствах галузей народного господарства свідчить про те, що переважна кількість нещасних випадків припадає на умови аварійного режиму роботи підприємства. Тому детальний розгляд його систем захисту відноситься до найбільш актуальних питань.

ГОСТ 12.1.009 – 76 визначає захисне заземлення як навмисне електричне з’єднання з землею чи її еквівалентом металевих неструмопровідних елементів електроустановок, які можуть опинитися під напругою. Принципова схема дії захисного заземлення наведені на рис. 6.9.

 

 

Рис. 6.9 – Принципова схема дії захисного заземлення: 1 – корпус електроустановки,

2 – заземлення.

 

Пошкодження ізоляції фазного проводу електроустановки (показано блискавою на рис. 6.9) переведе її на аварійний режим роботи. Корпус установки опиняється під напругою і виникає мережа струму «корпус установки – земля».

Опір цієї мережі дорівнює опору заземлення RЗ. Значення RЗ в установках напругою до 1000 В не повинне перевищувати 10 Ом при сумарній потужності генераторів (трансформаторів) до 100 кВА і 4 Ом при сумарній потужності генераторів (трансформаторів) більше 100 кВА. Низький опір заземлення сприяє появі на землі поля підвищених потенціалів, тобто потенціал землі значно підвищується від нульового. В цьому полі знаходиться людина, яка може доторкнутись до корпусу установки і опинитися під напругою, величина якої визначається за формулою

(6.10)

 

де UЗ, UП – напруга на корпусі і на тілі людини відповідно, В;

IЗ – сила струму замикання на землю, А;

RО – опір заземлення, Ом.

kП– коефіцієнт напруги дотику (kП < 1)

Через тіло людини пройде електричний струм, величина якого визначається

 
 


,(6.11)

 

де Іл - електрострум в мережі "фаза-людина-земля", А;

Rл - опір тіла людини (умовно прийнятий за 1 000 Ом).

Низький опір заземлення по відношенню до опору людини і понижена напруга на тілі людини за рахунок підвищення потенціалу землі забезпечують зниження величини струму через тіло людини до безпечної величини.

Захисному заземленню підлягають:

- електроустановки змінного струму напругою 380 В і більше;

- електроустановки постійного струму 440 В і більше;

- електроустановки змінного струму напругою більше 42 В і постійного струму напругою більше 110 В у приміщеннях з підвищеною і особливо небезпекою електротравм і поза приміщеннями;- електроустановки, що експлуатуються у вибухонебезпечних зонах.

Область застосування захисного заземлення – трифазні трипровідні мережі до 1 000 В з ізольованою нейтраллю.

Згідно з ГОСТ 12.1.009-76 під зануленням слід розуміти навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмовідних елементів обладнання, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції. Принципова схема занулення наведена на рис. 6.10.

 

 

Рис. 6.10 – Принцип дії занулення : 1 – нейтраль трансформатору; 2 – корпус електроприймача; 3 – плавкий запобіжник; 4 – провідник, який занулює; 5 – повторне занулення нульового проводу; IК.З. – струм однофазного короткого замикання; Rф– опір фазного проводу; RН – опір нульового проводу; Rо – опір заземлення нейтралі трансформатора; Rп– опір повторного заземлення нульового проводу; Uф – фазна напруга; Ф – фазний провід; О – нульовий провід.

 

При зануленні пробій фази на корпус (на рис. 6.10 показано блискавою) спричиняє коротке замикання, яке характеризується різким зростанням сили струму на фазі ІК.З..Під дією цього струму спрацьовує захист від короткого замикання (плавкі запобіжники, електромагнітні вимикачі різних конструкцій, тощо) і електроустановка відключається від мережі живлення. Повторне включення неможливе без усунення пробою на корпус.

Надійність роботи занулення у відповідності до ПУЕ забезпечується наступним:

1. Сила струму короткого замикання повинна відповідати співвідношенню

(6.12)

де IНОМ – сила номінального струму електроустановки, А;

k – коефіцієнт надійності захисту, 1,25 < k < 6.

2. Провідність нульового проводу повинна бути не менше 50% провідності фазного.

3. Нульовий провід повинен бути захищеним від обриву і мати повторне заземлення через 200...500 м.

4. В нульовому проводі забороняється установлювати запобіжники, вимикачі та інші прилади, яки можуть порушити його цілісність.

Вимоги застосування занулення аналогічні вимогам до застосування захисного заземлення.

Область застосування – трифазні чотирипровідні мережі до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю.

Захисне відключення призначається для відключення електроустановки при появі напруги на її неструмоводних елементах. Воно підвищує надійність захисту у доповненні до захисного заземлення або занулення в умовах підвищеної небезпеки електротравм і зниження їх важкості. Ефективність захисного заземлення знижується за рахунок підвищення опору заземлюючого пристрою, який розташовано у сухому чи скальному ґрунті, а занулення – за рахунок збільшення опору струму короткого замикання при значній протяжності мережі живлення.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Такий струм, безумовно, є летальним для людини | Аналіз небезпек життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва. Вибір найбільш небезпечних за умовами наслідків

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1532; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин
 2. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту населення
 3. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Ознаки радіаційного ураження
 4. Біометричний захист інформації ї
 5. Блискавкозахист.
 6. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту
 7. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу
 8. Види ураження людини електричним струмом
 9. Висування і введення формувань в осередок ураження.
 10. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу
 11. Гарантування захисту та безпеки туристів
 12. Дія електричного струму на організм людини і основні види ураження електричним струмом

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.