Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Резерви чистої премії в проміжні моменти

Читайте также:
 1. Автоматизированные системы бронирования и резервирования в туризме
 2. Зарубежные системы бронирования и резервирования
 3. ІІІ. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці
 4. Контракти з поверненням премії
 5. Методы повышения надежности систем с помощью резервирования
 6. Моменти інерції однорідних тіл
 7. Нерезервированные и резервированные системы
 8. Основні резерви підвищення ефективності виробництва
 9. Оцінка ефективності проекту за методом чистої поточної (теперішньої) вартості
 10. Премії, які виплачуються разів на рік
 11. Приклад обчислення резерву чистої премії у випадку контракту страхування на дожиття
 12. РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ, ИЗМЕНЕНИЯ РАСПИСАНИЯ, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ. ВОЗМЕЩЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРА. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ. ЦЕНА БИЛЕТА, ТАРИФЫ, СКИДКИ И ЛЬГОТЫ

Повернемося до загального виду страхування, яке обговорювалося в розділі 3. Припустимо, що застрахований живий в момент (- ціле, ), і позначимо резерв чистої премії через . Аналогічно (3.5), резерв чистої премії може бути записаний у вигляді

. (6.1)

Ситуація А розділу 6 теми 2 означає

, (6.2)

звідки можна отримати значення .

Можна також виразити в термінах . Для цього підставимо (6.2) в (6.1) і використаємо (3.7) та (3.6). Отримаємо

. (6.3)

В розділі 3 ми бачили, що операції в році можуть бути розділені; рівняння (6.3) дає відповідне розділення в проміжні моменти: Перший доданок визначає стан рахунку заощаджень в момент , другий – це частина ризикової премії, яка знову „не отримана” в момент .

Третя можлива формула

. (6.4)

Вона показує, що є середнє зважене накопиченого значення і дисконтованого значення ; ваги обираються аналогічні вагам в (8.5) теми 4, при . Для доведення (6.4) можна замінити на .

На практиці часто використовується апроксимація, що базується на лінійній інтерполяції

, (6.5)

що можна порівняти з (6.3).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Резерви чистої премії в проміжні моменти

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 75; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.92.190.11
Генерация страницы за: 0.002 сек.