Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Актуальність теми: Вивчення топографії ходу розподілу гілок має велике значення для розуміння варіантної анатомії кровоносних судин з точки зору еволюційного


ТЕМА: «НЕПАРНІ НУТРЯНІ ГІЛКИ ЧЕРЕВНОЇ АОРТИ, ТОПОГРАФІЯ, ДІЛЯНКИ КРОВОПОСТАЧАННЯ, АНАСТОМОЗИ».

ЗАНЯТТЯ № 102.

Актуальність теми: Вивчення топографії ходу розподілу гілок має велике значення для розуміння варіантної анатомії кровоносних судин з точки зору еволюційного розвитку плечової, ролі судин в регуляції функції органів та обґрунтуванні можливості притискання черевної аорти з метою зупинки кровотечі. Варіанти і аномалії судин у зв’язку з філогенезом.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) черевний стовбур, початок, хід,топографію, поділ на гілки та ділянки їх кровопосмтачання, анастомози;

б) верхню брижову артерію, початок, хід, топографію, поділ на гілки та ділянки їх кровопосмтачання, анастомози;

в) нижню брижову артерію, початок, хід,топографію, поділ на гілки та ділянки їх кровопостачання, анастомози;

г) кровопостачання шлунка та черевного відділу стравоходу;

д) кровопостачання печінки та жовчного міхура;

е) кровопостачання селезінки;

є) кровопостачання різних частин підшлункової залози;

ж) кровопостачання дванадцятипалої кишки;

- особливості кровопостачання брижової частини тонкої кишки;

з) кровопостачання різних відділів товстої кишки;

- міжсистемні анастомози непарних гілок черевної аорти.

Вміти:

а) відпрепарувати та показати черевний відділ аорти;

б) показати черевний стовбур та його гілки;

в) показати верхню брижову артерію та її гілки;

г) показати нижню брижову артерію та її гілки.

 

 

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть:

а) хід, топографію, розподіл гілок, ділянки кровопостачання черевного стовбура;

б) хід, топографію, розподіл гілок, ділянки кровопостачання верхньої брижової артерії;

в) хід, топографію, розподіл гілок, ділянки кровопостачання нижньої брижової артерії;

г) кровопостачання непарних органів черевної порожнини.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Повторити:

а) анатомічну будову та топографію шлунка;

б) анатомічну будову та топографію печінки;в) анатомічну будову та топографію підшлункової залози;

г) особливості будови та топографію різних частин тонкої кишки;

д) особливості будови та топографію різних частин товстої кишки.

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Черевна аорта , початок, хід, топографія, поділ.

2. Непарні нутряні гілки черевної аорти.

3. Черевний стовбур, початок, хід, топографія, поділ на гілки.

4. Ліва шлункова артерія, хід, топографія, ділянка кровопостачання, анастомози.

5. Загальна печінкова артерія, хід, топографія, гілки.

6. Власна печінкава артерія, хід, топографія, розгалуження.

7. Шлунково-дванадцятипала артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

8. Селезінкова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

9. Верхня брижова артерія, хід, топографія, гілки.

10. Кишкові артерії, особливості ходу, анастомози, ділянка кровопостачання.

11. Клубово-ободова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

12. Права та середня ободові артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

13. Нижня брижова артерія, початок, хід, топографія, гілки.

14. Ліва ободова, сигмоподібна та верхня прямокишкова артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

15. Коронарні судини шлунка, джерело, анастомози.

16. Міжсистемні артеріальні анастомози в ділянці стравоходу.

17. Кровопостачання печінки та жовчного міхура.

18. Кровопостачання підшлункової залози.

19. Кровопостачання різних частин підшлункової залози.

20. Кровопостачання дванадцятипалої кишки.

21. Особливості кровопостачання брижової частини тонкої кишки.

22. Кровопостачання різних відділів товстої кишки.

23. Міжсистемні анастомози непарних гілок черевної аорти.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 302; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.