Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»


Вступ. Предмет і завдання курсу

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Основи організації обліку та звітності у комерційних банках України.

Програмна анотація:

1. Вступ. Предмет і завдання курсу «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках».

2. Сутність та роль бухгалтерського обліку в КБ.

3. Основні принципи бухгалтерського обліку в КБ.

4. Нормативно-законодавче регулювання обліку в банках.

5. Огляд фінансових звітів банку.

6. Облікова політика КБ.

 

За результатами навчання студенти повинні:

Знати:

предмет і завдання курсу «Бухгалтерський облік і звітність у КБ»;

• сутність та роль бухгалтерського обліку в комерційних банках;

• внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації банку;

• основні принципи бухгалтерського обліку в КБ;

• нормативно-законодавче регулювання обліку в банках;

• характеристику основних фінансових звітів банку;

• облікову політику комерційного банку.

Вміти:

використовувати облікову банківську інформацію для прийняття управлінських рішень;

• застосовувати принципи бухгалтерського обліку в банках в практичній діяльності;

• заповнювати основні фінансові форми звітності банку;

• використовувати облікову політику комерційного банку для забезпечення повноти та достовірності операцій у сфері обліку.

Банківська система є важливою ланкою економіки країни, оскільки банки виступають в ролі фінансових посередників на грошовому ринку, здійснюючи перерозподіл грошових ресурсів як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях. Специфіка діяльності банку як суб'єкта господарювання полягає в тому, що банківські установи мобілі­зують тимчасово вільні грошові кошти суб'єктів ринку - юридичних і фі­зичних осіб, задовольняють їхні потреби в додаткових фінансових ресур­сах та здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.


Розробила: Логин Марина Олександрівна – викладач фінансово – кредитних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу», спеціаліст.Рецензенти:

1. Гонтаренко Наталія Адамівна – завідувач кафедри економіки та банківської справи Рівненського інституту слов’янознавства, кандидат економічних наук, доцент.

2. Самсон Людмила Степанівна – голова циклової комісії фінансово-кредитних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу», викладач-методист.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії фінансово – кредитних дисциплін

Протокол №_____

від «___»__________20___р.

Голова циклової комісії:

Самсон Л.С.

 

Зміст

Вступ……...................................................................................................5

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Основи організації обліку та звітності у комерційних банках...................................................6

1. Вступ. Предмет і завдання курсу «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»……………………………………………………….6

2. Сутність та роль бухгалтерського обліку в КБ..................................8

3. Основні принципи бухгалтерського обліку в КБ..............................10

4. Нормативно-законодавче регулювання обліку в банках.................11

5. Огляд фінансових звітів банку...........................................................12

6. Облікова політика КБ..........................................................................13

Питання для перевірки знань..................................................................14

Список використаних джерел................................................................15

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1001; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.