Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація небезпечних природних процесів і явищ

Читайте также:
 1. Активні операції комерційних банків, їх суть і класифікація
 2. АЛГОРИТМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
 3. Аналіз небезпек життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва. Вибір найбільш небезпечних за умовами наслідків
 4. Антропогенні явища в природних водних об'єктах
 5. Банківські ризики і їх класифікація
 6. Будова зубів та їх класифікація за розміщенням.
 7. Бюджетна класифікація її структура та значення .
 8. Вертифікація -статичні, напівстатичні і динамічні структури. Класифікація структур даних.
 9. Види соціальних процесів.
 10. Визначення оптимального співвідношення площ природних та господар­ських угідь.
 11. Використання процесів псевдозрідження
 12. Вимоги до відображення явищ і процесів за допомогою показників

На людей, тварин, рослин, об’єкти економіки

Природні загрози та характер їхніх проявів і дії

Тема 2

Карп’як Н.М., Козій О.І.

 

 

1. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ.

2. Характеристика і наслідки дії природних загроз.

2.1. Геологічно небезпечні явища.

2.2. Метеорологічно небезпечні явища.

2.3. Гідрологічні небезпечні явища.

2.4. Природні пожежі.

2.5. Біологічні небезпеки.

3. Природні небезпеки внаслідок забруднення довкілля.

 

 

За всю свою історії існування, людство постійно потерпає від природних катаклізмів (стихійних лих): виверження вулканів, землетрусів, повеней, буревіїв, смерчів, посух та інші. Природні стихійні лиха пов’язані з надзвичайно динамічними природними процесами, однією з характерних ознак яких є невизначеність сили й часу їх прояву та неоднозначність наслідків. Найчастіше небезпечні природні процеси, проявляються на межах розділу різних природних середовищ – атмосфери і гідросфери, гідросфери та літосфери, атмосфери й літосфери.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується все більш зростаючими суперечностями між людиною і природним середовищем. В результаті економічного розвитку рівень впливу стихійних лих наблизився до критичного і загрожує незворотними наслідками для світової цивілізації. При однаковій потенційній небезпеці природних процесів, розміри стихійних лих визначають такі чинники, як геологічне розміщення, геологічна будова району, можлива послідовність чи взаємозалежність стихійних процесів та їх поєднання, характер поширення, тривалість прояву і сила дії, історичні та соціальні умови й рівень економічного розвитку території, умови землекористування тощо.

Уникнення та мінімізація негативних наслідків стихійних лих, значною мірою залежить від рівня організації економіки, прогнозування, інформаційного забезпечення, системи управління та забезпечення готовності до природних загроз.

 

Україна вирізняється дуже різними природними умовами, що спричиняє можливе виникнення на її територія багатьох небезпечних природних процесів і явищ та певні просторові закономірності їх прояву в різних географічних зонах і районах.

Серед небезпечних природних процесів і явищ в Україні найчастіше трапляються:

Геологічно-небезпечні явища: землетруси, карсти, зсуви, обвали та осипи, просідання земної поверхні різного походження, ерозія ґрунту;

метеорологічні небезпечні явища: сильні вітри, урагани, смерчі, шквали, зливи, сильні снігопади, спека, мороз, сильний град, ожеледь;

гідрологічно-небезпечні явища: повені, підвищення рівня ґрунтових вод, підтоплення, вітрові нагони;природні пожежі: лісова, степова, ландшафтна, торф’яна;

масові інфекції та хвороби людей, тварин і рослин.

Стихійні явища, як правило, виникають в комплексі, що значною мірою посилює їх негативний вплив. Їх можна поділити на прості (сильний вітер, зсув або землетрус) та складні, з кількома одночасно діючими процесами однієї групи або кількох груп, наприклад негативних атмосферних та гідросферних процесів у поєднанні з техногенними. Деякі стихійні лиха (пожежі, обвали, зсуви) можуть виникнути в результаті дій людини, але наслідки їх завжди є результатом дії сил природи.

Загрози природного середовища (довкілля) можна поділити на дві групи:

‑ загрози природного походження (стихійні лиха);

‑ загрози від техногенного забруднення довкілля.

Природне середовище, як і техногенне (створене людиною) та соціальне (сфера людських стосунків) є джерелом небезпек для здоров'я та життя людини. Найвищий ступінь небезпеки складається при виникненні надзвичайної ситуації (НС).

Надзвичайними ситуаціями природного характеру є небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.

Виникнення природних НС, у більшості випадків, відбувається через об’єктивні неконтрольовані природні процеси і антропогенні фактори, які посилюють ризики ураження і загибелі. До них належать:

‑ збільшення техногенного впливу на природне середовище;

‑ аномальні зміни деяких параметрів природного середовища;

‑ висока урбанізація територій;

‑ нераціональне розміщення об’єктів життєдіяльності у зонах потенційної природної небезпеки;

‑ неефективність чи відсутність систем моніторингу компонентів природного середовища;

‑ низька достовірність прогнозування небезпечних природних явищ;

‑ відсутність чи поганий стан захисних споруд;

‑ невідповідність споруд вимогам територій;

‑ згортання розробки і впровадження заходів щодо запобігання деяким небезпечним природним явищам.

Причинами виникнення НС медико-біологічного характеру є порушення технології виготовлення, термінів зберігання та реалізації харчової продукції, недотримання санітарно-гігієнічних та санітарно-епідеміологічних норм, невідповідність якості питної води нормативним вимогам, низький рівень санітарно-просвітницької роботи, що відображає негативний сучасний екологічний та соціально-економічний стан суспільства.

В Україні щороку виникають сотні тяжких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень.

З усіх НС природного характеру, які сталися в Україні протягом 2010 року найбільша кількість припадає на метеорологічні – 35 %; масові отруєння населення – 30 %; інфекційні захворювання людей – 14 %; геологічні – 11 %; пожежі в природних екосистемах – 6 %; гідрологічні – 3 %; інфекційні захворювання с/г тварин – 1 %. За масштабами НС природного характеру віднесені до: місцевого (47), об'єктового (33), регіонального (6), державного (2). В результаті цього загинуло 68 осіб і постраждало - 384 особи. За попередніми даними було завдано збитків на суму близько 649 млн. гривень. Найбільших збитків (94,7%), через НС природного характеру, завдано метеорологічними та гідрологічними процесами. З усіх загиблих і постраждалих 91,2% і 94,8% відповідно це наслідок НС медико-біологічного характеру.

Критичні параметри стихійних явищ, можливих на території Львівської обл.:

- землетруси - 5-6 балів за 12-бальною шкалою MSK-64;

- вітер з швидкістю до 30 м/с і більше:

- мороз - до -35 С;

- спека - до +35 С;

- зливи (кількість опадів до 30 мм за 12 год. і менше);

- снігові замети (кількість опадів до 200 мм за 12 год. і менше);

- сніг з дощем (кількість опадів до 50 мм за 12 год. і менше);

- град діаметром 20мм;

- ожеледиця (до 20 мм);

- налипання мокрого снігу (до 35 мм);

- шквали – вітер з дощем (до 30 м/с).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Класифікація небезпечних природних процесів і явищ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1188; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.159.64.172
Генерация страницы за: 0.009 сек.