Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Концепція захисту населення від надзвичайних ситуацій


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Надзвичайних ситуацій

Лекція 3. Захист населення і території від

Питання для самоперевірки

1. Види іонізуючого випромінювання (ІВ).

2. Основні властивості І.В.

3. Що таке «активність»джерела випромінювання? Одиниці виміру активності.

4. Що таке «експозиційна та еквівалентна» дози? Одиниці їх виміру.

5. Які особливості біологічної дії ІВ на організм людини?

6. Дайте характеристику гострої і хронічної променевих хвороб.

Література:[1, с.18-24, с. 27-30, 95-105; 2, с. ; 3, с. 44-55, 206-217; 4, с. 5-12, с. 24-40; 5, с. 47-50; 6, с. 6-1; 7, с. 9-16, 21-25 ]

 

План

1. Концепція захисту населення від надзвичайних ситуацій.

2. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

3. Засоби індивідуального захисту.

Питання для СРС

4. Основні норми поведінки і дії людей при техногенних надзвичайних ситуацій.

5. Само- і взаємодопомога при травмах і ураженнях.

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо в загальнодержавному масштабі не буде вирішено завдання захисту населення, об’єктів національного надбання від надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та природного характеру.

Захист населення – система організаційних, технічних, медико-біологіч-них, фінансово-економічних та інших заходів для запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків.

Концепція захисту населення України визначена у Конституції та законах України: «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про цивільну оборону України», «Про правовий режим надзвичайного стану».

Ці закони визначають організаційні та правові основи захисту громадян України, громадян інших держав, які перебувають та території України, захисту об’єктів виробничого та соціального призначення, довкілля від НС.

Основні положення концепції можна сформулювати таким чином:

- гарантування громадянам держави права на захист життя, здоров’я і майна;

- добровільності при залученні людей до здійснення заходів у сфері цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для життя і здоров’я;- комплексного підходу до рішення завдань цивільного захисту;

- створення системи раціонального пріоритету безпеки над економічною доцільністю, зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків.

- територіальності та функціональної цілісності системи цивільного захисту;

- мінімізації спричинення шкоди навколишньому середовищу;

- гласності і вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного захисту.

Згідно з положеннями концепції населення України у питаннях захисту має право на:

- отримання інформації про НС та про заходи необхідної безпеки;

- забезпечення та використання засобів колективного та індивідуального захисту;

- відшкодування збитків, заподіяних їхньому здоров’ю та майну внаслідок НС;

- компенсацію за роботу в зонах НС;

- медичну допомогу.

Для реалізації положень концепції закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» визначає основні завдання в сфері захисту населення:

- здійснення комплексу заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру та реагування на них;

- забезпечення готовності та контролю за станом готовності до дій органів управління в цій сфері, сил і засобів, призначених для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і реагування на них;

- розроблення і реалізації нормативно-правових актів, додержання державних технічних норм та стандартів з питань забезпечення захисту населення.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основи прогнозування хімічної обстановки | Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 344; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. II. Доходи населення і джерела їх формування
 2. III. Диференціація доходів населення
 3. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин
 4. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я населення
 5. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту населення
 6. Брутто-коефіцієнт відтворення населення
 7. В умовах надзвичайних ситуацій
 8. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту
 9. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу
 10. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу
 11. Гарантування захисту та безпеки туристів
 12. Демографічне вивчення чисельності та складу населення

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.