Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. У сучасних умовах розбудови ринкової економіки важливого значення набуває правовий рівень забезпечення господарської діяльності


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У сучасних умовах розбудови ринкової економіки важливого значення набуває правовий рівень забезпечення господарської діяльності. Укладаючи договори або вирішуючи інші питання, пов'язані з організацією і здійсненням господарської діяльності, необхідно керуватись правовими нормами господарського законодавства. Побудова правової держави можлива лише шляхом підвищення правосвідомості та правової культури громадян, а також створення надійного механізму реалізації правових норм.

Програма дисципліни "Комерційне право" керується Господарським кодексом від 16.01.03 р., у якому визначено поняття господарської діяльності, а також підприємницької, яка на відміну від господарської здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). Законодавство в даному випадку ототожнює комерційну і підприємницьку діяльність.

Мета дисципліни - сформувати у студентів систему правових знань із комерційного права, базуючись на знаннях з основ правознавства.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

• об'єкт, предмет і метод комерційного права;

• поняття і основні правові норми здійснення підприємницької діяльності; правовий статус підприємств, господарських товариств, об'єднань;

• поняття договору; процес організації, здійснення претензійно-позовної роботи; правові засади обмеження монополізму;

• процес захисту прав суб'єктів господарської діяльності;

• діюче господарське законодавство.

Уміти:

• розпізнавати різні види господарських правовідносин;

• використовувати правові норми при вирішенні проблемних питань;

• правильно орієнтуватись у системі господарського законодавства.

Вивчення господарського законодавства передбачає вміння майбутніх фахівців на практиці застосовувати набуті знання, вміння та навички, що може бути досягнуто шляхом збалансованої методики, яка поєднує в собі вивчення теоретичних аспектів права та їх практичне застосування на заняттях за допомогою вирішення конкретних ситуацій з урахуванням практики господарських та загальних судів

України, тестів, контрольних питань та усних опитувань студентів.

Наведений у програмі тематичний план є орієнтовним. При складанні робочої навчальної програми викладач у разі необхідності вносить обґрунтовані зміни і доповнення в межах загальної кількості годин, передбаченої навчальним планом.

Зміни і доповнення повинні бути обговорені на засіданні циклової комісії та затверджені заступником директора з навчальної роботи.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | Суб'єкти господарського права

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 316; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.