Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 5 страница


 

402. Які м'язи піднесення великого пальця іннервуються ліктьовим нервом?

A. Поверхнева головка короткого згинача великого пальця і м’яз, що протиставляє великий палець

B. Привідний м’яз великого пальця і м’яз, що протиставляє великий палець

C. Протиставляючий м'яз великого пальця і короткий відвідний м’яз великого пальця

D. Короткий відвідний м’яз великого пальця і поверхнева головка короткого згинача великого пальця

E. *Привідний м’яз великого пальця і глибока головка короткого згинача великого пальця

 

403. Яким нервом іннервують ся м'язи піднесення мізинця?

A. Пахвовим

B. М’язово-шкірним

C. Серединним

D. Променевим

E. *Ліктьовим

 

404. Які м'язи передпліччя іннервує ліктьовий нерв?

A. Круглий і квадратний пронатор

B. Довгий долонний м'яз

C. Променевий згинач кисті і прилеглу головку поверхневого згинач пальців

D. Всі м'язи долонної поверхні

E. *Ліктьовий згинач кисті, прилеглу головку глибокого згинача пальців

 

405. Які м'язи передпліччя іннервуються серединним нервом?

A. Всі згиначі, окрім глибокого згинача пальців

B. Всі згиначі, окрім поверхневого згинача пальців

C. Всі згиначі, окрім променевого згинача кисті і прилеглої головки поверхневого згинача пальців

D. Всі м'язи долонної поверхні

E. *Всі згиначі, окрім ліктьового згинача, кисті і прилеглої головки глибокого згинача пальців

 

406. Який нерв іннервує III-IV червоподібні м'язи і всі міжкісткові м'язи?

A. Шкірним медіальним нервом передпліччя

B. М’язово-шкірним

C. Серединний

D. Променевий

E. *Ліктьовий

 

407. Який нерв іннервує I і II червоподібні м'язи?

A. Шкірним медіальним нервом передпліччя

B. М’язово-шкіряний

C. Променевий

D. Ліктьовий

E. *

 

408. Яким нервом іннервується шкіра піднесення великого пальця і променевої сторони долоні?

A. Шкірним медіальним нервом передпліччя

B. М’язово-шкірний

C. Променевим

D. Ліктьовим

E. *Серединним

 

409. Який нерв іннервує шкіру піднесення мізинця?

A. Шкірний медіальний нерв передпліччяB. М’язово-шкірний

C. Серединний

D. Променевий

E. *Ліктьовий

 

410. Який нерв іннервує шкіру променевої сторони передпліччя?

A. Шкірний медіальний нерв передпліччя

B. Серединний

C. Променевий

D. Ліктьовий

E. *М’язово-шкірний

 

411. Який нерв іннервує шкіру тильної поверхні I, II, половини III пальців?

A. Шкірний медіальний нерв передпліччя

B. М’язово-шкірний

C. Серединний

D. Ліктьовий

E. *Променевий

 

412. Який нерв іннервує шкіру долонної поверхні V і половини IV пальців і тильної поверхні V, IV і половини III пальців?

A. Шкірний медіальний нерв передпліччя

B. М’язово-шкірний

C. Серединний

D. Променевий

E. *Ліктьовий

 

413. Який нерв іннервує шкіру долонної поверхні обох сторін I, II, III і променеву сторону IV пальців?

A. Пахвовий

B. М’язово-шкірний

C. Променевий

D. Ліктьовий

E. *Серединний

 

414. Який нерв іннервує задню групу м'язів плеча?

A. Пахвовий

B. М’язово-шкірний

C. Серединний

D. Ліктьовий

E. *Променевий

 

415. Назвіть основні вісцеральні лімфатичні вузли органів грудної клітки.

A. Міжреберні, середостінні, бронхолегеневі, білягрудинні

B. Міжреберні, середостінні, бронхолегеневі

C. Середостінні, бронхолегеневі, легеневі, трахеальні, білягрудинні

D. Міжреберні, білягрудинні, трахеальні, трахеобронхіальні, бронхолегеневі

E. *Середостінні, бронхолегеневі, легеневі, трахеальні, трахеобронхіальні

 

416. Який нерв іннервує передню групу м'язів плеча?

A. Пахвовий

B. Серединний

C. Променевий

D. Ліктьовий

E. *М’язево-шкірний

 

417. Назвіть довгі гілки плечового сплетення.

A. Задній лопатковий, довгий грудний, пахвовий, ліктьовий, променевий

B. Грудний медіальний і латеральний, ліктьовий, променевий, серединний

C. Довгий грудний, ліктьовий, променевий, серединний

D. Підлопатковий, пахвовий, серединний, ліктьовий, променевий

E. *Ліктьовий, променевий, серединний, м’язово-шкірний,. шкірний медіальний нерв плеча і передпліччя

 

418. Який нерв іннервує дельтовидний м'яз і шкіру над ним?

A. Серединний

B. Променевий

C. Ліктьовий

D. М’язово-шкірний.

E. *Пахвовий

 

419. Які м'язи іннервує підлопатковий нерв?

A. Підлопатковий, передній зубчастий м’яз

B. Великий і малий круглі

C. Надостний і малий круглий

D. Надостний і підостний

E. *Підлопатковий, великий круглий, найширший м'яз спини

 

420. Які м'язи іннервує надлопатковий нерв?

A. Підостний, малий круглий

B. Трапецієвидний, надостний

C. Піднімаючий лопатку, ромбоподібні м'язи

D. Великий і малий круглий м’язи

E. *Надостний, підостний

 

421. Які м'язи іннервує задній нерв лопатки?

A. Підлопатковий, великий круглий

B. Трапецієвидний, надостний

C. Великий і малий круглі

D. Надостний і підостний

E. *М'яз, що піднімає лопатку, ромбоподібні м'язи

 

422. Де проходить задній нерв лопатки?

A. По нижньому куту лопатки

B. По реберній поверхні лопатки

C. Уздовж латерального краю лопатки

D. Уздовж верхнього краю лопатки

E. *Уздовж медіального краю лопатки

 

423. Назвіть короткі гілки плечового сплетення.

A. Пахвовий, шкірний медіальний, грудний медіальний і задній нерв лопатки

B. Довгий грудний, ліктьовий, променевий, серединний, пахвовий, надлопатковий, підлопатковий, грудний медіальний і латеральний

C. Пахвовий, шкірний медіальний, шкірний латеральний, грудний медіальний і латеральний, ліктьовий

D. Малий потиличний, надключичний, підключичний, поперечний, задній нерв лопатки, пахвовий

E. *Надлопатковий, підлопатковий, підключичний, пахвовий, грудний медіальний і латеральний, задній нерв лопатки, довгий грудний.

 

424. На які нервові пучки ділиться плечове сплетення пахвовою артерією?

A. Передній і задній

B. Правий, лівий

C. Середній, верхній, нижній

D. Передній, середній, задній

E. *Медіальний, латеральний, задній

 

425. Між якими м'язами плечове сплетення виходить в надключичну ямку?

A. Переднім драбинчастими і грудино-ключично-сосцевидним м'язамиB. Переднім драбинчастим і підключичним м'язами

C. Заднім драбинчастими і грудинно-ключично-сосцевидним м'язами

D. Середнім і заднім драбинчастими м'язами

E. *Переднім і середнім драбинчастими м'язами

 

426. Чим утворено плечове сплетення?

A. Задніми гілками чотирьох верхніх грудних спинномозкових нервів

B. Задніми гілками чотирьох нижніх шийних спинномозкових нервів

C. Передніми гілками чотирьох верхніх грудних спинномозкових нервів

D. Передніми корінцями двох нижніх шийних сегментів і першого грудного сегменту спинного мозку

E. *Передніми гілками чотирьох нижніх шийних спинномозкових нервів і частиною першого грудного

 

427. Які структури нервової системи відносяться до периферичного відділу симпатичної нервової системи?

A. Правий і лівий симпатичні стовбури, корінці спинного мозку, блукаючий нерв

B. Блукаючий нерв, корінці спинного мозку, шийні симпатичні вузли

C. Поперекове і крижове нервові сплетення, спинномозкові нерви, спинномозкові вузли

D. Шийне і плечове нервове сплетення

E. *Правий і лівий симпатичні стовбури, проміжні ганглії, білі і сірі сполучні гілки

 

428. На які відділи підрозділяються правий і лівий симпатичні стовбури?

A. Шийний, грудний, крижовий, куприковий

B. Головний, грудний, черевний, поперековий, крижовий, куприковий

C. Шийний, грудний, черевний, крижовий, куприковий

D. Шийний, грудний, поперековий, крижовий

E. *Шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий

 

429. Визначте локалізацію першого чутливого нейрона вегетативної рефлекторної дуги.

A. Вегетативні нервові вузли

B. Передні роги спинного мозку

C. Бічні роги спинного мозку

D. Задні роги спинного мозку

E. *Спинномозковий вузол

 

430. Визначте локалізацію другого вставного нейрона вегетативної рефлекторної дуги

A. Вегетативні нервові вузли

B. Спинномозкові вузли

C. Передні роги спинного мозку

D. Задні роги спинного мозку

E. *Бічні роги спинного мозку

 

431. Визначте локалізацію вегетативних ядер:

A. Передні і задні роги спинного мозку

B. Задні роги спинного мозку

C. Вегетативні нервові вузли

D. Передні роги спинного мозку

E. *Бічні роги спинного мозку

 

432. Чим відрізняється будова вегетативної рефлекторної дуги від соматичної (анімальної)?

A. Відсутністю нервових волокон в аферентній частині рефлекторної дуги

B. Наявністю нервових вузлів і аферентної частини рефлекторної дуги

C. Наявністю нервових волокон еферентної частини рефлекторної дуги.

D. Відсутністю нервових вузлів еферентної частини рефлекторної дуги.

E. *2-х нейтронною еферентною частиною рефлекторної дуги

 

433. Які відмінності мають нерви вегетативної нервової системи порівняно з соматичною?

A. Вегетативні волокна йдуть у складі чутливих нервів

B. Вегетативні волокна йдуть у складі рухових нервів

C. Вегетативні волокна формують самостійні нерви

D. Вегетативні волокна йдуть у складі соматичних нервів

E. *Вони безмієлінові або мають дуже мало мієліну

 

434. Що іннервує вегетативна нервова система?

A. Іннервує внутрішні органи і скелетну мускулатуру

B. Іннервує тільки внутрішні органи і серозні оболонки

C. Відцентровими волокнами іннервує тільки скелетні м'язи

D. Іннервує всі органи, тканини тіла, включаючи і скелетну мускулатуру

E. *Іннервує внутрішні органи

 

435. Чим представлена периферична частина парасимпатичної нервової системи в сакральному відділі?

A. Передніми гілками спинномозкових крижових нервів

B. Волокнами у складі задніх гілок поперекових і крижових спинномозкових нервів

C. Передніми і задніми спинномозковими нервами

D. Задніми гілками спинномозкових крижових нервів

E. *Волокнами по ходу корінців ІІ-IV крижових нервів і їх передніх гілок

 

436. Які утворення відносять до інтрамуральної парасимпатичної нервової системи?

A. Ниркове, крижове сплетення

B. Брижове сплетення

C. Ниркове і аортальне сплетення

D. Поперекове і крижове сплетення

E. *М’язово-кишкове сплетення, підслизове сплетення

 

437. Яку кількість нервових вузлів має грудний відділ симпатичного стовбура?

A. Сім-вісім

B. Дев'ять - десять

C. Тринадцять

D. Вісім - дев'ять

E. *Десять - дванадцять

 

438. Які гілки відходять від вузлів крижового симпатичного стовбура до спинномозкових нервів нижньої кінцівки?

A. Білі сполучні

B. Соматичні

C. Задні

D. Передні

E. *Сірі сполучні

 

439. Яке сплетення утворює крижовий відділ симпатичною стовбура?

A. Верхнє брижове.

B. Клубове.

C. Аортальне.

D. Нижнє брижове.

E. *Нижнє підчеревне

 

440. Яку кількість нервових вузлів має крижовий або тазовий відділ симпатичного стовбура?

A. Три.

B. П'ять.

C. Два.

D. Шість.

E. *Чотири.

 

441. Які вегетативні вузли утворюють черевне сплетення?

A. Поперековий, крижовий, черевний.

B. Верхній та нижній брижовий

C. Тазовий, крижовий, черевний.

D. Поперековий, нижній брижовий

E. *Черевний, верхній брижовий

 

442. Які вегетативні нервові сплетення утворюються в черевній порожнині?

A. Черевне, аортальне, крижове, куприкове.

B. Крижове, верхнє брижове, поперекове, крижове, куприкове.

C. Поперекове, нижнє підчеревне, аортальне, клубове.

D. Поперекове, крижове, куприкове.

E. *Черевне, аортальне, верхнє і нижнє брижове, верхнє і нижнє підчеревні.

 

443. Яку кількість нервових вузлів має поперековий відділ симпатичного стовбура?

A. Один-два.

B. П'ять - шість.

C. Два - три.

D. Шість - сім.

E. *Чотири-п'ять.

 

444. Які гілки відходять від грудного відділу симпатичного стовбура?

A. Передвузлові, соматичні рухові, стравохідні, аортальні, трахео-бронхіальні.

B. Серцеві грудні, сірі сполучні, легеневі, парасимпатичні після вузлові, аортальні.

C. Чутливі, м’язові, міжреберні, серцеві грудні, трахео-бронхніальні, плевральні, легеневі, аортальні.

D. Передвузлові, соматичні рухові, парасимпатичні післявузлові, аортальні, бронхіальні, стравохідні.

E. *Серцеві грудні, сірі сполучні, легеневі, стравохідні, аортальні, великий і малий нутряні, трахео-бронхіальні.

 

445. Які нерви відходять від грудного відділу симпатичного стовбура для іннервації органів черевної порожнини?

A. Міжреберні і грудні.

B. . Аортальні і бронхіальні.

C. Передні і задні грудні.

D. Міжреберні і стравохідні.

E. *Великий і малий нутряні.

 

446. Які нервові волокна відходять від грудного відділу симпатичного стовбура?

A. Соматичні.

B. Секреторні і чутливі.

C. Парасимпатичні і чутливі.

D. Рухові соматичні.

E. *Білі і сірі сполучні гілки.

 

447. Де розташовується грудний відділ симпатичного нервового стовбура?

A. На тілах грудних хребців.

B. На реберних борознах під плеврою.

C. На бічній поверхні між ребрами під плеврою.

D. На тілах грудних хребців над плеврою.

E. *Попереду шийок ребер позаду парієтальної плеври.

 

448. Вкажіть нерви, що іннервують селезінку.

A. Симпатичний стовбур.

B. Нутряний нерв.

C. Діафрагмальний нерв.

D. Блукаючий нерв, симпатичний стовбур.

E. *Блукаючий нерв

 

449. Як покрита селезінка очеревиною?

A. Не покрита.

B. Ретроперітонеально.

C. Екстраперітонеально.

D. Мезоперітонеально.

E. *Інтраперітонеально.

 

450. Вкажіть скелетотопію селезінки.

A. У лівому підребер'ї на рівні Х-ХII ребра/

B. У лівому підребер'ї на рівні IХ-Х ребра.

C. Зліва в клубовій області на рівні IХ-Х ребра.

D. У правому підребер'ї на рівні X ребра.

E. *Розташовується в лівому підребер'ї на рівні IХ-ХI ребра.

 

451. Назвіть функції селезінки.

A. Бере участь в утворенні еритроцитів.

B. Бере участь в утворенні лейкоцитів, лімфоцитів.

C. Ендокринний орган.

D. Бере участь в утворенні лейкоцитів.

E. *Орган лімфопоеза, бере участь в бар'єрній функції, звільняється від віджилих еритроцитів.

 

452. Які речовини всмоктуються в лімфокапіллярах?

A. Жири, жиророзчинні кислоти, вода.

B. Вода, білки, вуглеводи.

C. Жиророзчинні кислоти, вода, вуглеводи, білки.

D. Вода, жири, вуглеводи.

E. *Колоїдні розчини білків, вода, кристалоїди, жири.

 

453. Які органи не містять лімфокапілярів?

A. Селезінка, плацента, печінка, склоподібне тіло.

B. Мозок, селезінка, рогівка, кришталик, легені, очеревина.

C. Мозок, нирки, селезінка, кишківник, печінка.

D. Селезінка, щитовидна залоза, кишківник, печінка.

E. *Мозок, селезінка, плацента, гіпофіз, рогівка, кришталик, склоподібне тіло.

 

454. Які елементи відносяться до анатомо-функціональної будови лімфовузла?

A. Капсула

B. Виносні судини, трабекули, капсула.

C. Лімфоїдна тканина, трабекули, синуси, капсула.

D. Виносні судини, капсула, лімфоїдна тканина, лімфатичні синуси.

E. *Сполучнотканинна капсула, капсулярні і комірні трабекули, кіркова і мозкова речовина паренхіми, лімфатичні синуси, приносні і виносні судини.

 

455. Назвіть утворення лімфоїдної тканини, що входять в глоткове кільце (Пирогова).

A. Заглоткові лімфатичні вузли, передгортанні лімфовузли, піднижньощелепні лімфовузли.

B. Піднижньощелепні лімфовузли, піднебінні і трубні мигдалики.

C. Передгортанні лімфовузли, заглоткові лімфовузли, піднебінні мигдалики, глотковий мигдалик.

D. Заглоткові лімфатичні вузли, піднебінні мигдалики, язиковий і трубні мигдалики.

E. *Піднебінні, трубні, глотковий, язиковий мигдалики.

 

456. Куди відтікає лімфа від органів правої половини грудної клітки?

A. Лівий підключичний стовбур, права лімфатична протока, непарна вена.

B. Права лімфатична протока, непарна вена.

C. Лівий підключичний стовбур, права лімфатична протока, права підключична вена.

D. Правий бронхосередостінний стовбур, потім в грудну протоку, лівий венозний кут.

E. *Правий бронхосередостінний стовбур, права лімфатична протока, права підключична вена.

 

457. Які особливості має лімфатична система тонкої кишки?

A. Присутність лімфатичних судин і лімфоїдної тканини у слизовій та підслизовій оболонках.

B. Відсутність лімфатичних судин в стінці кишки.

C. Поодинокі і множинні лімфатичні фолікули, лімфатичні судини і лімфоїдна тканина у всіх шарах стінки тонкої кишки.

D. Присутність лімфатичних судин і лімфоїдної тканини у всіх шарах, складових її стінки.

E. *Наявність поодиноких і множинних лімфатичних фолікулів.

 

458. Куди відтікала лімфа від глотки і піднебінних мигдаликів?

A. До поверхневих і глибоких шийних, підключичних вузлів.

B. До поверхневих шийних вузлів.

C. До поверхневих і глибоких шийних, заглоткових, надключичних вузлів.

D. До поверхневих і глибоких шийних вузлів.

E. *До глибоких передніх шийних і заглоткових вузлів.

 

459. Які лімфовузли збирають лімфу від зовнішньої поверхні вушної раковини, висково-нижньощелепного суглоба, привушної і слізної залоз, зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки?

A. Потиличні, поверхневі шийні.

B. Поверхневі шийні.

C. Задні вушні, потиличні.

D. Потиличні, піднижньощелепні.

E. *Глибокі і поверхневі привушні.

 

460. У які лімфатичні вузли відтікає лімфа від носової порожнини і її додаткових пазух, твердого і м'якого піднебіння, кореня язика, середнього вуха, носоглотки і ротоглотки?

A. Потиличні, привушні, щічні

B. Підборідні, піднижньощелепні, лицеві

C. Піднижньощелепні, щічні

D. Потиличні, привушні, задні вушні

E. *Заглоткові

 

461. З яких областей тіла людини збирають лімфу лімфатичні вузли пахвової ямки?

A. Вільна верхня кінцівка, грудна клітка

B. Грудна клітка, молочна залоза, глотка, гортань, трахея

C. Плечовий пояс, вільна верхня кінцівка

D. Вільна верхня кінцівка, пояс верхньої кінцівки, грудна клітка, молочна залоза, бічна поверхня шиї.

E. *Плечовий пояс, вільна верхня кінцівка, передня і латеральна стінки грудної клітки, молочна залоза

 

462. Від яких областей тіла людини збирають лімфу пахвинні лімфовузли?

A. Нижня кінцівка, область сідниці, промежина

B. Від статевих органів, прямої кишки, від органів малого тазу

C. Нижня кінцівка, область сідниці, таз, передня стінка живота, промежина

D. Нижня кінцівка, область сідниці, таз, статеві органи

E. *Нижня кінцівка, передня черевна стінка нижча за пупок, область сідниці, промежина, зовнішні статеві органи

 

463. Куди впадає права лімфатична протока?

A. У праву плечоголовну вену

B. У ліву внутрішню яремну вену

C. У лівий венозний кут

D. У грудну протоку

E. *У праву підключичну вену

 

464. Вкажіть топографію грудної лімфатичної протоки

A. Лежить ліворуч від хребетного стовпа

B. Лежить праворуч від хребетного стовпа, між стравоходом і аортою, проходить попереду дуги аорти і впадає в правий венозний кут

C. Лежить попереду хребта, між аортою і стравоходом, вливається в праву внутрішню яремну вену

D. Лежить попереду хребта, зліва від грудної аорти, попереду стравоходу і дуги аорти і вливається в ліву внутрішню яремну вену або венозний кут

E. *Лежить попереду хребта, праворуч від грудної аорти, позаду стравоходу і дуги аорти, вливається в ліву внутрішню яремну вену або лівий венозний кут

 

465. Як утворюється грудна лімфатична протока?

A. Злиттям лівого і правого яремних стовбурів

B. Злиттям лівого і правого яремних і бронхосередостінного стовбурів

C. Злиттям лівого і правого підключичних стовбурів.

D. Злиттям правого бронхосередостінного, лівого підключичного і лівого яремного стовбурів

E. *Злиттям правого і лівого поперекових стовбурів

 

466. Як формується права лімфатична протока?

A. Із злиття правого яремного і правого підключичного стовбурів

B. Із злиття правого яремного і лівого підключичного стовбурів

C. Із злиття лівого яремного і бронхосередостінного стовбурів

D. Із злиття правого яремного і бронхосередостінного стовбурів

E. *Із злиття правого яремного, правого підключичного і правого бронхосередостінного стовбурів

 

467. Вкажіть послідовність відтоку лімфи від лівої нижньої кінцівки.

A. Поверхневі і глибокі лімфатичні судини, поверхневі пахові вузли, поперековий стовбур, нижня порожниста вена

B. Поверхневі і глибокі лімфатичні судини, однойменні групи пахвинних і клубових вузлів, поперековий стовбур, грудна протока, правий венозний кут

C. Поверхневі і глибокі лімфатичні судини, клубові вузли, поперековий стовбур, нижня порожниста вена

D. Поверхневі вузли медіальної і латеральної групи, поверхневі пахвинні вузли, поперековий стовбур, грудна лімфатична протока, нижня порожниста вена.

E. *Поверхневі і глибокі лімфатичні судини, однойменні групи пахвинних і клубових вузлів, поперековий стовбур, грудна протока, лівий венозний кут.

 

468. Які групи лімфатичних вузлів виділяють в області шиї?

A. Передні, середні, передхребетні

B. Верхні, нижні

C. Передні, задні, бічні

D. Поверхневі, середні і глибокі

E. *Поверхневі і глибокі

 

469. Дайте визначення лімфатичної системи.

A. Система не замкнута на периферії і відкривається у міжклітинний простір

B. Система не замкнута на периферії і відкривається в артеріальне русло

C. Система, не з’єднується з кровоносним руслом, а є самостійною, виконує додаткові функції кровоносної системи

D. Система, що з’єднується на периферії з артеріолами і капілярами і що відкривається центральним кінцем у венозне русло

E. *Система замкнута на периферії і що відкривається у венозне русло

 

470. Назвіть органи, де утворюються лімфоїдні елементи.

A. Лімфоїдні фолікули, кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінка, вилочкова залоза

B. Селезінка, печінка, вилочкова залоза, лімфатичні вузли, лімфоїдні фолікули

C. Лімфоїдні органи слизових оболонок, тканини, вузли, вилочкова залоза, кістковий мозок

D. Лімфоїдні фолікули в слизових оболонках, вузли, селезінка

E. *Селезінка, лімфовузли, скупчення фолікулів, мигдалики, вилочкова залоза

 

471. Перерахуєте найбільш послідовні шляхи, які проводять лімфу.

A. Лімфатичні вузли, лімфатичні стовбури, протоки, капіляри

B. Лімфатичні капіляри, лімфатичні вузли, судини, протоки

C. Лімфатичні капіляри, судини, протоки

D. Лімфатичні капіляри, судини, вузли і протоки

E. *Лімфатичні капіляри, судини, лімфатичні вузли, стовбури і протоки

 

472. Назвіть основні функції лімфатичної системи.

A. Імунна, еритропоез, транспортна

B. Гемопоез, бар'єрна, транспортна

C. Лімфопоез, імунна, еритропоез

D. Технічна, бар'єрна, еритропоез

E. *Транспортна, бар'єрна фільтрація, імунна, лімфопоез

 

473. Головна прямокишкова вена, через яку відбувається відтік крові у внутрішню клубову вену

A. нижня

B. верхня

C. передня

D. задня

E. *середня

 

474. Інервація молочної залози забезпечується за рахунок гілок міжреберних нервів:

A. Х-ХІІ.

B. VІІІ-Х

C. VI-VІІІ

D. І-ІІІ

E. *ІІ- VI

 

475. Непарна вена (v. azygos) і нутряні нерви (nn. splanchnici) проходять:

A. під arcus lateralis

B. через hiatus esophageus

C. Між задніми ніжками діафрагми

D. Між передніми ніжками діафрагми

E. *Між середньою і задньою ніжками діафрагми

 

476. Кровопостачання молочної залози за рахунок артерій:

A. зовнішньої молочної

B. внутрішньої молочної

C. задньої грудної

D. передньої грудної

E. *бокової грудної

 

477. Кількість дольок в молочній залозі:

A. 25-30

B. 20-25

C. 10-15

D. 5-10

E. *15-20

 

478. Відходження a. appendicularis:

A. mesenterica sup.

B. mesenterica inf.

C. colica dextra

D. соlіса media

E. *ileocolica

 

479. У жінки, 40 років, на ЕКГ виявлено блокаду лівої ніжки пучка Гіса. З яких частин складається провідна система серця?

A. передсердно-шлуночковий вузол, вузол Ашоффа-Товара, передсердно-шлуночковий пучок

B. синусно-передсердний вузол, вузол Кіса-Флека, передсердно-шлуночковий пучок

C. синусно-передсердний вузол, вузол Кіса-Флека, вузол Ашоффа-Товара, передсердно-шлуночковий вузол

D. вузол Кіса-Флека, вузол Ашофа-Товара, передсердно-шлуночковий вузол

E. *синусно-передсердний вузол, передсердно-шлуночковий вузол, передсердно-шлуночковий пучок

 

480. У хворого стеноз легеневого стовбура. З якої камери серця він починається?

A. Дуга аорти

B. Ліве передсердя

C. Праве передсердя

D. Лівий шлуночок

E. *Правий шлуночок

 

481. Молочна залоза має частини:

A. молочні стовбури

B. верхівка

C. поверхня

D. основа

E. *ареола

 

482. Які судини входять до складу мікроциркуляторного русла:

A. вени

B. стовбури

C. венули

D. артерії

E. *прекапіляри

 

483. У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?

A. Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої артерії

B. Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії

C. Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії

D. Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії

E. *Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії

 

484. При аускультації серця виявлено систолічний шум в області другого міжребер’я зліва від грудини. Який клапан серця пошкоджений?

A. Клапан венозного синуса серця

B. Півмісяцевий клапан легеневого стовбуру

C. Мітральний клапан

D. Трикуспідальний клапан

E. *Півмісяцевий клапан аорти

 

485. Розміщення молочної залози на передній стінці грудної клітки від:

A. V до VIII ребра

B. середньої грудинної до середньої пахвової лінії

C. грудинної по задньої пахвової лінії

D. II до VIII ребра

E. *III до VI ребра

 

486. Лімфовідтік від прямої кишки здійснюється в першу чергу в лімфатичні вузли:

A. позаду нижньої брижової артерії

B. брижі сигмовидної кишки

C. заочеревинні

D. пахвинні

E. *ретро-ректальні

 

487. В яку вену впадає верхня прямокишкова вена:

A. загальну клубову

B. внутрішню соромітну

C. верхню брижову

D. підчеревну нижню

E. *нижню брижову

 

488. Кровопостачання прямої кишки забезпечується за рахунок прямокишкових артерій від:

A. верхньої брижової артерії

B. загальної клубової артерії

C. зовнішньої клубової артерії

D. черевного стовбура

E. *внутрішньої клубової артерії і нижньої брижової

 

489. Лімфовідтік з товстої кишки здійснюється до лімфатичних вузлів за ходом:

A. заочеревиннно

B. вен

C. нервових стовбурів

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 4 страница. A. Черевний стовбур, верхня і нижня брижові, нижні надниркові | Текстові тестові завдання 6 страница. 490. Венозний відтік з товстої кишки здійснюється у вени:

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 324; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.092 сек.