Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Видатки установ. Облік касових видатків бюджетних установ


Тема 4. Облік видатків

1.Видатки установ. Облік касових видатків бюджетних установ.

2.Облік фактичних видатків загального фонду.

3.Облік фактичних видатків спеціального фонду.

 

Видатки бюджетних установ, які вони здійснюють у процесі надання нематеріальних послуг, за економічним змістом відрізняються від витрат госпрозрахункових підприємств та ор­ганізацій.

Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не створю­ють і не компенсують фінансові вимоги.Видатки - один з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів.

Контрольна функція обліку потребує такої його побудови, яка б забезпечувала отримання різнобічної інформації про видатки залежно від місця й часу їх виникнення. Видатки, здійснювані за рахунок загального фонду бю­джету, називаються видатками загального фонду, а здійснювані за рахунок спеціального фонду — видатками спеціального фонду. Обидва види видатків плануються кошторисами.

Залежно від етапу руху бюджетних коштів

Видатки поділяються на касові та фактичні.

Касові витрати - це суми перераховані з реєстраційного рахунку безготівковим шляхом або отримані готівкою на потреби установи.

Видатки установи є основним об'єктом обліку. Видатки діляться на касові і фактичні.

Касові витрати - це суми перераховані з реєстраційного рахунку безготівковим шляхом або отримані готівкою на потреби установи.

Облік касових витрат ведеться позасистемний, але прийнято до касових витрат відносити операції по кредиту 32 рахунки.

Бухгалтерські записи здійснюються на підставі виписок з реєстраційних рахунків і прикладених до них документів в накопичувальних відомостях - меморіальних ордерах 2.

Аналітичний облік касових витрат ведеться по кожному реєстраційному рахунку в розрізі кодів економічної класифікації в картці аналітичного обліку касових витрат.Кореспонденція рахунків з обліку касових видатків згідно даних обліку

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік доходів спеціального фонду | Облік фактичних видатків загального фонду

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 689; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. IV Методы установленных цен в маркетинге
 2. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенности, признаки (обозначены буквами)
 3. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенности, признаки (обозначены буквами).
 4. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенностям, признаки (обозначены буквами).
 5. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенностям, признаки (обозначены буквами).
 6. IV. Установите соотношение между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенности, признаки (обозначены буквами).
 7. VI.Установление окончательной цены.
 8. VII. Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ).
 9. Абсолютная монархия в России начала склады­ваться в XVII в., после установления самодержавия и пе­рехода от феодальной к капиталистической системе.
 10. Автоматические установки тушения пожаров
 11. Бланк по оценке поведенческих установок Инженерная компетенция
 12. Блок атмосферной перегонки нефти установки ЭЛОУ-АВТ-6

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.