Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суб'єктів підприємницької діяльності

Загальний порядок державної реєстрації

 

Загальний порядок реєстрації відповідно до ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців» передбачає її здійснення державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті місцевих рад обласного значення або в районній у містах Києві і Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця. Місцезнаходження юридичної особи – місцезнаходження виконавчого органу юридичної особи, що постійно діє, а у випадку його відсутності – місцезнаходження іншого органу або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності, за певною адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в засновницьких документах і за якого здійснюється зв'язок з юридичною особою. ЦК України встановив, що таке місце визначається містом державної реєстрації й указується для юридичної особи в його засновницьких документах. Містом проживання підприємця – фізичної особи (громадянина), аналогічно і засновника юридичної особи, є зареєстроване в установленому порядку постійне або тимчасове місце його мешкання. Інша справа, що юридичний відділ вказаних органів самоврядування одночасно є і юридичним відділом державної адміністрації.

В Україні реєстрацію здійснює значна кількість органів реєстрації.
За станом на 1 січня 2006 р. реєстрацію проводили 764 органи, з них 232 органи місцевого самоврядування і 532 районні адміністрації. Додатково в Україні діє майже півтора десятки типів реєстраторів: Кабінет Міністрів України опікується реєстрацією фінансово-промислових груп, НБУ – комерційними банками і фінансовими біржами, академії наук — підвідомчими ним інститутами, установами і організаціями. Майже 80 % усіх реєстрацій припадає на органи, які діють у великих містах, а функції з реєстрації здійснюють за сумісництвом торгові, економічні, юридичні і загальні управління. Такий порядок характеризується винятковим переліком документів, необхідних для здійснення реєстрації.1. Для реєстрації юридичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності власник або уповноважена ним особа (заявник) повинен особисто подати державному реєстраторові (відіслати рекомендованим листом з описом вкладеного) наступні документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, у якій указуються:

повна і скорочена назва суб'єкта підприємницької діяльності з зазначенням його організаційно-правової форми;

місцезнаходження;

прізвище, ім'я, по батькові керівника і адреса його місце мешкання, паспортні дані, номер телефону, телефаксу;

форма власності;

до п'яти основних видів діяльності за поточний рік;

якщо передбачені філії, представництва або відділення, то зазначається їх кількість, а на зворотному боці наводяться дані про них, зокрема їх місцезнаходження;

посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону особи, яка заповнила реєстраційну картку;

дата заповнення картки і підпис особи;

копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, то рішенням про установу корпоративної юридичної особи є засновницький договір. Засновницький договір - це консенсусна угода, яка регулює взаємовідношення між засновниками в процесі створення й діяльності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що підписи фізичних осіб-засновників у корпоративній підприємницькій структурі мають бути нотаріально завірені два екземпляри установчих документів; якщо згідно з чинним законодавством для створюваної організаційно-правової форми підприємства передбачається статут. Так, згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» повне і командитне товариство діє лише на підставі засновницького договору і статут як засновницький документ їм не потрібний. Навпаки, більшість юридичних осіб – суб'єктів підприємництва, зокрема, такі господарські товариства, як акціонерні, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю діють на підставі і засновницького договору, і статуту. Державні та комунальні підприємства діють лише на підставі статуту:

документ, який свідчить про внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців» за проведення державної реєстрації стягується реєстраційний збір у розмірі десяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян – за проведення державної реєстрації юридичної особи; два неоподатковуваних податком мінімуму доходу громадян – за проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця.

2. У випадку, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, окрім документів додатково подається інформація з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.

3. У випадках, передбачених законом, окрім документів, передбачених у п. 1, додатково подається (присилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або концентрацію суб'єктів господарювання.

4. При державній реєстрації юридичної особи, для якої законодавством встановлені вимоги щодо формування статутного фонду, додатково подається документ, що підтверджує факт внесення засновниками внесків у статутний фонд юридичної особи в розмірі встановленому законом. Законом України «Про господарські товариства» передбачено, що до моменту реєстрації засновники акціонерних товариства повинні внести не менше 50% номінальної вартості акцій до моменту скликання засновницьких зборів, якщо акції розподіляються між засновниками акціонерного товариства. Згідно з ч. 2 ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» на момент реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, будь-який з його учасників зобов'язаний внести не менше 30% указаного в засновницьких документах внеску, який підтверджується документами, виданими банківськими установами. Це ж стосується і товариства з додатковою відповідальністю (ч. 3 ст. 65 Закону України «Про господарські товариства»). На момент реєстрації командитного товариства має бути внесено 25% (ч. 3 ст. 81 Закону України «Про господарські товариства»).5. При державній реєстрації відкритого акціонерного товариства, додатково подається звіт про проведення відкритої підписки на акції, який завіряється Державною комісією з цінних паперів і фондовому ринку України. Підписка вважається такою що відбулися, якщо після закінчення її терміну нею покрито 60% акцій. Якщо підпискою покрито менше 60% акцій – товариство вважається таким, що не відбулося; з моменту прийняття такого рішення всім, хто придбав акції повертаються гроші.

6. У випадку державної реєстрації сільського (фермерського) господарства державному реєстраторові додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю, або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально завірена копія договору на право користування землею засновником на умовах оренди.

7. При державній реєстрації юридичної особи, засновником якої є іноземна юридична особа, має бути поданий документ, підтверджуючий реєстрацію іноземної особи в державі його місцезнаходження. Тобто виписка з торгового, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам, що пред'являються до оформлення документів, які подаються державному реєстраторові. Власне, мова йде про підтвердження узаконення іноземного засновника і визначення його національності. Місцезнаходженням іноземної юридичної особи виступає країна, в якій вона зареєстроване. Місцезнаходженням підприємницького товариства є країна, в якій воно засноване, якщо товариство виконало вимоги права цієї держави щодо реєстрації та публічності . У разі відсутності таких вимог ураховується те, яких правил дотримувалося таке товариство при своєму створені. У такому разі застосовується право країни, на яке орієнтується таке товариство в процесі своєї діяльності. Документ про реєстрацію іноземної юридичної особи-засновника має бути завірений відповідно до законодавства країни його видачі, перекладений українською мовою, завірений підписом перекладача і легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна, не передбачене інше.

8. Якщо документи про проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженим ними особою особисто, державному реєстраторові додатково пред'являється паспорт і документ, підтверджуючий їх повноваження.

Для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, згідно зі ст. 42 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців» особа повинна подати особисто (або прислати рекомендаційним листом з описом вкладеного) державному реєстраторові за місцем проживання наступні документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (яка одночасно є заявою);

копію довідки про включення заявника в Єдиний реєстр фізичних осіб - платників податку та інших обов'язкових платежів;

документ, підтверджуючий внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

При наданні документів заявник пред’являє документи, які підтверджують його особу. На відміну від реквізитів реєстраційної картки для юридичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності картка фізичної особи містить: ідентифікаційний код платника податків; прізвище, ім'я, по батькові реєстрованого; номер, серію паспорта із зазначенням органу, який його видав, і дати видачі; місце проживання реєстрованого, якщо є телефон, телефакс, то указуються й вони; не більше п'яти видів основної діяльності на поточний рік; зазначення особи, яка заповнила реєстраційну картку (посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону); дату заповнення картки і підпис.

Єдиним документом, який підтверджує фізичну особу, є паспорт. Для громадян України – паспорт громадянина України, для іноземців – паспорт, пластикова картка відповідної держави. Для осіб без громадянства і біженців – свідоцтво, яке видається в установленому порядку міграційними службами України.

Державному реєстраторові забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, якщо вони не передбачені законом. Документи. які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, приймаються за описом, копія якого в день ухвалення документів видається (відсилається рекомендаційним листом) заявникові з відміткою про дату надходження документів. Державний реєстратор повинен при необхідності надати заявникові допомогу в заповненні реєстраційної картки і перевірити відповідність указаних у ній відомостей засновницьким документам та документам, які засвідчують особу.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 115; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.