Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

М’язи спини, грудей, їх функції. Діафрагма, функції

Травна система,структури травної системи,травний канал,великі травні залози,принцип будови стінки травного каналу.

Травна система- комплекс органів,які здійснюють процес травлення,тобто приймання їжі,її механічну та хімічну обробку,всмоктування поживних речовин. Травна ситема:складається з травної трубки-травного каналу(ротова порожнина з органами,які в ній розташовані,глотка,стравохід,шлунок,тонка та товста кишки) і травних залоз,розташованих всередині стінки травного каналу та поза його межами(печінка,підшлункова залоза,слинні залози),але пов*язаних із ним протоками. Будови стінки травного каналу складається з:слизової,м*язової,і зовнішньої оболонок. Залежно від функції кожна з оболонок має специфічну будову.

М’язи спини:Трапецеподібний м’яз- від верхньої каркової лінії зовнішнього потиличного виступу осистих відростків до акронального кінця ключиці. Функції: верхні пучки м’яза підіймають плечовий пояс під час двобічного скороченя зводять лопатки розгинається шия. Найширший м’яз спини- від осистих відростків4-5 нижніх грудних і всіх поперекових,крижової кістки і клубової до плечової кістки. Функції: Бере участь в диханні розгинає і приводить плече. Великий і малий ромбоподібний м’яз- від осистих відростків 2 нижніх шийних хребців і 4 верхніх грудних хребців до при середнього краю лопатки. Функції: підіймає лопатку наближує лопатку до хребта фіксує її. М’яз-підіймач лопатки- від поперечних відростків 4 верхніх шийних хребців до верхнього кута лопатки. Фукнції: підіймає лопатку. Задній верхній зубчастий м’яз- від осистих відростків 2 нижніх шийних і 2 верхніх грудних хребців до 2-5-ребер. Фукції: підіймає вказані ребра. Задній нижній зубчастий м’яз- від осистих відростків 2 нижніх грудних і 2 венхніх поперекових хребців до 9-12-ребер. Фукції: опускає нижні ребра. Глибокі м’язи спини: утв. латеральний та медіальний тракти,які знаходяться по боках від хребта і тягнуться від потиличної кістки до крижової.Латеральні формують м’яз,що випрямляє тулуб,медіальні лежать глибше і перекидаються через5-6,3-4 або 1 хребець. М’язи грудей:( поверхневі м’язи)- Великий грудний м’яз- починається від грудного кінця ключиці,груднини,хрящів2-7ребер і прикріплюється до великого горбка плечової кістки. Функція: згинає,приводить,обертає всередину плече; Малий грудний м’яз- лежить під великим грудним мязом,починається від2-5 ребер і прикріплюється до дзьобоподібного відростка лопатки. Функція: зміщує лопатку вниз і вперед. Підключичний м’яз- розміщений між ключицею та 1 ребром. Функція: зміщує ключицю вниз. Передній зубчастий м’яз- починається зубцями від 9 верхніх ребер і прикріплюється до при середнього краю лопатки. Функція: змущує лопатку до тулуба. Глибокі м’язи грудей:Зовнішні міжреброві м’язи- починається від нижнього краю ребра,йдуть зверху вниз і ззаду наперед і прикріплюється до верхного краю нижнього ребра. Функція: підіймають ребра,розширюючи грудну клітку,і таким чином беруть участь у диханні(вдих). Внутрішні міжреберні м’язи- лежать під зовнішніми,їхні волокна ідуть у напрямку протилежному напрямку зовнішніх міжребрових м’язів. Фнкція: опускають ребра,звужуючи грудну клітку,ітаким чином беруть участь у диханні(видих). Підреброві м’язи- лежать на внутрішній поверхні задньої стінки грудної клітки. Функція: опускають ребра під час дихання. Поперечний м’яз грудної клітки- розміщений на внутрішній поверхні передньої стінки грудної клітки і починається від мечоподібного відростка і до 2-6 ребер. Функція: опускає ребра,бере участь у диханні(видих). Діафрагма: відділяє грудну порожнину від черевної,тонкий мяз у вигляді оберненого купола вкритий фасціями,виділяють 3 частини:грудну,реброву,поперекову,у ній є отвори аортальний,стравохідний,отвір нижньої порожнистої вени.

 

23. М’язи верхньої кінцівки: м’язи плечового пояса, м’язи вільної верхньої кінцівки.

Дельтовидний мяз- поч. від ключиці і лопатки і прикріплюється до плечової кастки. Функція: відводити руку згинати і розгинати плече. Надосьовий м’яз- поч.в лопатці і прикріплюється до великого горбка плечової кістки. Функція: відводити руку. Підосьовий м’яз- поч. в ямці лопатки і прикріплюється до великого горбка плечової кістки. Фнкція: обертає плече назовні. Малий круглий м’яз- поч. від бічного краю лопатки і прикріплюється до великого горбка плечової кістки. Функція: обертає плече назовні. Великий круглий мяз- поч. від нижнього кута лопатки і прикріплюється до малого горбка плечової кістки. Функція: обертає плече всередину розгинає і приводить руку. Підлопатковий мяз- поч.в ямці лопатки і прикріплюється до малого горбка плечової кістки .Функція: обертає плече всередину приводить руку. Мязи вільної верхньої кінцівки(згиначі)Дзьобо-плечовий мяз- поч. від дзьобоподібного відростка лопатки і прикріплюється ло плечової кістки. Функція: згинає і приводить плече. Двоголовий мяз плеча- поч. головкою від ві верхнього краю суглобової западини лопатки і прикріплюється до гористості променевої кістки. Функція: згинає плече і передпліччя. Плечовий мяз- поч. від плечової кістки і прикріплюється до гористості ліктьової кістки. Функція: згинає передпліччя.(розгиначі) Триголовий мяз плеча- поч. трьома годовками довгою від краю суглобової западини ломатки і прикріплюється до ліктового відростка. Функція: розгинає плече і передпліччя. Ліктьовий мяз- поч. на задній поверхні плечової кістки і прикріплюється до ліктьової кістки. Функція: розгинає передпліччя. Мязи кисті:Чотири червоподібні мязи- згинають проксимальні,розгинають середні та дистальні фаланги2-5пальців. Три долонні міжкісткові мязи-виконують приведення 2-5 пальців.Чотири тильні міжкісткові мязи-виконують відведення 2-5 пальців.

24. М’язи нижньої кінцівки: м’язи тазу, м’язи вільної нижньої кінцівки.

Клубово-поперековий мяз-поч. від клубової ямки великим поперековим-від поперекових хребців і прикріплюється до малого вертлюга.Функція:згинає стегно,при фіксованих кінцівках згинає тулуб.Великий сідничний мяз-поч. від зовнішньої поверхні клубової кістки,прикріплюється до до стегнової кістки.Функція:розгинає стегно,при фіксованих кінцівках розгинає тулуб.Середній сідничний мяз-поч. від клубової кістки прикріплюється до вертлюга стегнової кістки.Функція:відводить стегно.Малий сідничний мяз-поч. від зовнішньої поверхні крила клубової кістки прикріплюється до великого вертлюга стегнової кістки.Функція:відводить стегно.Мяз натягувач широкої фастії-поч. від клубової кістки прикріплюється до великогомілкової кістки.Функція:згинає стегно.Глибокі мязи-грушо подібний,внутрішній затульний,зовнішній затульний.Вільної нижньої кінцівки:Чотириголовий мяз стегна-поч.від стегнової кістки і прикріплюється до до великогомілкової кістки.Функція:згинає стегно в кульшовому суглобі розгинає гомілку в колінному суглобі.Кравецький мяз-поч.в клубовій кістці і прикріплюється до великогомілкової кісткиФункція:згинає стегно в кульшовому суглобі і згинає гомілку в колінному суглобі.Півсухожилковий мяз-поч. від сідничного горба і прикріплюється до великогомілкової кістки.Півперетинчастий мяз-поч. від сідничного горба і прикріплюється до великогомілкової кістки.Двоголовий мяз стегна-поч. від сідничного горба та стегнової кістки,прикріплюється до малогомілковоїФункція:розгинають стегно і згинають гомілку.Мязи гомілки:Переднв група-передній великогомілковий,довгий розгинач великого пальця,довгий розгинач 2-5 пальців.Функція:розгинають стопу та пальці.Латеральна група-довгий малогомілковий-(опускає при середній край стопи),короткий малогомілковий(підіймає бічний край стопи).Задня група-триголовий мяз(складається з литкового та камбало подібного мязів)довгий згинач великого пальця,довгий згинач 2-5 пальців,задній великогомілковий мяз.Функція:згинає стопу та пальці.Мязи стопи:Тильні мязи- короткий мяз-розгинач пальців- розгинає пальці, короткий мяз-розгинач великого пальця -розгинає великий палець, чотири тильні міжкісткові мязи- відводять2-5пальці.Підошвові м’язи: відвідний м’яз великого пальця,короткий мяз-згинач великого пальця,привідний мяз великого пальця. Мязи бічної групи: відвідний мяз мізинця,короткий мяз-згинач мізинця,протиставний мяз мізинця. Мязи середньої.

№26.Ротова порожнина,будова. Органи ротової порожнини.Порожнина рото(cavitas oris): 1)Присінок-зовні обмежений губами і щоками,а з середини зубами і яснами. На рівні останніх кутніх зубів він сполучається з власне порожниною рота.2)Власне порожнина рота:верхня стінка(піднебіння) і Нижня стінка (діафрагма рота). Піднебіння:тверде(утворює відростки піднебінних та верхня щелепних кісток) і м*яке (утворюється м*язами,виступ язика,по боках дужки,міждужками піднебінний мигдалик).Функція піднебіння:відділяє порожнину рота від порожнини носа і глотки.Зів - це отвір,який сполучає порожнину рота із порожниною глотки.

Зуб(dent)..Тканини:тверда(емаль,дентин,цемент) і м*яка(пульма). Частини зуба:коронка(емаль),шийка,і корінь(цемент) і це все вкрити дентином із середини. Молочні зуби з*являються в 5-6 місяців, а в 2,2,5 років становлять 20.

2012/2102=20(дитячі) 3212/2123=32(дорослі)

2012/2102=20 3212/2123 = 32

Язик(lingua)-м*язовий орган. Виділяють:,корінь,тіло,язиковий мигдалик,сліпий отвір,погранична борозна,серединна борозна. На слизовій оболонці розміщуються язикові залози(слина);сосочки,язиковий мигдалик. М*язи язика:скелетні(зміщення в сторони) і власні(зміна форми)

№27.Глотка,розташування,стінки,відділи.Глоткаpharynx)-непарний,трубчастий орган,розташований (порожнина шиї 6-7 шийний хребець)попереду-носова і ротова порожнина,гортань;позаду-глибокі м*язи шиї;по боках – середнє вухо. Відділи глотки:носоглотка,рото глотка,гортаноглотка.Кільце Пирогова – Вальдеєра: язиковий мигдалик,піднебінний м.,глотковий м.(аденоїди,поліпи),трубін.Стінка складається з 1)слизової оболонки –покрита війчастим епітелієм,слизові залози,мигдалики.2)м*язова оболонка-волокна розміщуються поздовжно і циркулярно,звужують і піднімають глотку;3)зовнішня оболонка-адвентація. Функція:проведення їжі і повітря.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
М’язи шиї, класифікація | Стравохід,розташування,відділи,будова стінки
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 9328; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.