Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Серце,розташування,загальні дані,будова (зовнішня,внутрішня).Вінцеве коло кровообігу


Будова.

Судини,види судин,будова стінки судин.

Кровоносні судини-складові серцево-судиної системи,які забезпечують швидкий транспорт крові до усіх органів тіла людини,забезпечуючи обмін речовин між кровю та навколишніми тканинами.Вивченням кровоносних судин,поряд із лімфатичними,займається розділ медицини-ангіологія.Кровоносні судини утворюють:

Макроциркуляторне русло-по якому кров рухається від серця до органів і повертається до серця.Включає в себе артеріальні судини і венозні судини.

· Мікроциркуляторне русло-розташоване в органах,що забезпечує обмін речовин між кровю та навколишніми тканинами.Включає в себе капіляри,артеріоли,венули і артеріовенулярні анастомози.

Артерії-судини,по яких кров тече від серця.Поділяють:мязові(середнього та малого діаметру),мішані(середнього діа.),еластичні(великого діа.).Вени-судини,по яких кров тече до серця.Містять венозну кров(окрім легеневої)

· Стінка вен тонша ніж у артеріях;

· Еластичні волокна розвинені слабо,переважно колагенові;

· Відсутня зовнішня еластична мембрана і слабо розвинена внутрішня;

· Наявність клапанів у деяких венах.

.Капіляри-найтонші судини.Стінки утв.одним шаром ендотелію.Тут відбувається обмін речовин між кровю та тканинами.

Стінка кровоносної судини складається з декількох шарів:внутрішнього,що містить ендотелій.Подендотеліа шар і внутрішню еластичну мембрану; середнього-утв.гладкомязовими клітинами і еластичними волокнами; зовнішнього представленою пухкою сполучною тканиною,в якій знаходяться нервні сплетіння.Стінка кровоносної судини отримує харчування за рахунок гілок,що відходять від головного стовбура цієїж артерії.

Серце-(лат.-сог)-непарний м’язів орган,масою 250-300г;величину серця порівнюють з розміром кулака даного індивідума.Воно має конусоподібну форму і міститься в грудній порожнині у середньому середостінні.Серце розташоване несиметрично-2/3 міститься зліва 1/3зправа.

У серці виділяють основу,яка направленна вгору і трохи назад,і верхівку,що повернута наперед,униз і наліво.Серце має три поверхні:передню,або грудинно-реберну,нижню-діафрагмову,легеневу.Та два краї правий-більш гострий та лівий більш тупий.Серце людини чотирикамерне-складається з двох передсердь та двох шлуночків.Повздовжною перегородкою,в якій виділяють дві частки:міжпередсердну та міжшлуночкову,воно розділене на праву та ліву половини,які не сполучаються між собою.У правій половині серця тече венозна кров,у лівій-артеріальна.Перегородка між лівим та правим серцем суцільна.У свою чергу кожна з половин серця поділяється ще на дві частки:верхня має назву передсердя,а нижня-шлуночка.Між передсердями та шлуночками знаходиться передсердно-шлуночкова перегородка.Праве передсердя сполучається з правим шлуночком за допомогою правого передсердно-шлуночкового отвору,а ліве передсердя з лівим шлуночком за допомогою лівого передсердно-шлуночкового отвору.Зовнішніми орієнтирами камер серця є вінцева борозна,передня міжшлуночкова борозна і задня мвжшлуночкова борозна.У борознах знаходяться судини серця та нерви.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Процес кровообігу,визначення,значення,структури,що його здійснюють | Судини молого кола кровообігу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 5125; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.