Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 7. Науково-технічне співробітництво України з ЄС


 

Сьома рамкова програма – це основний фінансовий інструмент Європейського Союзу для підтримки дослідницьких проектів у ЄС та у країнах за його межами. Бюджет програми на найближчі сім років (2007-2013) – 50 мільярдів євро.

Рамкова програма ЄС створює певний стратегічний простір (своєрідні „рамки”) для фінансування та здійснення дослідницьких проектів у ЄС та за його межами. Як правило, рамкові програми розраховані на 4-7 років.

Нинішній Сьомій рамковій програмі передували шість попередніх (зокрема, 4-а рамкова програма – 1994-1998, 5-а рамкова програма – 1998-2002, 6-а рамкова програма – 2002-2016).

Основними цілями співпраці Європейського Союзу з міжнародними партнерами у дослідницьких проектах ЄС є:

· стратегічна співпраця з провідними інституціями та науковцями країн з-поза меж ЄС для зміцнення наукової, технологічної та дослідницької конкурентоздатності ЄС

· інтенсифікація „виробництва знань” в Європі завдяки більшій співпраці європейських університетів, дослідницьких інституцій та компаній із партнерами з третіх країн;

· розв’язання конкретних проблем, із якими стикаються країни з-поза меж ЄС, і що вимагають науково-дослідницької співпраці.

В Україні співробітництво в рамках ЄС забезпечує Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП України).

НІП України здійснює інформування наукової спільноти про можливості рамкових програм ЄС (РП6 та РП7), та інші можливості науково-технічної співпраці для України. Ця робота виконується на партнерських засадах, передусім із Міністерством освіти і науки України та іншими зацікавленими інституціями, зокрема з такими, з якими НІП України підписав відповідні партнерські угоди.

Сьома рамкова програма для міжнародних партнерів передбачає чотири напрями:

· Програма „Співпраця” (Cooperation)

· Програма „Люди” (People)

· Програма „Ідеї” (Ideas)

· Програма „Дослідницький потенціал” (Capacities)

Також є спеціальні програми: Євратом та Спільний дослідницький центр.

Програма „Співпраця” підтримує всі типи дослідницької діяльності, що здійснюються різними дослідницькими інституціями у рамках транснаціональної співпраці (зокрема із країнами з-поза меж ЄС).

Діяльність програми розподілено на 10 тем: здоров’я, продукти харчування, сільське господарство, рибальство та біотехнології, нанотехнології, енергетика, охорона довкілля та боротьба проти змін клімату, транспорт (проект програми), суспільно-економічні та гуманітарні науки, космос, безпека.

Програма Люди (або Програма імені Марі Кюрі) – один із головних механізмів забезпечення мобільності дослідників у Європі та приваблення найбільш обдарованих дослідників з усього світу до ЄС.Ця ініціатива реалізує один із найбільших пріоритетів сучасної Європи: дедалі більшу транснаціональну мобільність науковців, вчених, студентів, викладачів та працівників.

Програми Erasmus та Erasmus Mundus спрямовані на забезпечення мобільності студентів, викладачів та академічного персоналу, програма імені Марі Кюрі надає кошти для забезпечення мобільності науковців та дослідників.

Програма має 5 складових:

· Початкове професійне навчання (initial training)

· Ціложиттєве професійне навчання (life-long training)
Партнерство між дослідницько-навчальними закладами та промисловістю/бізнесом (Industry-Academia Partnerships and Pathways)

· Міжнародний вимір

· Інші конкретні ініціативи

Громадяни країн з-поза меж ЄС (зокрема, України) можуть брати участь у програмах.

Програма „Дослідницький потенціал” має на меті зміцнити дослідницький та інноваційний потенціал у Європі. Конкретними спрямуваннями програми є фінансування проектів, спрямованих на:

· Розвиток дослідницької інфраструктури

· Розвиток дослідницької діяльності у малих та середніх підприємствах

· Розвиток дослідницького потенціалу європейських регіонів

· Інтеграція дослідницької діяльності до структур європейського суспільства

· Підтримка послідовного розвитку дослідницької політики

· Міжнародна співпраця

Програма Ідеї –новий напрям у Сьомій рамковій програмі. Його базова ідеологія – не лише сприяти дослідницькій співпраці між інституціями чи більшій міжнародній мобільності науковців, але й підтримувати найбільш інноваційні ідеї, що їх розробляють та втілюють європейські дослідники.

Для цього наприкінці 2007 року у ЄС було засновано спеціальну інституцію – Європейську дослідницьку раду (European Research Council, ERC). Її завдання – „стимулювати найліпших, по-справжньому креативних науковців, дослідників та інженерів для здійснення сміливих досліджень” (формулювання офіційного сайту Ради).

Одним із ключових понять, що лежать в основі Програми „Ідеї” та роботи Європейської дослідницької ради – це поняття „межових досліджень” (frontier research).

Програма закликає науковців, з одного боку, „виходити поза усталені межі знання та кордони наявних дисциплін”, а з іншого – досліджувати ще не вивчені сфери, що нині перебувають „на межі” людського знання.

ТАCIS - це програма, розроблена ЄС для СНД за виключенням країн Балтії з метою сприяння розвитку гармонійного і міцних економічних і політичних зв’язків між ЄС і цими країнами-партнерами. Метою програми є підтримка зусиль країн-партнерів зі створення суспільства, заснованого на політичних свободах і економічному процвітанні.

Програма технічної допомоги ЄС країнам СНД TACIS, прийнята 1991 p., покликана забезпечувати створення ринкової економіки та демократизації суспільства.

До 2006 року програма ТАСІС була одним з головних практичних інструментів співпраці ЄС та України, спрямованого на підтримку виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Співтовариством, його країнами-членами та Україною.

У 1996-1999 роках програма ТАСІС в Україні була спрямована на роботу за такими трьома основними напрямками:

· інституційні реформи і розвиток;

· економічні реформи і розвиток приватного сектора;

· енергетика і навколишнє середовище.

В 2000-2003 роках заходи програми ТАСІС були спрямовані на такі три основні сфери:

· інституційні, правові і адміністративні реформи;

· надання підтримки у здійсненні економічних реформ і розвитку приватного сектора;

· розв’язання проблем, пов’язаних з соціальними наслідками перехідного періоду.

Протягом наступного періоду 2004-2006 років програма ТАСІС підтримувала інституціональні, правові та адміністративні реформи, приватний сектор та економічний розвиток, а також сприяла пом’якшенню соціальних наслідків перехідного періоду.

Однією з важливих цілей програми ТАСІС була підтримка переходу до ринкової економіки. Цю загальну ціль було конкретизовано наступним чином: «Підтримувати перехід нових незалежних держав до дієвої ринкової економіки за допомогою створення необхідної кількості життєздатних підприємств, що зможуть впоратись з тиском конкуренції та ринковими силами».

Україні було надано підтримку за такими пріоритетними напрямками:

· макроекономічна політика, законодавча база та соціальна адаптація;

· виробничий сектор, у тому числі питання приватизації малі, середні підприємства та агенції з розвитку підприємництва;

· торгівля та розвиток, включаючи розвиток експорту та міжнародну сертифікацію;

· банківська діяльність, страхування та інші фінансові послуги;

· підсилення інституційного потенціалу.

У цей сектор було спрямовано близько 20% бюджетних асигнувань Європейської Комісії. Уряд України в свою чергу ухвалив ряд нормативно-правових актів з метою регулювання загальних умов ведення бізнесу та підтримки цієї галузі.

1 грудня 2005 року ЄС визнав Україну державою з ринковою економікою. Україна виконала всі технічні вимоги та офіційно набула цього статусу на початку 2006 року. Це рішення стало відображенням значних економічних та соціальних зрушень в Україні, що відбулися протягом останніх років.

З 1993 р. в Україні реалізується фінансована ЄС освітня програма Темпус, яка сприяє модернізації вищої освіти в країнах-партнерах ЄС через створення платформи для співпраці між вищими навчальними закладами в ЄС і країнах-партнерах. Починаючи з 1993 р., в Україні реалізовано близько 300 заходів, за участі понад 100 вітчизняних вищих навчальних закладів.

В травня 2013 р. в Києві відбулася конференція з нагоди 20-річчя програми і стала платформою для поширення кращої практики та обміну досвідом стосовно втілення проектів Темпус і модернізації вищої освіти в Україні та створить можливості для всебічного обговорення досягнень і здобутків програми, визначенн

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
В економічній сфері | Співпраця з фінансовими інституціями

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 360; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.