Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рівняння суцільності потоку

Читайте также:
 1. Вбудовані (inline) функції, порівняння з макровизначеннями, закриті функції
 2. Вихідного грошового потоку
 3. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
 4. Диференціальне рівняння конвективного масообміну
 5. Диференціальні рівняння рухів твердого тіла
 6. Диференційне рівняння осадження частинок під дією сили тяжіння
 7. Диференційне рівняння теплопровідності
 8. Диференційне рівняння теплопровідності
 9. Дросель з регулятором тиску (регулятор потоку)
 10. Знаходження швидкості осадження використовуючи рівняння подібності
 11. Знаходження швидкості осадження на основі рівняння подібності
 12. ІІІ. Метод зміни грошового потоку (аналіз імовірностей).

Рівняння суцільності потоку виводиться на основі закону про збереження маси.

Виділимо в потоці рухомої рідини елементарний об,єм (Рис.2.5) зі сторонами dx,dy,dz.

 

Рисунок 2.5. Схема дії мас на елементарний об,єм

 

Визначимо масу рідини, що протікає через нього за час . У напрямку осі х через грань АВСDпроходить маса в секунду

( 2.32)

Через грань ЕFGH у напрямку х проходить маса

( 2.33)

де – масова швидкість потоку, що проходить через 1 м2.

Віднімаючи (2.32) від (2.33), отримаємо лишок маси рідини, що витікає з об,єму в напрямку осі х

( 2.34)

Аналогічно знаходимо для осей у та z

( 2.35 )

. ( 2.36)

Повний лишок маси рідини, що витікає, становить

(2.37)

Цей лишок зумовлений зменшенням густини рідини в об,ємі dv і дорівнює зміні маси даного об,єму з часом, тобто

( 2.38 )

Знак «минус» показує, що маса зменшується.

Згідно з законом збереження маси маємо

( 2.39)

Остаточно отримаємо

. ( 2.40 )

Цей вираз називається диференційним рівнянням суцільності або нерозривності. Для нестисливої рідини буде

( 2.41 )

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рівняння руху | Визначення подібності

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 290; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.