Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етапи формування управлінських рішень з питань відновлення операційних необоротних активів


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Амортизація необоротних активів

Амортизація необоротних активів впливає на собівартість продукції, здійснення ефективної цінової політики. Класичні методи амортизації розглядаються у наукових та навчальних виданнях [14, 22].

Інші методи амортизації отримали обмежене застосування в Україні та країнах з розвинутою ринковою економікою [22]:

- метод дегресійної амортизації активів. Мета даного методу - збільшення рентабельності в перші роки експлуатації активів за рахунок зниження рівня собівартості продукції. Даний метод поєднується зі здійсненням цінової політики «проникнення на ринок»;

- метод амортизації активів на основі їхньої переоцінки. Основи методу — оцінка ринкової вартості амортизованого активу на початок і кінець звітного періоду. Мета — чітке дослідження при оцінці вартості активу за тенденціями ринкових цін на його аналоги;

- метод амортизації активів на основі складних процентів («метод складних процентів»). Оцінка залишкової вартості активу відбувається шляхом дисконтування його початкової вартості за ставкою дисконту, яка дорівнює середньозваженій вартості капіталу, використовуваного підприємством.

Для управління оновленими необоротними активами необхідні послідовна розробка і прийняття управлінських рішень. Існує чотири етапи формування управлінських рішень з питань відновлення операційних необоротних активів.

На першому етапі інтенсивність відновлення операційних необоротних активів визначається двома факторами — фізичним і моральним зносом. Відповідно до цих умов відбувається вибір методу та норми амортизації різних видів операційних необоротних активів.

У ході формування амортизаційної політики кожне підприємство враховує такі фактори:

- обсяг використовуваних операційних основних коштів і нематеріальних активів;

- реальний термін використання підприємством амортизованих активів;

- дозволені законодавством методи амортизації;

- склад і структуру використовуваних основних коштів;

- темпи інфляції;

- інвестиційну активність підприємства.На другому етапі відновлення може здійснюватися на основі простого чи розширеного їх відтворення.

Просте відтворення операційних необоротних активів здійснюється в міру фізичного і морального зносу в межах суми накопиченої амортизації.

Розширене відтворення операційних необоротних активів здійснюється з урахуванням формування їх нових видів не тільки за рахунок суми накопиченої амортизації, а й за рахунок інших фінансових джерел.

Третій етап містить у собі:

- відновлення операційних необоротних активів у процесі простого їхнього відтворення (поточний і капітальний ремонт; придбання нових видів операційних необоротних активів);

- відновлення операційних необоротних активів у процесі розширеного їхнього відтворення.

Четвертий етап складається з методів визначення вартості відновлення операційних необоротних активів у розрізі окремих форм цього відновлення і містить:

- вартість відновлення операційних необоротних активів здійснюваного шляхом поточного чи капітального ремонтів (розробка кошторису витрат їх проведення);

- вартість відновлення операційних необоротних активів шляхом придбання їхніх нових аналогів (ринкова вартість окремих видів активів і витрати з їх доставки);

- вартість відновлення операційних необоротних активів у процесі розширеного їхнього відтворення (розробка бізнес-плану реального інвестиційного проекту).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні етапи управління операційними необоротними | Управління фінансуванням необоротних активів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 377; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.