Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація оборотних засобів.

Економічна сутність оборотних засобів та їх вплив на господарську діяльність АТП.

Оборотні засоби - це грошові ресурси, які виділяються АТП, і використовуються ними для поточного фінансування і забезпечення нормальної діяльності:

- утворення виробничих запасів матеріалів, палива, запасних частин, інструментів, інвентаря, продукції незавершеного виробництва.

- включаючи кошти на розрахункових рахунках, в банках і касах підприємств.

Оборотні засоби, які виражені в матеріальній формі називаються оборотними фондами, в грошовій формі - фондами обігу. Оборотні фонди непреривно споживаються і поповнюються так, як приймають участь в одному виробничому циклі і їх вартість повністю переноситься на вартість утвореного продукт (роботи).

Фонди обертання (обігу) назначені для обслуговування сфери обертання. До них відносяться:

- готова продукція на складах підприємства.

- товари, які знаходяться в дорозі,

- грошові кошти на рахунку підприємства в банку, кошти в розрахункових документах і в касі підприємства.

В загальному складі виробничих фондів АТП для оборотних засобів складає 5-10%. В АТП оборотні фонди і фонди обігу знаходяться в пропорції 50% • 50%.

По своєму призначенню у виробничому процесі оборотні фонди діляться на гри групи:

- виробничі запаси,

- незавершене виробництво,

- втрати майбутніх періодів.

Виробничі запаси на автомобільному транспорті складають 96-98% всіх оборотних фондів.

До них входять: автомобільне паливо, мастильні, обтирочні і інші експлуатаційні матеріали, паливо для господарських потреб, ремонтно-будівельні матеріали, авто шини в запасі, запасні частини, матеріали, фонд оборотних агрегатів, малоцінні та швидкозношувані інструменти, господарчий інвентар вартістю менше 15-кратної мінімальної ЗП, незалежно від строку служби, спецодяг і інші цінності.

Незавершене виробництво - це засоби вкладені у виробництво. На автотранспорті вони враховуються тільки по ремонтним роботам, тривалість яких більше 1 дня.

Сюди відносяться: вартість предметів праці, які знаходяться в процесі виробництва, заробітну плату з нарахуваннями на соціальне страхування, різні грошові витрати зв'язані з виконанням ремонтних робіт і технічного обслуговування автомобілів.

Витрати майбутніх періодів - це витрати, які проводять в даному періоді, а відносять на собівартість перевезення в майбутньому періоді. До витрат майбутніх періодів відносять; витрати на освоєння нової техніки, дослідницькі та раціоналізаторські роботи, на підписні та печатні видання та інші витрати.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 462; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.