Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА 11. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ

Читайте также:
 1. Абстрактні класи. Абстрактні методи
 2. Автоматизація управління потенціалом підприємства
 3. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 4. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 5. Альтернативні методи рішення екологічних проблем
 6. Анализ методических подходов к оценке состояния земельных ресурсов.
 7. Аналітико-розрахункові методи кількісної оцінки ризиків, їх характеристика
 8. Аутсорсинг управління проектами
 9. Базові поняття управління проектами
 10. Банківське право: предмет та методи правового регулювання
 11. Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики
 12. Взаємозв`язок завдань контролінгу з іншими функціями управління

Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

Аналіз конкурентної позиції. Загальний аналіз конкурентної позиції і конкурентної сили підприємства забезпечує прийняття рішень на базі отримання відповідей на наступні питання:

- наскільки сильною є конкурентна позиція фірми;

- яку зміну конкурентної позиції можна очікувати при дотриманні

- стратеги підприємства;

- який перелік конкурентних переваг підприємства;

- яка можливість захищати свою позицію з урахуванням галузевих змін, конкурентного тиску і передбачуваних дій конкурентів.

Для оцінки конкурентної позиції фірми використовуються бальні оцінки за ключовими факторами успіху.

Загальне правило; підприємство повинно підтримувати свої конкурентні сильні сторони і захищати та знижувати свої слабкі сторони.

Якщо підприємство має важливі конкурентні сильні сторони там, де суперники відносно слабкі, тоді можна будувати свою стратегію саме на цьому.

Визначення стратегічних дій. Останнім етапом ситуаційного аналізу є ідентифікація важливих стратегічних підходів, які дозволяють сформувати план дій підприємства. Вони повинні орієнтуватися на проведений ситуаційний аналіз і відповідати на наступні питання:

- чи адекватна існуюча стратегія рушійним силам у галузі?

- наскільки існуюча стратегія пов’язана з майбутніми галузевими факторами успіху?

- наскільки захищена існуюча стратегія від конкурентних сил у майбутньому?

- чи здатна існуюча стратегія адекватно захистити підприємство від зовнішніх загроз та внутрішніх слабкостей?

- чи слід очікувати активних дій з боку конкурентів?

- чи потрібні додаткові дії для поліпшення вартісної позиції підприємства, поліпшення конкурентної позиції?

Питання для самоперевірки, повторення:

1. Аналіз ситуації господарюючого суб’єкта.

2. Оцінка реального стану.

3. SWOT - аналіз.

4. Стратегічний вартісний аналіз.

5. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

6. Критерії, що використовуються при розрахунку комплексних показників.

7. Ознаки сили і слабкості в конкурентній позиції.


План викладу і засвоєння матеріалу:

11.1. Поняття та мета управління матеріальними запасами.

11.2. Завдання аналізу використання матеріальних запасів.

11.3. Моделі управління матеріальними запасами.

11.4. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів.

11.5. Системи контролю матеріальних запасів.

Ключові слова та терміни: економічний розмір замовлення, норма, метод червоної лінії, метод двох ящиків, комп’ютерна система контролю запасів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стратегічний вартісний аналіз | Поняття та мета управління матеріальними запасами.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 404; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Абстрактні класи. Абстрактні методи
 2. Автоматизація управління потенціалом підприємства
 3. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 4. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 5. Альтернативні методи рішення екологічних проблем
 6. Анализ методических подходов к оценке состояния земельных ресурсов.
 7. Аналітико-розрахункові методи кількісної оцінки ризиків, їх характеристика
 8. Аутсорсинг управління проектами
 9. Базові поняття управління проектами
 10. Банківське право: предмет та методи правового регулювання
 11. Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики
 12. Взаємозв`язок завдань контролінгу з іншими функціями управління

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.