Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Банк міжнародних розрахунків. Функції БМР. Операції БМР. Комітети БМР

Європейський банк реконструкції та розвитку. Статус банку. Інструменти ЄБРР

 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – це міжнародний банк, створений у квітні 1991 р. для сприяння економічним реформам у країнах Східної Європи. Засновниками банку є 40 країн - всі країни Європи, крім Албанії, а також США, Канада, Мексика, Венесуела, Марокко, Єгипет, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія і дві міжнародні організації — Європейське економічне співтовариство і Європейський інвестиційний банк. В створенні банку брав участь і колишній СРСР, членом банку є Російська Федерація.

Капітал ЄБРР у розмірі 70 млрд. франків розподіляється таким чином: 50% належить Комісії європейських співтовариств і 12 % - країнам ЄС; 11,3 % - іншим європейським країнам; 24 % - неєвропейським державам, зокрема: США – 10 % капіталу, Японії - 8,52 %, країнам Східної і Центральної Європи - 13,7 %, Росії - 6%.

У кредитуванні віддає перевагу недержавним структурам господарювання. 60 % його ресурсів спрямовано на розвиток у цих країнах приватного сектору, а 40 % - на розвиток інфраструктури.

Завданням ЄБРР є створення в постсоціалістичних країнах конкурентоспроможної промисловості, розвиток взаємовигідних зв’язків між західноєвропейськими країнами і надання кредитів під великі проекти в галузях енергетики, транспорту, зв’язку, охорони довкілля тощо.

Надаючи кредити, банк допомагає західним промисловцям йти на необхідний ризик в завоюванні ринків на Сході, а це сприятиме швидкому переходу східноєвропейських країн до економічної стабільності і введення конвертованої своїх валют.

ЄБРР кредитує проекти лише в межах 15 - 150 млн. дол.

Ресурси ЄБРР формуються по аналогії з МБРР. Проте частка сплаченого акціонерного капіталу ЄБРР вища (30 % в порівнянні з 7 %).

Пріоритетними проектами фінансування в Україні є конверсія, сільське господарство, приватизація, транспорт, телекомунікації, охорона довкілля, сприяння розвитку банківського сектору. Банк фінансує проекти вартістю не менше ніж 15 - 17 млн. дол. США. Максимальний річний відсоток, який має сплачуватися банку за кредити, - 16 – 18 %.

 

Банк міжнародних розрахунків (БМР) – це розрахункова палата, що діє на акціонерній основі. Створено БМР у 1930 р. у Базелі згідно з Гаагською угодою про німецькі репатріації за результатами Першої світової війни. Його організаторами були емісійні банки Англії, Франції, Італії, Німеччини, Бельгії, Японії і група американських банків на чолі з банкірським будинком Моргана.

Одним із завдань БМР було полегшити розрахунки по репараційних платежах Німеччини і військових боргах, а також сприяти співпраці центральних банків і розрахункам між ними. Свою головну функцію координатора центральних банків провідних розвинених країн БМР зберігає до цих пір. Він об'єднує центральні банки 33 країн, головним чином європейських. З 1979 р. БМР проводить розрахунки між країнами-учасницями Європейської валютної системи, виконує функції депозитарію Європейського об'єднання вугілля і сталі.

Його членами є 41 країна. Розрахунковою одиницею, в якій ведеться баланс БМР, був і залишається золотий швейцарський франк (один золотий франк містить 0,29 г. чистого золота; американський долар конвертується у золотий франк за курсом 1 золотий франк = 1,94 долара). Нині БМР здійснює банківські операції

З метою сприяння центральним банкам країн в управлінні їх банківськими резервами; займається регулюванням міжнародних розрахунків та розробкою погоджених банківським стандартів; здійснює дослідження в галузі валютної і грошової політики. Функції регулювання міжнародних розрахунків та розробка нормативних документів з банківського нагляду здійснюються через три комітети: Базельський комітет з банківського нагляду; Базельський комітет з систем платежів і розрахунків; Постійний комітет з євровалют. Мінімальні стандарти з банківського регулювання і нагляду, погоджені з БМР, використовує більшість країн світу як основу побудови національного банківського законодавства.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Регіональні міжнародні кредитно-фінансові організації | Лекція 2. Вступ. Електрична енергія, переваги перед другими видами енергії

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 950; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.