Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу


Заходи захисту від вібрації

Зменшення вібрації в джерелі виникнення досягається шляхом його конструктивних змін: заміна ударних процесів безударними, використання деталей з пластмас, ремінних передач замість ланцюгових та ін.

Зменшення вібрації на шляху поширення досягається вібро-ізоляціїєю, вібропоглинанням або віброгасінням. Віброізоляція ослабляє передачу коливань від джерела виникнення на основу, підлогу, сидіння тощо за рахунок встановлення між ними пружних елементів - віброізоляторів (стальні пружини, прокладки з гуми, пружинно-пластмасові та пне-вмогумові конструкції).

Вібропоглинання здійснюється шляхом нанесення на вібруючу поверхню шару пружнов'язких матеріалів (гуми, мастики, пластики) за рахунок чого частина енергії коливань переходить у тепло.

Віброгасіння здійснюють шляхом встановлення вібруючого обладнання на жорсткі масивні віброгасячі фундаменти або залізобетонні плити, по їх периметру встановлюють акустичний шов, який заповнюють легкими пружними матеріалами і який призначений для ліквідації безпосередньої передачі ко­ливань від фундаменту до будівельних конструкцій. Індивідуальний захист: для захисту ніг від впливу вібрації використовують спеціальне взуття, наколінники, для рук -рукавиці, прокладки, налокотники, для тулуба - пояси, нагрудники, спеціальні костюми.

На поліграфічних підприємствах масово застосовуються обладнання та машини для друку і виготовлення поліграфічної продукції, високочастотне обладнання для виготовлення палітурок, персональні комп’ютери, радіотелефони, мобільні телефони тощо, які являються джерелом електромагнітного випромінювання (ЕМВ) різних частот : звукових, високочастотних, дуже високих, надвисоких і надмірно високих, оптичного, інфрачервоного і ультрафіолетового (УФ) діапазону. Робота персоналу по обслуговуванню обладнання, а також осіб, які знаходяться поруч з обладнанням, пов’язана з негативним впливом цього випромінювання на організм людини, тому потребує спеціального захисту.

Електромагнітне поле (ЕМП) характеризується векторами напруженості електричної (Е, В/м) і магнітної складової (Н, А/м), а також частотою (f, Гц).При малих частотах, у тому числі промисловій частоті f=50 Гц, що характерно для більшості обладнання поліграфічних підприємств, електричне і магнітне поле не зв’язані. Тому їх можна розглядати окремо, як і дію, яку вони викликають у біологічному об’єкті.

У будь-якій точці ЕМП на f=50 Гц енергія магнітного поля, що поглинається тілом людини, приблизно в 50 разів менша енергії електричного поля, яка поглинається ним.

Негативна дія на організм людини ЕМП в електроустаткуванні промислової частоти в основному обумовлена електричним полем. Електричне поле діє на різні відділи нервової системи, структури головного і спинного мозку і призводить до порушення регуляції фізіологічних функцій організму.

Негативні зміни викликає в основному індукований в тілі людини струм. Механізм дії полягає в поляризації атомів і молекул тіла людини в електричному полі, іонізації (появі іонів, що спонукають виникнення індукованого струму), і як наслідок – нагрівання тканин тіла. Тепловий ефект тим більший, чим більша напруга і час дії.

Поряд з біологічною дією електричне поле обусловлює виникнення розрядів між людиною і металевим предметом, який має інший, ніж у людини потенціал.

Якщо обладнання (персональні комп’ютери, мобільні телефони, ВЧ обладнання для виготовлення палітурок) генерує частоти, які значно перевищують промислову частоту(кГц, МГц), то крім електричної складової ЕМП на людину негативно впливає і магнітна складова. Механізм її дії аналогічний дії магнітної складової ЕМП.

Унаслідок довгого перебування в зоні ЕМП у людини настає передчасна втомлюваність, сонливість або порушення сну, головні болі, розлад нервової системи. При систематичному опроміненні спостерігається зміна кров’яного тиску, порушення серцево-судинної системи, сповільнення пульсу, нервово-психічні захворювання, трофічні явища (випадання волосся, ламкість нігтів).

У діапазоні промислової частоти нормується напруженість електричного поля (Е). У діапазоні частот 60 кГц - 300 МГц нормується як напруженість електричного поля (Е), так і напруженість магнітного поля (Н). У діапазоні частот 300 МГц – 300 ГГц нормується поверхнева густина потоку енергії (ПГЕ).

Гранично допустимі значення Е і Н на робочих місцях визначають виходячи з допустимого енергетичного навантаження і часу дії.

Згідно ГОСТ 12.1.002-75 опромінення електричним полем регламентується як за величиною напруженості, так і за часом дії. Граничнодопустима величина напруженості ЕМП за електричною складовою становить 5 кВ/м. при такій напруженості людина може знаходитись необмежену кількість часу. При Е=5-10 кВ/м – 3 години, при Е=10-15 кВ/м – 0,5 години. Кожні півроку проводять заміри напруженості електричного поля.

До заходів захисту працюючих на поліграфічних підприємствах відносять:

обмеження перебування в зоні дії ЕМП;

захист відстанню між випромінювачем і обслуговуючим персоналом;

зменшення потужності випромінювання за рахунок використання спеціальних пристроїв: поглиначів потужності (еквівалент навантаження);

екранування джерел випромінювання (заземлені екрани з металевих листів або сіток у вигляді замкнутих камер і кожухів) ;

засоби індивідуального захисту (халати і комбінезони з металізованої тканини з виводом на заземлення, захисні окуляри марки ЗП5-90.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу | Ультрафіолетові випромінювання, їх джерела, нормування і захист від негативного впливу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 652; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.