Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Закон закріплює основні засади виборчого права — рівне, пряме виборче право, вільні вибори, особисте, таємне голосу­вання, право бути обраними.

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Згідно із Законом, депутати Верховної Ради АРК обираються громадянами України, які проживають на території авто­номії. Вибори проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багато­мандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами АРК. Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради АРК мають громадяни України, які проживають на території ЛРК та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

Особливістю Закону е те, що замість існуючої раніше ма­жоритарної системи місцевих виборів, він закріплює пропорційну, визначає основні засади, особливості та порядок організації виборів, в тому числі і депутатів Верхов­ної Ради АРК.

Представницьким органом Автономної Республіки Крим е Верховна Рада Автономної Республіки Крим. У межах своїх повноважень вона приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Рес­публіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Згідно із ст. 134 Розділу X Основного Закону України розділу Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конс­титуцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Жовтня 1998 р. на другій сесії Верховної Ради Авто­номної Республіки Крим було прийнято нині чинну Конс­титуцію Автономної Республіки Крим.

Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим було визначено в Основному Законі Автономії.

Конституція Автономної Республіки Крим складається з преамбули, 5 розділів, 9 глав та 48 статей:

Вона має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від її конституційного складу.10 лютого 1998 р. було прийнято Закон України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", в якому ви­значено склад, строк повноважень Верховної Ради; статус де­путатів; порядок скликання і проведенім сесій; повноваження Верховної Ради; порядок прийняття Конституції автономії; статус Голови Верховної Ради, його заступників, Президії, постійних і тимчасових комісій; структуру апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим складається зі 100 депутатів, які обираються на основі загального, рівно­го і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки на підставі Конституції Автономної Республіки Крим та Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" від 7 березня 1998 року. Вона є повноважною за умови обрання до неї не менш ніж двох третин віл загального складу Новий Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільсь­ких, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 р. об'єднує вибори в автономії з місцевими виборами в одному норма­тивно-правовому акті.

Громадяни України, які мають право голосу, можуть, шля­хом само висування або через республіканські міські організації політичних партій та їх виборчі об'єднання (блоки) брати участь у висуванні кандидатів у депутати.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 287; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.