Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Биология изучает морфологию, физиологию, поведение, эволюцию их взаимоотношения друг с другом и со средой обитания. Биология фундаментальная дисциплина


Предмет медицинской биологии, его содержание, связь с другими науками.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

1) Дано: V(пов.)=500 мл w1(O2)=21% w2(O2)=16% ▲w=w1 – w2= 21-16=5(%) повітря споживає людина 500 мл – 100% x мл – 5% x= 500*5 = 25 (мл) V1(пов.)=25 мл Выдповідь: 25 мл
V1(пов.) - ?

2)У видихуваному повітрі вміст кисню зменшився, він потрапив до організму людини.

3)Після кожного уроку необхідно провітрювати класну кімнату, щоб зменшити в ній кількість CO2, і підвищити кількість О2.

16. 1) Чим більший вік людини, тим менша її добова потреба в білках.

2) Білки є основним будівельним матеріалом клітин і тканин організму людини. Добова потреба в білках зменшується з віком дитини від народження і до 16 років, оскільки в цей період поступово зменшується темп зростання.

3) Білки містяться у таких продуктах харчування: м'ясо, ковбаса, риба, яйця, молочні продукти, квасоля, горох, соя, горіхи.

 

4 варіант

1б 2г 3в 4в 5а 6б 7б 8в 9 А1 Б2 В5 Г4 10А3 Б5 В2 Г411А3 Б1 В2 Г5

121В 2Д 3Б 4Г 5А 131Г 2Д 3А 4Б 5В 141В 2Г 3Д 4Б 5А

1) Дано: m(білків)=2.85г m(жирів)=0,2г m(вуглеводів)=28г Q(білків)=17,2Дж/г Q(вуглеводів)=17,2кДж/г Q(жирів)=39,1кДж/г Q1(білків) = 2,85 * 17,2=49,02(кДж) Q1(жирів) = 0,2 * 39,1=7,82(кДж) Q1(вуглеводів) = 28 * 17,2=481,6(кДж) Q(хліба) = 49,02+7,82+481,6=538,44(кДж) Відповідь: 538,44кДж
Q(хліба) - ?

2)Хліб є важливим продуктом харчування людини. Сьогодні збільшується споживання хліба, як дешевого продукту харчування, тому розрахунки щодо енергетичної цінності хліба необхідні для складання правильного раціону харчування.

3)Хліб є цінним продуктом харчування, оскільки в ньому містяться білки, жири, вуглеводи, вітаміни мінеральні речовини.

16. 1) У першій половині дня(сніданок і обід) людина споживає 60% їжі, у другій половині дня(підвечірок, вечеря) – 40%. Різниця становить 20%.2)Продукти харчування є основним джерелом важливих для людини речовин: білків, жирів, вуглеводів. Вони беруть участь у всіх процесах організму, забезпечують його енергією. У першій половині дня активність людина більша, ніж у другій, тому таке співвідношення добового раціону є раціональним.

3)Наслідком порушення цього співвідношення буде поява захворювань шлунково-кишкового тракту, надмірна вага.

 

7 варіант

1б 2г 3в 4г 5б 6в 7б 8в 9 А5 Б1 В2 Г3 10А3 Б4 В2 Г111А4 Б1 В2 Г3

121Б 2Д 3В 4А 5Г 131Б 2Г 3Д 4В 5А 141Б 2А 3Г 4В 5Д

1) Дано: С(лимонної кислоти)=0,009 моль/л V(H2O)=200 мл=0,2 л Розв 'язання: СМ = n/V ; n= СМ * V n(C6H8O7)=0,009 * 0,2=0,0018(моль) m=n*M M(C6H8O7)=192(г/моль) m(C6H8O7)= 0,0018 * 192=0,3456(г) Відповідь: 0,3456 г
m (лимонної кислоти) - ?

2)Найчутливішими до кислого є бічні поверхні язика.

3)Смак – це відчуття, що виникає при дії розчинів хімічних речовин на хеморецептори язика та ротової порожнини. Людина сприймає смак у такий спосіб: подразнюються рецептори язика, вони надсилають сигнал по волокнах чутливих нейронів від кінчика, країв і бічних поверхонь язика до лицевого нерва, а від кореня язика – до язикоглоткового нерва. Збудження потрапляє до центру смаку, який розташований у стовбурі, таламусі, внутрішній поверхні кори між півкулями головного мозку.

16. 1) Об'єм шлункового соку збільшується при вживанні хліба до 50 мл, м'яса – до 45 мл, молока – до 20 мл. Час, що минув після їди, зменшується у такій послідовності: вживання хліба – 7 год, вживання молока – 6 год, вживання м'яса – 5 год. Отже, при вживання хліба виділяється найбільший об'єм шлункового соку і спостерігається найбільший час після вживання зазначеного продукту харчування.

2)Шлунковий сік містить ферменти, що розщеплюють білки та жири, а вуглеводи у шлунку не перетравлюються.

3)Основною складовою м'яса є білки, які розщеплюються до амінокислот, а хліба – вуглеводи, які розщеплюються до глюкози.

 

10 варіант

1г 2в 3г 4в 5в 6в 7в 8в 9 А2 Б4 В1 Г5 10А3 Б2 В5 Г111А5 Б2 В3 Г1

121Д 2В 3Б 4А 5Г 131А 2Г 3В 4Б 5Д 141Г 2Д 3В 4Б 5А

1) Дано: m=50 кг Q=3000 кДж Розв'язання: 1 кг – 23 кДж 50 кг – х кДж х= 50*23=1150 Q=1150кДж – витратив учень за 1 год ходіння на лижах ▲Q=3000-1150=1850(кДж) – невитрачена енергія. Відповідь: 1850 кДж
▲Q – ?

2) Наслідками невитраченої накопиченої енергії можуть бути: надмірна вага тіла, захворювання серцево-судинної системи.

3)Сутність енергетичного балансу полягає в тому, що кількість енергії, яка потрапляє в організм з їжею, має відповідати енергетичним витратам організму. Недотримання енергетичного балансу(недостатнє або надмірне харчування) може призвести до захворювання органів і систем органів організму людини.

16.2)Тривалість збереження інформації різними видами пам'яті є різною: від мілісекунди до кількох секунд для сенсорної пам'яті, від мілісекунди до годин для короткочасної пам'яті, від мілісекунди до багатьох років для довготривалої пам'яті. Отже, тривалість збереження інформації збільшується у такій послідовності: сенсорна, короткочасна, довготривала пам'ять.

3)Людина не зберігає в пам'яті того, що не має для неї великого значення, унаслідок цього не відбувається перевантаження пам'яті.

1) Дано: V(пов.)=500 мл w1(O2)=21% w2(O2)=16% ▲w=w1 – w2= 21-16=5(%) повітря споживає людина 500 мл – 100% x мл – 5% x= 500*5 = 25 (мл) V1(пов.)=25 мл Выдповідь: 25 мл
V1(пов.) - ?

2)У видихуваному повітрі вміст кисню зменшився, він потрапив до організму людини.

3)Після кожного уроку необхідно провітрювати класну кімнату, щоб зменшити в ній кількість CO2, і підвищити кількість О2.

16. 1) Чим більший вік людини, тим менша її добова потреба в білках.

2) Білки є основним будівельним матеріалом клітин і тканин організму людини. Добова потреба в білках зменшується з віком дитини від народження і до 16 років, оскільки в цей період поступово зменшується темп зростання.3) Білки містяться у таких продуктах харчування: м'ясо, ковбаса, риба, яйця, молочні продукти, квасоля, горох, соя, горіхи.

 

4 варіант

1б 2г 3в 4в 5а 6б 7б 8в 9 А1 Б2 В5 Г4 10А3 Б5 В2 Г411А3 Б1 В2 Г5

121В 2Д 3Б 4Г 5А 131Г 2Д 3А 4Б 5В 141В 2Г 3Д 4Б 5А

1) Дано: m(білків)=2.85г m(жирів)=0,2г m(вуглеводів)=28г Q(білків)=17,2Дж/г Q(вуглеводів)=17,2кДж/г Q(жирів)=39,1кДж/г Q1(білків) = 2,85 * 17,2=49,02(кДж) Q1(жирів) = 0,2 * 39,1=7,82(кДж) Q1(вуглеводів) = 28 * 17,2=481,6(кДж) Q(хліба) = 49,02+7,82+481,6=538,44(кДж) Відповідь: 538,44кДж
Q(хліба) - ?

2)Хліб є важливим продуктом харчування людини. Сьогодні збільшується споживання хліба, як дешевого продукту харчування, тому розрахунки щодо енергетичної цінності хліба необхідні для складання правильного раціону харчування.

3)Хліб є цінним продуктом харчування, оскільки в ньому містяться білки, жири, вуглеводи, вітаміни мінеральні речовини.

16. 1) У першій половині дня(сніданок і обід) людина споживає 60% їжі, у другій половині дня(підвечірок, вечеря) – 40%. Різниця становить 20%.

2)Продукти харчування є основним джерелом важливих для людини речовин: білків, жирів, вуглеводів. Вони беруть участь у всіх процесах організму, забезпечують його енергією. У першій половині дня активність людина більша, ніж у другій, тому таке співвідношення добового раціону є раціональним.

3)Наслідком порушення цього співвідношення буде поява захворювань шлунково-кишкового тракту, надмірна вага.

 

7 варіант

1б 2г 3в 4г 5б 6в 7б 8в 9 А5 Б1 В2 Г3 10А3 Б4 В2 Г111А4 Б1 В2 Г3

121Б 2Д 3В 4А 5Г 131Б 2Г 3Д 4В 5А 141Б 2А 3Г 4В 5Д

1) Дано: С(лимонної кислоти)=0,009 моль/л V(H2O)=200 мл=0,2 л Розв 'язання: СМ = n/V ; n= СМ * V n(C6H8O7)=0,009 * 0,2=0,0018(моль) m=n*M M(C6H8O7)=192(г/моль) m(C6H8O7)= 0,0018 * 192=0,3456(г) Відповідь: 0,3456 г
m (лимонної кислоти) - ?

2)Найчутливішими до кислого є бічні поверхні язика.

3)Смак – це відчуття, що виникає при дії розчинів хімічних речовин на хеморецептори язика та ротової порожнини. Людина сприймає смак у такий спосіб: подразнюються рецептори язика, вони надсилають сигнал по волокнах чутливих нейронів від кінчика, країв і бічних поверхонь язика до лицевого нерва, а від кореня язика – до язикоглоткового нерва. Збудження потрапляє до центру смаку, який розташований у стовбурі, таламусі, внутрішній поверхні кори між півкулями головного мозку.

16. 1) Об'єм шлункового соку збільшується при вживанні хліба до 50 мл, м'яса – до 45 мл, молока – до 20 мл. Час, що минув після їди, зменшується у такій послідовності: вживання хліба – 7 год, вживання молока – 6 год, вживання м'яса – 5 год. Отже, при вживання хліба виділяється найбільший об'єм шлункового соку і спостерігається найбільший час після вживання зазначеного продукту харчування.

2)Шлунковий сік містить ферменти, що розщеплюють білки та жири, а вуглеводи у шлунку не перетравлюються.

3)Основною складовою м'яса є білки, які розщеплюються до амінокислот, а хліба – вуглеводи, які розщеплюються до глюкози.

 

10 варіант

1г 2в 3г 4в 5в 6в 7в 8в 9 А2 Б4 В1 Г5 10А3 Б2 В5 Г111А3 Б2 В4 Г1

121Д 2В 3Б 4А 5Г 131Г 2А 3В 4Б 5Д 141Г 2Д 3Б 4В 5А

1) Дано: m=50 кг Q=3000 кДж Розв'язання: 1 кг – 23 кДж 50 кг – х кДж х= 50*23=1150 Q=1150кДж – витратив учень за 1 год ходіння на лижах ▲Q=3000-1150=1850(кДж) – невитрачена енергія. Відповідь: 1850 кДж
▲Q – ?

2) Наслідками невитраченої накопиченої енергії можуть бути: надмірна вага тіла, захворювання серцево-судинної системи.

3)Сутність енергетичного балансу полягає в тому, що кількість енергії, яка потрапляє в організм з їжею, має відповідати енергетичним витратам організму. Недотримання енергетичного балансу(недостатнє або надмірне харчування) може призвести до захворювання органів і систем органів організму людини.

16.2)Тривалість збереження інформації різними видами пам'яті є різною: від мілісекунди до кількох секунд для сенсорної пам'яті, від мілісекунди до годин для короткочасної пам'яті, від мілісекунди до багатьох років для довготривалої пам'яті. Отже, тривалість збереження інформації збільшується у такій послідовності: сенсорна, короткочасна, довготривала пам'ять.

3)Людина не зберігає в пам'яті того, що не має для неї великого значення, унаслідок цього не відбувається перевантаження пам'яті.

Биология - наука о живой природе. Она изучает жизнь как особую форму движения материи, законы ее существования и развития. Биология для медицины. 1882 Ламарк – наука о жизни, как особом явлении природы. Предмет изучения является жизнь во всех ее проявлениях.

Значение биологии по академику Довыдовскому – медицина взята в плане теории, есть прежде всего общая биология и изучение человеческих страданий(болезней) нужно начинать с биологии человека. Главная задача- это формирование у врача генетического, экологического образа мышления необходимого в практической деятельности. Врач связывает здоровье человека с 3 главными факторами: наследственность, среда, образ жизни.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Протокол № 11 | Рост,развитие,смерть

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 467; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.