Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

VІ. Платежі за використання радіочастотного ресурсу Укра­їни


Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:- ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; - ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою; - дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення; - дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою. Об'єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм. Таблиця 10.4 - Ставки збору за використання радіочастотного ресурсу України------------------------------------------------------------------| Вид радіозв'язку | Діапазон | Ставка збору за || | радіочастот | 1 МГц смуги || | | радіочастот на || | | місяць, гривень ||----------------------------+---------------+-------------------|| 1. Радіорелейний зв'язок | 0,03-300 ГГц | 0,36 || фіксованої радіослужби | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| 2. Радіозв'язок фіксованої,| 0,03-470 МГц | 347,75 || рухомої сухопутної та | | || морської радіослужб | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| 3. Радіозв'язок у системі | 30-470 МГц | 347,75 || охоронної та охоронно- | | || пожежної сигналізації | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| 4. Радіозв'язок з | 30-470 МГц | 174,42 || використанням | | || радіоподовжувачів | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| 5. Радіозв'язок у системі | 1427-2400 МГц | 8,78 || передавання даних з |2400-2483,5 МГц| || використанням | 5150-5850 МГц | || шумоподібних сигналів | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| 6. Радіозв'язок у системі з| 30-3000 МГц | 17,55 || фіксованим абонентським | | || радіодоступом стандарту | | || DECT | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| 7. Транкінговий | 30-470 МГц | 1 078,35 || радіозв'язок | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| 8. Пошуковий радіозв'язок | 30-960 МГц | 13 909,96 ||----------------------------+---------------+-------------------|| 9. Радіолокаційна та | 30-3000 МГц | 35,10 || радіонавігаційна | 3-30 ГГц | || радіослужби | | ||----------------------------+---------------+-------------------||10. Радіозв'язок | 30-3000 МГц | 23,04 || супутникової рухомої та | 3-30 ГГц | || фіксованої радіослужб | | ||----------------------------+---------------+-------------------||11. Стільниковий | 300-2200 МГц | 8 666,30 || радіозв'язок | | ||----------------------------+---------------+-------------------||12. Радіозв'язок у | 2-7 ГГц | 15,36 || багатоканальних | | || розподільчих системах | | || для передавання та | | || ретрансляції |---------------+-------------------|| телевізійного | 10-42,5 ГГц | 5,49 || зображення, передавання | | || звуку, цифрової | | || інформації | | ||----------------------------+---------------+-------------------||13. Передавання звуку | 30 кГц-30 МГц | || залежно від потужності: | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| до 1 кВт включно | | 416,86 ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 1,1 до 10 кВт | | 626,39 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 10,1 до 100 кВт | | 886,38 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 101 до 500 кВт | | 1 043,25 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 501 кВт і вище | | 1 733,26 ||----------------------------+---------------+-------------------||14. Передавання та | 30-300 МГц | || ретрансляція | | || телевізійного | | || зображення залежно | | || від потужності: | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 1 до 10 Вт включно | | 17,55 ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 10,1 до 100 Вт | | 52,66 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 101 Вт до 1 кВт | | 86,66 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 1,1 до 5 кВт | | 139,32 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 5,1 до 20 кВт | | 261,09 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 20,1 кВт і вище | | 347,75 ||----------------------------+---------------+-------------------||15. Передавання звуку | 66-74 МГц | || залежно від потужності: | 87,5-108 МГц | ||----------------------------+---------------+-------------------|| до 100 Вт включно | | 130,54 ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 101 Вт до 1 кВт | | 261,09 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 1,1 до 10 кВт | | 416,86 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 10,1 кВт і вище | | 522,17 ||----------------------------+---------------+-------------------||16. Передавання та | 300-880 МГц | || ретрансляція | | || телевізійного | | || зображення залежно | | || від потужності: | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| до 10 Вт включно | | 12,07 ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 10,1 до 100 Вт | | 24,13 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 101 Вт до 1 кВт | | 52,66 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 1,1 до 5 кВт | | 104,22 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 5,1 до 20 кВт | | 208,43 || включно | | ||----------------------------+---------------+-------------------|| від 20,1 кВт і вище | | 261,09 ||----------------------------+---------------+-------------------||17. Види радіозв'язку | 9 кГц-400 ГГц | 522,17 || (служби, системи, | | || радіотехнології, | | || радіоелектронні засоби, | | || випромінювальні | | || пристрої), що не | | || зазначені у пунктах | | || 1-16 цієї статті | | |------------------------------------------------------------------

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ІV. Плата (збори) за спеціальне використання лісових ресурсів | VІІІ. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 467; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.