Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Моделювання сил тертя ковзання й кочення

Всі опори механізмів спираються на підшипники кочення (кулькові, роликові) і ковзання (сталь по сталі, сталь по латуні й ін.).

Для підшипників ковзання в загальному виді залежність можна записати:

,

де - момент рушання; - момент, обумовлений статичним навантаженням на підшипник, - тертям об повітря, - в'язкістю змащення.

обумовлений нерівномірністю розподілу змащення. Після зупинки. змащення стікає в нижню частину й густіє при низьких температурах. Описується вираженням:

,

де - коефіцієнт, що залежить від конструкції підшипника і його типорозмірів; - динамічна в'язкість змащення (виміряється в сантистоксах -сСт); - кількість обертів з моменту початку обертання; - число підшипників.

Орієнтовні значення коефіцієнта , визначені емпірично для перетворювальних агрегатів Г-Д деяких кар'єрних екскаваторів, відповідно до потужності приводного синхронного двигуна наведені в таблиці.

 

Рн, кВт            
15.98 33.03 36.83 45.56 50.06 80.96
Тип ЭКГ-8И ЭКГ-12,5 ЭКГ-15 ЭШ 10.70 ЭШ 15.95 ЭШ 20.100

Залежність моменту рушання від кількості обертів наведена на рисунку:

Момент опору в'язкості змащення (формула Стокса):

де - радіус кульки в підшипнику (м).

Апроксимацією характеристик змащень отримана усереднена залежність їхньої в'язкості від температури навколишнього середовища:

де ; ; ; .

Момент, що залежить від статичного навантаження на підшипник

де - наведений коефіцієнт тертя (= 0.001-0.0015 для сталь по сталі); G - вага ротора, кг; - радіус вала, м; g - 9,81 м/с; = 0,04 емпіричний коефіцієнт.

Момент тертя об повітря ротора ЕД:

де - довжина ротора, м; d - діаметр ротора, м,

Залежність моменту тертя об повітря має примірний вигляд:

Сумарна залежність = f ():

Для підшипників ковзання наведена залежність = f () також вірна.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Реалізація типових нелінійностей систем автоматичного регулювання на АОМ | Електропривода з урахуванням пружності
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 431; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.