Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Визначення маркетингу у різних аспектах


Лекція 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

1. Визначення маркетингу у різних аспектах.

2. Еволюція маркетингу.

3. Особливості сучасного маркетингу.

4. Використання маркетингу та вітчизняних і закордонних підприємствах.

Мета: розглянути сутність теорії маркетингу і практики маркетингової діяльності та їх значення у досягненні основних цілей сучасного підприємства.

 

Рекомендована література: [1], [2], [3], [4], [6]

 

 

Термін “маркетинг” походить з англійського слова “market” і перекладається як ринкова діяльність. Цей термін з’явився в економічній літературі США на рубежі XIX та XX сторіччя. Як академічна дисципліна “Маркетинг” почав викладатися у Пенсильванському університеті в 1905 році. В 1926 році у США заснована асоціація маркетингу та реклами. По-перше, маркетинг був близький до реклами та збуту.

По словам П.Друкера, мета маркетингу – зробити зусилля зі збуту марними (непотрібними). Автор цього висловлення тісно пов’язував маркетинг із іншими управлінськими функціями та вмістив його в систему управління підприємства. Виходячи з цього маркетинг може бути: наукою, мистецтвом керівництва або даром інтуіції.

Для оволодіння цими знаннями в 30-і роки XX сторіччя почала формуватися наука маркетинг, предметом вивчення якої є людські потреби та їх задоволення. Маркетинг – це вид людської діяльності, яка спрямована на задоволення потреб через обмін. З часом сфери застосування маркетингом поширювалися. Не тільки виробництво, а сфера послуг, наука, політика, некомерційна діяльність, розповсюдження ідей і поглядів стали тісно пов’язані з маркетингом. Зараз не можна знайти людину, яка не має ніякого відношення до маркетингу. Якщо людина не веде свого бізнесу, не займається комерційною діяльністю, за все життя не продала ніякого товару, то хоча б раз підписала угоду про свій прийом на роботу.

Тяжко також знайти людину, яка ні разу в житті не розповсюджувала інформацію про відвідування якоїсь крамниці, музею, кінотеатру, роблячи його хазяїну промоцію (промоушен). Широке застосування маркетингу та оволодіння науковими основами цієї науки зробили наприкінці XX сторіччя переворот у філософії мислення бізнесменів. Маркетинг партнерських зв’язків (Win-Win situation) – ситуація взаємовигоди. Основний наголос треба робити не на завершення продажу (комерційної угоди, а на настрій завершення продажу – задоволення сторін). 

 

Рис. 1.1. Визначення маркетингу у різних аспектах

 

 

 

Рис. 1.2. Маркетинг у різних аспектах

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ОПОРНИЙ КОНСПЕПКТ ЛЕКЦІЙ | 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 361; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.