Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура проекту


Любою проект, починаючи від ідеї і закінчуючи його реалізацією, проходить ряд етапів, що утворюють структуру проекту. У спрощеному виді такою структурою є ідея (проблема, задача), засіб реалізації (рішення), мети реалізації (результати рішення) мал. 4.1 (6)

 
 

 


Мал. 4.1 Структура проекту

Основною структурою проекту є його елементи, розбивка приведеної структури проекту на елементи, дотримуючись системності, може бути різна і відбуватися по різних ознаках у залежності від характеру елементів. Найбільш прийнятної і розповсюдженої є наступна:

1. Елементи ідеї, у тому числі: задум, бізнес-план, ТЭО інвестицій.

2. Елементи проекту, створювані в процесі його реалізації, у тому числі: проектна документація, виробничі об'єкти, виробничі приміщення, технологічне устаткування, технологія виробництва продукції, вироблений продукт і т.д.

3. Елементи, що забезпечують виконання робіт з реалізації проекту, у тому числі: фінанси, кадри (персонал), сировинні ресурси, транспорт і механізми, земельна ділянка, енергоресурси, контракт (договір) і т.д.

4. Елементи, етапи діяльності (процеси) проекту, у тому числі: маркетинг, проектування, закупівля, постачання, будівництво, монтаж устаткування, здавання-прийняття об'єктів проекту в експлуатацію, експлуатація, виробництво продукції, продаж продукції (останні три відносяться до експлуатації).

5. Елементи – учасники виконання проекту, у тому числі: замовник (інвестор), менеджер проекту, проектувальники, підрядні будівельні і спеціалізовані організації, банки, постачальники, власник земельної ділянки, місцеві органи влади і т.д.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні поняття і термінологія в області керування проектами | Керування процесом виконання проектів, типи проектів, учасники керування проектом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 145; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.