Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суб’єкти фінансового ринку


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

На фінансовому ринку діють різні суб’єкти (учасники ринку), функції яких визначаються метою їх діяльності та участю у здійсненні угод. Суб’єктами фінансового ринку можуть бути: фізичні особи не обмежені законом у правосуб’єктності та дієздатності, групи громадян (партнерів), трудові колективи, юридичні особи усіх форм власності, держава. Найбільш узагальнено суб’єктів фінансового ринку можна класифікувати за формою, тобто: домогосподарства (населення), господарюючі суб’єкти (інститути позафінансової сфери), держава.

Інститути позафінансової сфери – це юридичні особи, резиденти певної держави, які займаються виробництвом товарів та наданням послуг. До них належать промислові та сільськогосподарські підприємства, кооперативи, орендні підприємства, фермерські господарства, малі підприємства, корпорації, асоціації, консорціуми, спільні підприємства, установи, організації тощо.

Держава також є активним учасником фінансового ринку. Оскільки державні витрати, як правило, перевищують доходи, то виникає бюджетний дефіцит, який може покриватися за рахунок позик, що здійснюються на фінансовому ринку. Держава на фінансовому ринку є, в основному, позичальником, регулярно розміщуючи на зовнішньому і внутрішньому ринках свої боргові зобов’язання; вона також виконує специфічну і дуже важливу функцію – регулювання фінансового ринку.

Суб’єктів фінансового ринку класифікують в залежності від виконуваних ними функцій. З урахуванням принципових форм укладання угод на фінансовому ринку його професійних учасників поділяють на три групи: 1) продавці і покупці фінансових активів (послуг); 2) фінансові посередники; 3) інститути інфраструктури фінансового ринку.

Продавці і покупці фінансових активів (послуг) складають групу прямих учасників фінансового ринку, які здійснюють на ньому основні функції у проведенні фінансових операцій. На ринку позикових капіталів основними видами прямих учасників фінансових операцій є:

· кредитори,які надають позичку у тимчасове користування під певний відсоток; їх основною функцією є продаж грошових активів (як власних, так і залучених) для задоволення різноманітних потреб позичальників у фінансових ресурсах; кредиторами на фінансовому ринку можуть виступати: банківські установи, небанківські кредитно-фінансові установи;· позичальники, що отримують позики від кредиторів під певні гарантії їх повернення і за певну плату у формі відсотка. Основними позичальниками грошових активів на фінансовому ринку виступають держава, банківські установи, підприємства; населення.

На ринку цінних паперів основними видами прямих учасників фінансових операцій є:

· емітенти, які залучають необхідні фінансові ресурси за рахунок випуску (емісії) цінних паперів. Емітентами цінних паперів є держава, а також юридичні особи, створені у формі акціонерних товариств;

· інвестор, що вкладають свої грошові кошти в різноманітні види цінних паперів з метою отримання доходу за рахунок отримання інвесторами відсотків, дивідендів і приросту курсової вартості цінних паперів.

На валютному ринку основними видами учасників валютних операцій є:

· продавці валюти: держава, що реалізує на ринку через уповноважені органи частину валютних резервів; банки, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій; підприємства, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність; фізичні особи, які реалізують наявну в них валюту через мережу обмінних валютних пунктів;

· покупці валюти, які є також можуть бути продавцями.

На ринку золота (та інших дорогоцінних металів) і дорогоцінного каміння основними видами прямих учасників фінансових операцій є:

· продавці дорогоцінних металі: держава, банки, юридичні та фізичні особи;

· покупці дорогоцінних металів, якими є ті ж суб’єкти, що й продавці.

На розвиненому фінансовому ринку здійснюють свою діяльність величезна кількість фінансових посередників, які за певну плату надають різні види фінансових послуг, що пов’язані як з емісією фінансових активів, так і з їх обігом на вторинному ринку. Фінансові посередники складають доволі багаточисельну групу учасників фінансового ринку. Фінансові посередники мають можливість отримувати прибуток за рахунок економії, рівномірно розподіляючи ризики. Фінансові установи, які функціонують на ринку, поділяються на дві основні категорії – депозитні та недепозитні. До депозитних фінансових інститутів належать банківські установи, кредитні спілки, основною функцією яких є залучення коштів у вигляді депозитів та надання позик. До недепозитних інститутів належать спеціалізовані небанківські установи (інвестиційні компанії, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії тощо).

Серед фінансових посередників особливу групу складають професійні учасники фінансового ринку, до яких належать брокери та дилери. Брокерська діяльність – це діяльність щодо укладання угод з цінними паперами на основі договорів комісії або доручення. Брокер виступає посередником (агентом) інвестора, діє від імені клієнта та за його дорученням і отримує винагороду у вигляді комісійних. Дилерська діяльність - це укладання професійним учасником фондового ринку (дилером) договорів з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі або продажу визначених цінних паперів із зобов’язанням придбати або продати ці цінні папери за оголошеними цінами. Основний дохід дилерів – це позитивна різниця між цінами продажу та купівлі цінних паперів.

Отже, фінансові посередники, надаючи великий спектр послуг учасникам фінансового ринку, виконують ряд важливих функцій:

· здійснюють ефективний розподіл фінансових ресурсів інвесторів у часі;

· об’єднують заощадження своїх клієнтів для здійснення великих інвестицій;

· диверсифікують ринок;

· об’єднують та перерозподіляють фінансові ризики, акумулюючи великі обсяги фінансових ресурсів з метою зниження ризику інвестицій для окремих суб’єктів;

· сприяють збалансуванню попиту і пропозиції на фінансові.

Фінансові посередники водночас є й інститутами інфраструктури фінансового ринку, які обслуговують його учасників з метою підвищення ефективності здійснюваних ними операцій і забезпечують процес безперебійного функціонування та вільний рух товарів і послуг на ньому.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інструменти фінансового ринку | Випадкові події і величини, їх числові характеристики

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 278; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.