Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види бідності та їх сутність


Вид бідності Сутність
Суб’єктивна Визначається як самооцінка людиною свого економічного стану.
Об’єктивна Визначається на основі прийнятих в країні крите-ріїв доходу та доступу до тих чи інших матеріаль-них та духовних благ: можливість дати дітям осві-ту, надбати професію, якісно лікуватися, мати жит-ло, яке відповідає загальноприйнятим стандартам.
Відносна Визначається за майновим розшаруванням населення.
Абсолютна Визначається у відповідності із прийнятою в країні межою бідності. Це межа не лише фізичного, але й соціального виживання людини.

 

 

 
 

 

 


Рис.11.32. Підходи до визначення межі бідності та її різновиди.

 

Рис.11.33. Сутність та розрахунок рівня бідності населення.

 
 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Натуральні надходження у вартісній формі | А ТАКОЖ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1351; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Соціально – економічна сутність заробітної плати. Принципи та складові елементи її організації
 2. I. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і природи.
 3. Дайте визначення поняття соц. структура сус-ва та яка сутність її елементів?
 4. Дайте визначення поняття «економічна соціологія» та розкрийте сутність її предмету, завдання та функції.
 5. Дайте визначення поняття «соціальні відносини». Які види соціальних відносин існують і в чому їх сутність?
 6. Дихотомічне уявлення про сутність наукового знання : інтерналізм та екстерналізм.
 7. Економічна сутність і класифікація інновацій
 8. Економічна сутність інвестиції. Основні поняття та суб’єкти інвестиційної діяльності
 9. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу
 10. Економічна сутність основних виробничих фондів, їх склад та структура.
 11. Економічна сутність основних фондів та значення підвищення ефективності їхнього використання

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.