Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Феохромоцитома 10 страница


957. Дәрігерге жүрек жетіспеушілігі кезінде қандай гипотензивтік препарат қолданылатындығы жайлы кеңес беріңіз
1. Резерпин
2. Диазоксид
3. Фозиноприл (моноприл)
4. Празозин
5. Моксонидин

958. Дәрігерге амлодипинді қандай аналогпен алмастыруға болатындығы жайлы кеңес беріңіз
1. Лозартанмен
2. Бисопрололмен
3. Моксонидинмен
4. Нормодипинмен
5. Изоптинмен
959Дәрігерге препараттардың қайсысы ренин-ангиотензин-альдостерондық жүйеге әсер ететіндігі жайлы кеңес беріңіз
1. Лозаратан
2. Ловастатин
3. Резерпин
4. Пентамин
5. Верапамил

960. Гипертензивтік затты таңдаңыз
1. Папаверин гидрохлориді
2. Дофамин
3. Эуфиллин
4. Магний сульфаты
5. Натрий нитропруссиді

961. Миотропты әсері бар спазмолитиктерге тән жанама әсер
1. Гиперлипидемия
2. Көзішілік қысымның жоғарылауы
3. Бронхтар тонусының жоғарылауы
4. АҚ жоғарылауы
5. Гиперкоагуляция
962. Миотропты әсері бар спазмолитиктердің әсер ету механизмі
1. Ангиотензиндік рецепторларды тежеу
2. Ангиотензинге айналдырушы ферментті тежеу
3. Аденилатциклазаны ынталандыру, цАМФ деңгейінің азаюы, тегіс салалы бұлшықет жасушадағы кальций деңгейінің артуы
4. Фосфодиэстеразаны тежеу, цАМФ-тың жиналуы, тегіс салалы бұлшықет жасушасындағы кальций деңгейінің азаюы
5. Пресинапстық саңылаудағы норадреналин қорының азаюы

963. Бүйрек ұстамасын жою үшін қолданатын дротаверинді келесі препаратпен алмастыруға болады.

1. Лозартанмен (козаар)

2. гидрохлортиазидпен (гипотиазид)

3. нитроглицеринмен

4. верапамилмен

5. папаверин гидрохлоридімен


964 Дәрігерге бүйрек шаншуын басу үшін аталған препараттардың қайсысымен папаверин гидрохлоридімен алмастыруға болатындығы жайлы кеңес беріңіз
1. Лозартан (козаар)
2. Гидрохлортиазид (гипотиазид)
3. Нитроглицерин
4. Верапамил
5. Дротаверин
965. Антиангиналды заттардың арасынан нитровазодилататорды таңдаңыз
1. Верпамил
2. Нифедипин
3. Нитроглицерин
4. Метопролол
5. Дилтиазем
966. Антиангиналды заттардың арасынан кальций өзекшелерінің тежегішін таңдаңыз
1. Верапамил
2. Изосорбид динитраты
3. Изосорбид мононитраты
4. Метопролол
5. Нитроглицерин967. Антиангинальді заттардың арасынан β-адреноблокаторды таңдаңыз
1. Верапамил
2. Изосорбид динитраты
3. Триметазидин (предуктал)
4. Метопролол
5. Дилтиазем
968. Органикалық нитраттарға тән жанама әсердә таңдаңыз
1. Бронхоспазм
2. ЖСЖ жиілеуі
3. Гипогликемия
4. Физикалық тәуелділік
5. Ульцерогендік әсер

969. Органикалық нитраттардың әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. Баяу кальций өзекшелерін тежеу
2. Адренорецепторларды, кальций және натрий өзекшелерін тежеу
3. Тәждік тамырлардың рефлекторлы кеңеюі
4. Жасушаларда азот монооксидінің тапшылығын толтыру
5. Миокардтағы энергетикалық зат алмасуды арттыру
970. «Антиангинальды әсер» терминіне дұрыс анықтама беріңіз
1. Миокардтың оттегіге қажеттілігі мен оттегінің миокардқа жеткізілуі арасындағы сәйкессіздік
2. Жүрек ырғағының қалыпқа келуі
3. Миокардқа оттегінің жеткізілуінің азаюы
4. АҚ төмендеуі
5. Миды гипоксиядан қорғау
971. Нитраттардың әсер ету механизмі
1. Миокардтың оттегіге қажеттілігін арттырып, жеткізілуін азайтады
2. Миокардтың оттегіге қажеттілігін төмендетіп, жеткізілуін арттырады
3. Тек миокардқа оттегі жеткізілуін арттырады
4. Жүрек шығарылымын арттырады
5. Тек тәждік тамырларды рефлекторлы кеңейтеді

972. Аталған препараттардан статиндерге жататыны
1. Нимодипин
2. Клофибрат
3. Ловастатин
4. Винпоцетин
5. Фенофибрат

973. Нимодипинге тән жанама әсерді көрсетіңіз
1. Бронхоспазм
2. АҚ төмендеуі
3. АҚ жоғарылауы
4. Гипогликемия
5. Дәріге тәуелділік

974. Статиндер тобына жататын антисклеротикалық препараттардың әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. Ішекте өт қышқылдары, холестеринмен байланысып, организмнен шығаруы
2. Бауырда холестериннің синтезін тежеу
3. Липопротеинлипазаның белсенділігін арттыру
4. Бос май қышқылдарының босап шығуын азайту
5. Липопероксидация үрдістерін тежеу

975. Аталған препараттардың ішінен атеросклероз кезінде қолдануға болады
1. Дофамин
2. Папаверин гидрохлориді
3. Фуросемид
4. Фенофибрат
5. Каптоприл

976. Ұсынылған заттардың арасынан сурфактант препаратын таңдаңыз
1. Экзосурф
2. Ацетилцистеин
3. Глауцин
4. Бромгексин
5. Калия йодид

977. Муколитикалық препараттардың әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. Қақырықтың тұтқырлығын азайтып, оның шығарылуын жеңілдетеді
2. Асқазанның шырышты қабатының рецепторларын тітіркендіреді, бронх бездерінің секрециясын рефлекторлы түрде күшейтеді
3. Жөтел орталығын тежейді
4. Эндогенді сурфактанттың тапшылығын толтырады
5. Мұрынның шырышты қабатындағы α1-адренорецепторларды ынталандырады
978. Перфеназиннің (этаперазин) құсуға қарсы әсерден басқа:
1. Психозға қарсы әсері бар
2. Жөтелге қарсы әсері бар
3. АҚ төмендетеді
4. Қақырық түсіруші әсері бар
5. Психоынталандырушы әсері бар979. Анорексигенді препаратты таңдаңыз
1. Ондансетрон
2. Карнитин хлориді
3. Метоклопрамид
4. Апоморфин гидрохлориді
5. Сибутрамин
980. Құсуға қарсы препаратты таңдаңыз
1. Липой қышқылы
2. Жусан шөбі
3. Метоклопрамид
4. Апоморфин гидрохлориді
5. Сибутрамин

981. Құсу шақыратын препаратты таңдаңыз
1. Морфин гидрохлориді
2. Жусан шөбі
3. Орлистат (ксеникал)
4. Апоморфин гидрохлориді
5. Ондансетрон
982. Ащыларға тән жанама әсерді таңдаңыз
1. Асқазан сөлінің секрециясын күшейту
2. ОЖЖ тежеу
3. Гипотензивтік әсер
4. Ішек перистальтикасының төмендеуі
5. Тәбеттің төмендеуі

983. Метоклопрамидтің әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. ОЖЖ-де норадреналин мен серотониннің кері ұсталуын бұзады
2. ОЖЖ мен АІЖ Д2-дофаминдік және 5-НТ3-серотониндік рецепторларын тежейді
3. АІЖ-ның афферентті жүйке ұштарын тітіркендіреді
4. Құсу орталығының жіберуші аймағының дофаминдік рецепторларын ынталандырады
5. ОЖЖ-де М-холино- және Н1-гистаминорецепторларды тежейді
984. «Анорексигенді әсер» терминінің дұрыс анықтамасын таңдаңыз
1. Асқазан сөлі секрециясының төмендеуі
2. АІЖ тегіс салалы бұлшық еттері тонусының жоғарылауы
3. Құсу орталығының қозуы
4. Тәбеттің төмендеуі
5. Ас қорыту қабілетінің жылдамдауы

985. «Протондық насостың ингибиторы» - ойық жараға қарсы препаратты таңдаңыз
1. Омепразол
2. Пирензепин
3. Висмут субцитраты
4. Фамотидин
5. «Алмагель»
986 Н2-гистаминдік тежегіштер тобына жататын ойық жараға қарсы препарат
1. Омепразол
2. Пирензепинт (гастрозепин)
3. Висмут субцитраты (Де-нол)
4. Фамотидин
987. «Алмагель». М1-холиноблокаторлар тобына жататын ойық жараға қарсы препаратты таңдаңыз
1. Омепразол
2. Пирензепин
3. Висмут субцитраты
4. Низатидин
5. «Алмагель»

988. Антацидтерге тән жанама әсерді таңдаңыз
1. Тәбетті жоғарлатады
2. Ішек перистальтикасын күшейтеді
3. Құсуға қарсы әсер
4. Іш қату шақырады
5. Дене салмағын арттырады
989 «Протондық насос» тежегіштерінің әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. Асқазан шырышты қабатының бетінде альбуминдік қабаттың пайда болуы
2. Н/К-АТФаза ферменті белсенділігінің тежелуі
3. Асқазан Н2-гистаминдік рецепторларының тежелуі және тұз қышқылы секрециясының төмендеуі
4. Асқазанда тұз қышқылының бейтараптануы, соның салдарынан қышқылдықтың төмендеуі
5. Асқазандағы гасриндік рецепторлармен өзара әсерлесуі
990. «Антацидтік әсер» терминінің дұрыс анықтамасын таңдаңыз
1. Асқазан шырышты қабаты белоктарының коагуляциясын шақырады
2. Асқазанда сутегі иондарының бөлініп шығуын тоқтатып, Н/К-АТФаза ферментінің белсенділігін тежейді.
3. Н2-гистаминдік рецепторларды тежейді және тұз қышқылы секрециясын азайтады
4. Асқазанда тұз қышқылын бейтараптайды, соның салдарынан оның қышқылдығы төмендейді
5. Асқазанда гистаминдік рецепторлармен өзара әсерлеседі

991Антацидтық және қармаушы препараттарды, пероралды қолданылатын басқа дәрілік заттармен қосып тағайындау тиімді емес
1. Асқазан жасушаларының атрофиясы дамуы мүмкін
2. Пероралды қабылданатын дәрілік заттардың абсорбциясы төмендейді
3. Тоқтату синдромының дамуы мүмкін
4. Пероралды қабылданатын дәрілік заттардың абсорбциясы жоғарылайды
5. Антацидтық заттардың уыттылығы жоғарылауы мүмкін
992 Іш айдағыш препараттарды таңдаңыз
1. Бисакодил
2. Эссенциале
3. Лоперамид (имодиум)
4. Хенодиоксихол қышқылы (хенодиол)
5. Изафенин
993. Диареяға қарсы препаратты таңдаңыз
1. Бисакодил
2. Эссенциале
3. Лоперамид
4. Магния сульфат
5. Сеннаде

994. Гепатопротекторлы препаратты таңдаңыз
1. Бисакодил
2. Кодеин
3. Лоперамид
4. Эссенциале
5. Сеннаде
995 Лоперамидтің әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. АІЖ шеткі холинорецепторларын тежейді
2. АІЖ шеткі опиаттық рецепторларын ынталандырады
3. АІЖ гистаминдік рецепторларын ынталандырады
4. АІЖ гастриндік рецепторларын тежейді
5. АІЖ адренорецепторларын тежейді
996 Сеннадені науқасқа берер кезде, препараттың әсерінің қабылдағаннан соң қанша уақыттан дамитынына назар аудартыңыз:
1. 2-6 сағаттан соң
2. 8-10 сағаттан соң
3. 30 минуттан соң
4. 24 сағаттан соң
5. 15 минуттан соң

997. Дәрігер өттің секрециясы мен бөлінуін күшейтетін препарат тағайындайды. Осы препаратты атаңыз
1. Лоперамид
2. Бисакодиол
3. Омепразол
4. « Аллахол» таблеткасы
5. «Алмагель»
998. « Сусыздандырушы әсер» терминіне дұрыс анықтама беріңіз
1. Натрий иондарының кері реабсорбциясын бұзу
2. Тіндердегі судың азаюы
3. Калий мен магний иондарының шығарылуының тежелуі
4. Канның рН-ы қышқыл жаққа ығысуы
5. Қанның рН-ы сілті жаққа ығысуы

999. Эпилепсия кезінде қолдануға болатын зәр айдатын препарат.
1. Аллопуринол
2. Диакарб
3. Эуфиллин
4. Спиронолактон
5. Индапамид
1000 Гиперониялық криз кезінде науқасқа тағайындауға тиімді зәр айдайтын зат
1. Триамтерен
2. Диакарб
3. Фуросемид
4. Гидрохлортиазид
5. Индапамид
1001. Несеп-тас ауруы кезінде қолданылатын препарат
1. Фуросемид
2. Кофеин
3. Эссенциале
4. Аллопуринол
5. Аминофиллин

1002. Ұсынылған препараттардың арасынан антиагрегантты таңдаңыз
1. Гепарин
2. Дипиридамол
3. Аминокапрон
4. Варфарин
5. Стрептокиназа
1003. Ұсынылған препараттардың арасынан тікелей емес әсер ететін антикоагулянтты таңдаңыз
1. Гепарин
2. Тиклопидин
3. Фраксипарин
4. Варфарин
5. Стрептокиназа

1004. Ұсынылған препараттардың арасынан гемостатикалық затты таңдаңыз
1. Гепарин
2. Дипиридамол
3. Аминокапрон қышқылы
4. Варфарин
5. Актилизе (алтеплаза)
1005 Тікелей емес әсер ететін антикоагулянттардың әсер ету механизмін көрсетіңіз
1. Қан ұюына оң зарядталған ақуыздармен кешендер түзеді
2. Тромбоксана А2 синтезі мен тромбоксансинтетазаның белсенділігін тежейді
3. К дәруменімен антогонизмге байланысты бауырдағы қан ұю факторларының биосинтезін тежейді
4. Профибринолизинді белсенді фибринолизинге айналдырады
5. Плазминоген мен плазминнің әсерлерін тежейді

 

1006. Альтеплаза болмаған жағдайда орнына фармакотерапевтикалық аналогын ұсыныңыз
1. Тенектеплаза
2. Аминокапрон қышқылы
3. Фраксипарин
4. Дипиридамол
5. Ацетилсалицил қышқылы
1007. « Ұрлау синдромын» шақыратын антиагреганттық препарат
1. Варфарин
2. Гепарин
3. Фраксипарин
4. Дипиридамол
5. Ацетилсалицил қышқылы
1008. Ұсынылған препараттардың арасынан лейкопоэзді ынталандыратын затты таңдаңыз
1. Левамизол
2. Фоль қышқылы
3. Лейкоцитарлы адам интерфероны
4. Феррум-лек
5. Глюкоза
1009. Ұсынылған препарттардың арасынан иммунитетті ынталандыратын затты таңдаңыз
1. Филграстим
2. Фоль қышқылы
3. Лейкоцитарлы адам интерфероны
4. Феррум-лек
5. Ферковен
1010. Ауыз арқылы қабылданатын темір препараттарына тән жанама әсерді таңдаңыз
1. АҚ жоғарылауы, қан кету
2. Ішектің тітіркенуі, іш қату
3. Гемоглобин деңгейінің төмендеуі
4. Гиперкоагуляциялық синдром
5. Гипохлоргидрия, тәбеттің артуы
1011. Науқасқа созылмалы іш қатуды жүйелі емдеуге арналған іш айдайтын препаратты таңдауға кеңес беріңіз
1. Магний сульфаты
2. Натрий сульфаты
3. Атропин
4. Кастор майы
5. Рауғаш препараттары


1012. Ұсынылған заттардың арасынан қалқанша безінің гормондарының белсенділігі бар препаратты таңдаңыз
1. Левотироксин
2. Окситоцин
3. Бромокриптин
4. Преднизолон
5. Мерказолил
1013. Ұсынылған заттардың арасынан гипофиз гормондарының белсенділігі бар препаратты таңдаңыз
1. Левотироксин
2. Окситоцин
3. Бромокриптин
4. Мелатонин
5. Мерказолил
1014. Ұсынылған заттардың арасынан гипофиз гормондарын тежейтін затты таңдаңыз
1. Левотироксин
2. Окситоцин
3. Бромокриптин
4. Бетаметазон
5. Паратиреоидин
1015. Ұсынылған заттардың арасынан антитиреоидты препаратты таңдаңыз
1. Левотироксин
2. Паратиреоидин
3. Бромокриптин
4. Беклометазон дипропионаты
5. Мерказолил

 

1016. Қандай антибиотиктерді қабылдау естудің төмендеуін шақыруы мүмкін
1. Ривампицин
2. Амикацин (Амикин)
3. Азитромицин ( Сумамед)
4. Клиндамицин (Кланид)
5. Доксициклин (Вибрамидин)


1017. Ұсынылған заттардың арасынан ұйқы безінің гормондық препараттарын таңдаңыз
1. Инсулин
2. Метформин
3. Глибенкламид
4. Глибутид
5. Унитиол
1018. Ұсынылған заттардың арасынан сульфонилмочевинаның препаратын таңдаңыз
1. Инсулин
2. Метформин
3. Глибенкламид
4. Пробукол
5. Унитиол
1019. Акромегалия кезінде тағайындалатын препарат
1. Паратиреоидин
2. Прогрестерин
3. Мерказолил
4. Бромокриптин
5. Окситоцин
1020. 1 тип қант диабетімен ауыратын балаға тағайындалатын гипогликемиялық препарат
1. Акарбоза
2. Инсулин
3. Глибенкламид
4. Глипизид
5. Метформин
1021. Ұсынылған заттардың арасынан глюкокортикостероидты таңдаңыз
1. Ибупрофен
2. Гидрокортизон
3. Кетотифен
4. Кромолин натрия
5. Магний сульфаты
1022. Ұсынылған заттардың арасынан глюкокортикостероидты таңдаңыз
1. Преднизолон
2. Гидрокортизон
3. Кетотифен
4. Кромолин натрия
5. Беклометазон дипропионаты
1023. Ревматоидты артритті емдеуде қолданылатын глюкокортикостероидтардың фармакологиялық әсері
1. Иммунитетті ынталандырушы
2. Анаболикалық
3. Гипотензиялық
4. Гипогликемиялық
5. Қабынуға қарсы
1024. Ұсынылған заттардың арасынан эстроген препаратын таңдаңыз
1. Эстрадиол
2. Прогрестерон
3. Тестостерон пропионаты
4. Ретаболил
5. Феноболин
1025. Ұсынылған заттардың арасынан гестагенді таңдаңыз
1. Эстрадиол
2. Прогрестерон
3. Пиоглитазон
4. Глюкагон
5. Феноболин
1026. Ұсынылған препараттардың арасынан андрогенді таңдаңыз
1. Дезоксикортикостерон ацетаты
2. Прогрестерон
3. Тестостерон пропионаты
4. Ретаболил
5. Триамционолон
1027. Ұсынылған препараттардың арасынан анаболикалық стероидты таңдаңыз
1. Эстрадиол
2. Прогрестерон
3. Тестостерон пропионаты
4. Ретаболил
5. Хумулин
1028. Ұсынылған препараттардың арасынан А витаминінің белсенділігіне ие препаратты таңдаңыз
1. Ретинол ацетаты
2. Токоферол ацетаты
3. Никотин қышқылы
4. Оксидевит
5. Викасол
1029. Ұсынылған препараттардың арасынан Е витаминінің белсенділігіне ие препаратты таңдаңыз
1. Ретинол ацетаты
2. Токоферол ацетаты
3. Никотин қышқылы
4. Аскорбин қышқылы
5. Викасол
1030. Ұсынылған препараттардың арасынан РР витаминінің белсенділігіне ие препаратты таңдаңыз
1. Ретинол ацетаты
2. Токоферол ацетаты
3. Никотин қышқылы
4. Аскорбин қышқылы
5. Орот қышқылы
1031. Ұсынылған препараттардың арасынан К витаминінің белсенділігіне ие препаратты таңдаңыз
1. Фитоменадион
2. Токоферол ацетаты
3. Никотин қышқылы
4. Аскорбин қышқылы
5. Викасол
1031. Ұсынылған препараттардың арасынан В 12 витаминінің белсенділігіне ие препаратты таңдаңыз
1. Ретинол ацетаты
2. Токоферол ацетаты
3. Кальций пангаматы
4. Цианкобаламин
5. Викасол
1032. Ұшық вирусымен шақырылған терінің ауруларында қолданылатын вирусқа қарсы препарат:
1. Азидотимидин
2. Хлорохин (хингамин)
3. Лейкоцитарлы адам интерфероны
4. Ацикловир
5. Метронидазол
1033. Науқасқа пеллаграны емдеу үшін қолданылатын дәрумендік препарат жайлы кеңес беріңіз
1. Аскорбин қышқылы
2. Никотин қышқылы
3. Цианкобаламин
4. Пиридоксин
5. Тиамин бромиді
1034. Цинга кезінде тағайындалатын витаминдік препарат
1. Оксидевит
2. Тиамин гидрохлориді
3. Рибофлавин
4. Аскорбин қышқылы
5. Фитоменадион

 

1035.Тиімділігі аз туберкулезге қарсы препарат

1. Рифампицин

2. ПАСК

3. Пиразинамид

4. Стерептамицин

5. Изониазид

1036.ß-лактамды антибиотиктерге тән жанама әсерді таңдаңыз

1. Қайтару синдромы

2. Ототоксикалық

3. Нефротоксикалық

4. Аллергиялық реакция

5. Кристалургия

1037.жүйелі микоздарды емдеу үшін қолданылаиын саңрауқұлактарға карсы препарат

1. Нистатин

2. Амфотерацин В

3. Тербинафин

4. Гризеофульвин

5. Стрептомицин

1038 Әсер ету спектрі тар антибиотик

1. Рифампицин

2. Бензилпенциллин натрий тұзы

3. Хлорамфеникол(левомицинтин)

4. Цевтириаксон

5. Кларитромицин

1039.саңырауқұлақтарға қарсы препарат,N-метилнафталин туындысы

1. Нистатин

2. Гризеофульфин

3. Кетоконазол

4. Тербинафин

5. Флуконазол(дифлюкан)

1040.Имидазол туындылары тобының саңырауқұлактарға қарсы преператтарына тән жанама әсер

1. Бауыр қызметінің бұзылысы

2. Флебиттер

3. Нефротоксикалық

4. Нейротоксикалық

5. Гипертрихоз

1. Линкомицин

1041.ұсынылған антибиотитердің арасынан хлорамфениколды таңдаңыз

1. Полимиксин М

2. Гентамицин

3. Левомицетин

4. Цефуроксим

5. Клиндамицин

1042. Амногликозидтерге тән жанама әсерді таңдаңыз

1. Бронхиоспазм

2. Ототоксикалык

3. Кристалурия

4. Тырысулар

5. Гепотоксикалық

1043.аминогликазидтер тобына жататын антибиотиктердің әсер ету механизмін көрсетіңіз

1. Бактериялардың ДНК-гидразасын тежейді

2. Рибасмалармен байланысуының нәтижесінде микроб жасушасындағы ақуыз синтезін қайтымсыз тежейді

3. ПАБК-мен бәсекелес антогонизм көрсетеді

4. Бактерияның жасуша қабырғасының пептидогликондарының биосинтезін басады

5. цитоплазма мембранасының қызметін бұзады

1044.тотықтырғыштар тобына жататын антисептикалық препарат

1. Хлорамин В

2. Йодтың спирттегі ерітіндісі

3. Клий перманганаты

4. Фурацилин

5. Бриллиант көгінің ерітіндісі

1045.Күйдіргіш әсері ең жоғары болатын препараттардың құрамындағы металл иондар

1. Қорғасын

2. Мырыш

3. Сынап

4. Күміс

5. Мыс

1046.Бактриостатикалық әсер ететін антибиотик

1. Гентамицин

2. Клиндамицин

3. Цевтриоксон

4. Азитромицин

5. Бензилпенцилин натрий тұзы

1047.ұсынылған антибиотиктердің арасынан тетрациклиндер тобына жататын препаратты атаңыздар

1. Азитромицин

2. Кларитромицин

3. Гентамицин

4. Рокситромицин

5. Доксициклин

1048.II ұрпақтардың амингликазитердің арасынан азалидті таңдаңыз

1. Азитромицин

2. Гентомицин

3. Рифамицин

4. Стрептомицин

5. Неомицин

1049.ұсынылған антибиотиктердін арасынан азолицинді таңдаңыз

1. Азитромицин

2. Кларитромицин

3. Бициллин 5

4. Рокситромицин

5. Доксициклин

1050.тетрациклиндерге тән жанама әсерді таңдаңыз

1. Бронхоспазм

2. Ототоксикалық

3. Кристалурия

4. Тырысулар

5. Гепатотоксикалық

1051.макролиттердің әсер ету механизмін көрсетіңіз

1. Бактерия жасушасы қабырғасы компанентері синтезін бұзады

2. Рибасома денгейінде бактериялардың ақуыз синтезін тежейді

3. Цитоплазма мембранасының қызметі бұзады

4. Бактерия жасушасындағы энергетикалық үрдістерді тежейді

5. Бактериялардың тыныс алуын бұзады

1052.Тетрациклинді қолдану кезінде күн астында болуды шектеу керек, себебі олар шақыруы мүмкін

1. Катарактаны

2. Тері қатерлі ісігі

3. Фотодерматитті

4. Тері гиперпигментациясын

5. Тауық соқырлығы

1053.Іш сүзегі емдеу үшін қолданылатын антибиотик

1. Бензилпенциллин натрий тұзы

2. Бензилпенциллин новакаин тұзы

3. Доксициклин

4. Цефпиром

5. Бензилпенциллин калий тұзы

1054.Ұсынылған препараттардың арасынан фторхиналонға жататын антибиотиктерді таңдаңыз

1. Ацикловир

2. Левофлоксацин

3. Циклоферон

4. Азидотимидин

5. Нитроксолин

1055.Ұсынылған препараттардың арасынан ұшыққа қарсы препараттарды таңдаңыз

1. Ацикловир

2. Азидотимидин

3. Ремантадин

4. Офлоксацин

5. Нитроксолин(5-НОК)

1056.Гентамицинді қандай препаратпен жұптастырғанда уытты әсерлер дамуының қауіпі артады

1. Фурасемид

2. Пеницилин

3. Метилксантиндер

4. Маролиттер

5. Глюкокортикойдтар

1057.Арнайы емес қабынуға қарсы заттардың ульцерогендік әсердің даму механизмі

1. Асқазан қышқылының жоғарылауы

2. Шырыш түзілуінің азаюы

3. Азқазан шырышты қабатында простогландиндер түзілуінің азаюы

4. Шырышты қабатының репарациясының төмендеуі

5. Гастриннің түзілуінің жоғарлауы

1058.Тератогендік әсер даму кәуіпі бойынша ең қауіпті кезең

1. Жүктіліктің 3-8 апталары

2. Жүктіліктің 1-3апталары

3. Жүктіліктің 9-20апталары

4. Жүктіліктің 20 аптасынан кейін

5. Босану алдыңдағы кезең

1059.препаратты қай кезенде тағайындағанда эмбритоксикалық әсер дамиды

1. Жүктіліктің3- 8 апталары

2. Жүктіліктің1-12апталары

3. Жүктіліктің1-20 апталары

4. Жүктіліктің12аптасынан кейін

5. Жүктіліктің алғашқы 2аптасынан

1060.препаратты қай кезеңде тағайындағанда фетотоксикалық әсер дамиды

1. Жүктіліктің 3-9апталары

2. Жүктіліктің 3-12 апталары

3. Жүктіліктің 1-20 апталары

4. Жүктіліктің 12 аптасынан кейін

5. Жүктіліктің алғашқы 2 аптасында

1061.тетурам тәрізді әсер көрсететін препараты көрсетіңіз

1. Кофеин натрий бензоаты

2. Атропин

3. Метронидазол

4. Адриналин гидрохориді

5. Левомицитин(хлорамфиникол)

1062.ОЖЖ жағынан нейролептиктерге тән жанама әсерлер

1. Бас ауруы тәбеттін жоғалтуы

2. Дене салмағының төмендеуі,ОЖЖ ынталануы

3. Экстрапирамидалық бұзылыстар,тәбеттің жоғалуы

4. Эйфория,каталепсия

5. Тыныстың тежелуі,құсу орталығының жіберуші аймағының ынталандыру

1063.Жүрек гликазидтері негізінен жинақталады

1. Жүрек бұлшықетінде

2. Қанқа бұлшықетінд

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Феохромоцитома 9 страница | Феохромоцитома 11 страница

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 624; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.046 сек.