Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лісові антропогенні ландшафти в типології П.С. Погребняка


 

У основу класифікаційної схеми (рис. 12) покладені эдафические чинники, якими є родючість ґрунту і її вологість. Родючість ґрунту характеризується трофогеним (ґрунтовим) рядом і позначається окремими членами цього ряду у вигляді буквених виразів: А, В, С, D. Ці окремі члени трофогенного ряду називаються трофотопами, під якими розуміються ділянки ліси, місце проживання яких мають однакову в своїх межах ґрунтову родючість, що відрізняється від сусідніх на одну градацію. У свою чергу трофотопи А, В, С, D підрозділяються окремими членами гидрогенного (влагонасиченістю ґрунти) ряду — 0, 1, 2, 3, 4, 5 і називаються гігротопами. Трофотопам А відповідають бідні живильними речовинами ґрунту; У — відносно бідні, супіщані ґрунти; С — відносно багаті і D — багаті. Гігротопам 0 ряду відповідають дуже сухі або ксерофільні умови; 1 — сухі (мезоксерофільні); 4 — сирі (гігрофільні); 5 — болота (ультра гігрофільні) (рис.13).

 

Рис. 12. Схема ряду бору по П.С. Погрібняку:

А1 - сухий бір; А2 - свіжий бір; А3 - вологий бір; А4 - сирий бір; А5 - сосна по болоту

 

Згідно класифікаційній схемі кожна ділянка лісу характеризується двома класифікаційними одиницями — трофотопом і гигротопом. У єдності вони представляють едатоп, під яким розуміються лісові ділянки з однаковими едафічними (ґрунтовий - ґрунтовими) умовами. Так, едатоп В2 є єдністю трофотопа В і гигротопа 2. Головним критерієм для віднесення даної ділянки лісу до того або іншому едатопу є рослинність, позначена на едафічній сітці умовними знаками і написами. Рослини є екологічні індикатори, з яких найважливішими є деревні породи.

Класифікаційна схема лісів П. С. Погребняка дозволяє виділити тип умов місце проживання у вигляді едатопу. Деревостій, або фітоценоз, визначається за допомогою умовних позначень двома назвами: перше дається по пануючій породі (наприклад, сосняк, ялинник, буняк і т. д.), друге — по переважаючому виду надґрунтового покриву (лишайниковий, кисличниковий, черничниковий і т.д.). В цілому деревостій називають: сосняк кісличниковий, сосняк черничниковий, сосняк сфагновий, ялинник-чорничник і т.д. Окрім цього, типологічною одиницею, по П.С. Погрібняку, є ліс, або біоценоз, що є «деревостій, занурений в місце проживання».Під типом лісу П.С. Погребняк розуміє всі насадження, корінні і похідні, навіть вирубки, що підлягають відновленню, з однаковими початковими місцепроживаннями. Тип лісу є синонімом типу місце проживання. Тип лісу свіжа суборь (В2), по П.С. Погрібняку, в лісостеповій зоні включає всі ділянки корінних соснових насаджень з дубовим ярусом, похідні насадження — дубняки і березняки, вирубки і культури будь-якого складу. Оскільки тип лісу — синонім типу місце проживання, то все едатопи едафічній сітки є окремими типами лісу. В той же час, наприклад, до типа лісу А2 (свіжий бір) відносяться сосняки-брусничники, сосняки трав'яні, сосняки вересові, сосняки злакові, березняки-брусничники і зеленомошники.

 

Рис. 13. Едафічна сітка (класифікаційна схема) П.С. Погребняка

 

Подальший розвиток і вдосконалення української лісової типології є в роботах Д.В. Воробйова, Б. Ф. Остапенко і ін. Принципову основу типологічної класифікації Д.В. Воробйова складають таксономические одиниці звані типами:

а) тип лісової ділянки, або едатоп (тип умов місця зростання), визначається за допомогою едафічній сітки;

б) тип лісу об'єднує лісові і безлісі ділянки, схожі не тільки за грунтовий - гідрологічними, але і по кліматичними умовами;

в) тип деревостою об'єднує ділянки ліси, схожі за грунтовий - гідрологічними, кліматичними умовами і по складу насаджень; типи деревостою можуть бути корінними і похідними.

Едафічна сітка П.С. Погребняка широко використовується в практиці лісокультурного поділа для экооцінки природних грунтовий - грунтових умов

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке ліс?

2. Розкажіть про структурні елементи лісу як біоценозу.

3. Що ви можете сказати про лісотаксаційні ознаки?

4. Приведіть класифікацію дерев в насадженнях.

5. Ландшафтно-типологічна класифікація лісів Г.Ф. Морозова.

6. Лісові ландшафти в аспекті типології В.М. Сукачова.

7. Лісові антропогенні ландшафти в типології П.С. Погребняка.

 

 

Розділ 5. Водні антропогенні ландшафти

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лісові ландшафти в аспекті типології В.М. Сукачова | Водні антропогенні ландшафти та їх класифікація

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 760; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.