Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Антропогенні явища в природних водних об'єктах


 

Діяльність людини супроводжується забрудненням тих, що оточують його природних вод – річок, озер, морів. Загальносвітовий стік забруднених вод рівний по своїй потужності р. Амазонки. Багато річок промислових районів нагадують стічні канави, майже повністю позбавлені колишньої іхтіофауни.

Під впливом господарської діяльності людини відбуваються порівняно швидкі необоротні типологічні зміни озер. Промислові відходи і каналізаційні стоки, змивши з полів мінеральних добрив збагачують води озер фосфором і азотом, що підвищує в них рівень продукційно-біологічних процесів, сприяє збідненню придонних шарів води киснем. Раніше оліготрофні озера швидко еволюціонують в інший тип – євтрофні озера. При цьому різко погіршується санітарний стан озерних вод, знижується їх якість для цілей водопостачання, погіршуються умови існування цінних промислових риб, вимогливих до кисню.

Євтрофіровання озер під впливом антропогенного чинника встановлено для багатьох районів планети, у тому числі і для України. Слід мати на увазі, що захисну бар'єрну роль від забруднення озер виконують чагарники макрофітів на мілководді, що затримують з'єднання азоту і фосфору.

Антропогенне євтрофіровання озер – один з аспектів проблеми перетворення речовини і енергії в ландшафті.

До супутніх водних комплексів відносяться антропогенні озера. Вони на відміну від ставків не створюються спеціально, а виникають попутно, деколи несподівано для самої людини, у зв'язку з різними видами господарської діяльності.

Досить звичайні антропогенні озера в кар'єрно-відвальному типі місцевості. Тут вони представлені двома типами – донно-кар'єрними і відвальними. У живленні і тих і інших можуть приймати участь як підземні, так і поверхневі води. Відомі озера також в улоговинах промислового карсту.

Окремий випадок утворення антропогенного озера відбувся в околицях м. Стрий (Прикарпаття). 50 років тому тут під час проходки газової свердловини відбувся викид метану. Факел, що спалахнув, був згашений, а на місці буровою утворилася улоговина діаметром понад 200 і завглибшки до 25 м. Улоговина скоро заповнилася водою, і через деякий час в знов виниклому озері з'явилася риба («Советская Россия», 4 вересня 1971 р.).

 

Питання для самоконтролю

1. Яка роль водних об'єктів в житті людини?

2. Приведіть класифікацію водних антропогенних ландшафтів.

3. Які особливості водосховищ, як підкласу водних ландшафтів?

4. На яких ознаках побудована класифікація водосховищ?

5. Розкрийте суть основних класифікаційних схем водосховищ.

6. Дайте аналіз зон впливу водосховищ на навколишнє середовище.

7. Підклас «ставки» і його розподіл по категоріях.

8. Розкажіть про антропогенні явища в природних водних об'єктах.

9. У чому полягає взаємозв'язок водних ландшафтів з промисловими і селітебними?

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зони впливу на навколишнє середовище | Співвідношення антропогенних і природних комплексів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 611; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.