Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Види маркетингу залежно від стану попиту


Функції, принципи та завдання маркетингу

Сутність та основні категорії маркетингу

ТЕМА 10. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

1. Сутність та основні категорії маркетингу.

2. Функції, принципи та завдання маркетингу.

3. Сучасні концепції розвитку маркетингу.

4. Система засобів маркетингу.

5. Сутність маркетингової політики розподілу. Методи розподілу товарів.

Дослівно термін „маркетинг” перекладається з англійської як ринкотворення, ринкова діяльність, орієнтація на ринок. Причиною зародження маркетингу стало насичення ринку, перебільшення пропозиції над попитом. Про маркетинг може йтись лише за умови існування самого ринку. Першим типом ринку, що сформувався в розвинених країнах світу, став ринок продавця – тобто такий ринок, на якому більше влади мають виробники, і більш активними діячами ринку вимушені бути покупці. Ознакою цього є дефіцит товару.

Зі зростанням пропозиції над попитом сформувався інший тип ринку – ринок покупця, на якому більше влади мають споживачі, і активнішими діячами ринку вимушені бути продавці. І саме ринок покупця вимагає активного впровадження в практику провідної ідеї маркетингу: запорукою досягнення мети фірми є визначення незадоволених потреб споживачів і забезпечення бажаної задоволеності їх більш ефективними й продуктивними, ніж конкуренти, методами.

Маркетинг – це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції (послугах) через продаж п на ринку з метою одержання прибутку.

Маркетинг як філософія підприємницької діяльності оперує низкою понять: нестаток, потреба, попит.

З огляду на стан і рівень попиту існує на певний товар, можна визначити відповідну мету маркетингу та визначити відповідний вид маркетингу (табл. 10.1).

Для глибшого розуміння сутності маркетингу слід розглянути функції та принципи здійснення маркетингової діяльності, визначити основні стратегічні та тактичні завдання.

 

Таблиця 10.1

Стан попиту Мета маркетингу Вид маркетингу Інструменти маркетингу
Від’ємний Формування попиту шляхом подолання негативного ставлення до товару Конверсійний маркетинг Взаємини з громадськістю, пропаганда, робота з товаром
Відсутній Стимулювання попиту Стимулюючий маркетинг Інформативна реклама, семплінг, акції стимулювання збуту, PR
Потенційний Розвиток товару; розвиток попиту Розвиваючий маркетинг, орієнтований на виробництво; розвиваючий маркетинг, орієнтований на споживача Удосконалення товару, супутні послуги, поліпшення якості, зниження собівартості; акції стимулювання збуту, реклама, персональний продаж, PR
Задоволений Утримання попиту Підтримуючий маркетинг Нагадувальна, підтримувальна реклама, акції
Хиткий Збалансування попиту Синхромаркетинг Знижки цін та стимулювання попиту в період падіння обсягів продажу
Знижений Відновлення попиту Ремаркетинг Активізація просування, коригування цін, оновлення продукції
Надмірний Зниження попиту Демаркетинг Зниження ціни
Шкідливий Ліквідація або обмеження попиту Протидіючий маркетинг Соціальна реклама

Функції маркетингу:– вивчення зовнішнього середовища з метою виявлення попиту на товар;

– вивчення споживача як головної дійової особи для виробника;

– планування маркетингової діяльності;

– розробка маркетингової товарної політики;

– розробка маркетингової цінової політики;

– розробка маркетингової політики розподілу;

– розробка маркетингової політики комунікації – функція постійного нагадування ринку про товари та фірму;

– забезпечення соціальної відповідальності;

– управління маркетинговою діяльністю.

Принципи маркетингу:

– постійний пошук і максимальна повага до споживача, орієнтованість на його потреби й вимоги, що передбачають пропонування ринку не товарів та послуг, а способів розв’язання проблем споживачів;

– гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог ринку з одночасним спрямованим впливом на нього;

– комплексний підхід до розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових заходів, а комплексу маркетингу, (використання ціноутворення як механізму реагування і впливу на кон’юнктуру ринку, вибір ефективних форм і методів доставки, реклами та продажу продукції) поєднання окремих елементів якого дозволяє досягти визначеної мети

– спрямованість на довгострокову перспективу розвитку підприємства.

Стратегічні та тактичні завдання маркетингу:

Основні стратегічні завдання:

– визначення стратегії поведінки фірми на ринку;

– вибір і освоєння цільових ринків;

– створення нових товарів, збутових і комунікаційних маркетингових систем.

Основні тактичні завдання:

– виявлення існуючих і потенційних бажань споживачів та попиту на товар і на цій основі обґрунтування доцільності їх виробництва;

– організація НДДКР з урахуванням вимог ринку для створення нової продукції, її модифікації, узгодження її споживчих властивостей з потребами ринку;

– планування й координація виробничої, збутової й фінансової діяльності ринку з урахуванням умов ринку;

– організація та вдосконалення системи й методів збуту продукції;

– реалізація маркетингової політики ціноутворення;

– здійснення заходів щодо маркетингових комунікацій;

– аналіз маркетингової діяльності.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Питання для обговорення і контролю. 1. За допомогою яких показників можна оцінити результати діяльності підприємства? | Сучасні концепції розвитку маркетингу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3813; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.