Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення задач організації


Процес стратегічного планування

Види планів маркетингу

Плани маркетингу можуть класифікуватися за строком дії, масштабом, методам розробки. Вони можуть бути короткостроковими, конкретними, розробленими окремими підрозділами, і довгостроковими, комплексними. Їх складає керівництво.

Плани маркетингу можуть бути короткостроковими (1 рік), середньостроковими (2-5 років), довгостроковими (5-10 років і до 12 років). Коротко- і середньострокові більш деталізовані та оперативні, ніж довгострокові.

Розрізняють також обсяг маркетингових планів. Можуть існувати окремі плани маркетингу для кожного з основних продуктів фірми, один маркетинговий інтегрований план з розділом, присвяченим маркетингу. Виробники товарів народного споживання частіше всього використовують окремі маркетингові плани для кожної асортиментної групи. Фірми, що працюють у сфері послуг, використовують єдиний інтегрований план.

Виробники продукції виробничого призначення використовують загальний господарський план.

Крім того, плани можуть розроблятися чи знизу вгору, чи згори вниз. В першому випадку цілі, бюджети, прогнози, строки і стратегії маркетингу встановлюються на основі інформації продавців, управляючих по продуктам, співробітників відділів реклами та інших служб маркетингу. Плани, що розробляються знизу, реалістичні (основані на оперативній інформації), добре впливають на психологічний клімат (співробітники беруть участь в плануванні, відповідають за реалізацію).

Але можуть виникати труднощі при координації і зведенні планів, які розробляються знизу, в єдиний інтегрований план, і пов’язанні різноманітних припущень відносно однієї і тієї ж проблеми, наприклад, протиріччя щодо оцінок дії реклами на збут нового товару.

Таких труднощів не виникає при розробці планів зверху вниз, коли планова діяльність централізовано управляється і контролюється. В цьому випадку можна використовувати комплексні альтернативні плани відносно конкуренції чи інших зовнішніх факторів, і забезпечувати єдиний напрям маркетингової діяльності.Ці два підходи об’єднуються, якщо вище керівництво встановлює загальні цілі і напрями, а співробітники, що займаються збутом, рекламою, товарами розробляють плани реалізації поставлених задач.

Задача організації стосується її довгострокової орієнтації на певний вид діяльності і відповідне місце на ринку. Її можна визначити через те, які групи споживачів обслуговуються, які функції виконують і які виробничі процеси використовують. Задачі організації непрямо зачіпаються, якщо: фірма виходить на ринок з новим продуктом чи послугою; припиняється реалізація товарів чи послуг, що були раніше; завойовується нова група споживачів, розширюється чи звужується область діяльності завдяки споживанню чи продажу.

2. Після визначення своєї задачі організація формує стратегічні господарські підрозділи (СГП) – самостійні відділи чи підрозділи, що відповідають за асортиментну групу, чи якийсь товарний відділ в рамках організації з концентрацією на окремих ринках та управляючими, які наділені повною відповідальністю за об’єднання всіх функцій в стратегію.

СГП можуть включати всі товари з даними функціями, фізичними характеристиками.

СГП – це основні елементи побудови стратегічного плану маркетингу. Кожне з них має слідуючі спільні характеристики: конкретну орієнтацію, точний цільовий ринок, одного з керівників маркетингу фірми, контроль над своїми ресурсами, власну стратегію, чітко визначених конкурентів.

Організація може стати некерованою, якщо створюється дуже багато самостійних підрозділів.

В той же час, якщо організація має надто мало СГП, то можуть ігноруватися важливі протиріччя в плануванні, цілях маркетингу, стратегії і тактиці. Оптимальна кількість СГП визначається в залежності від задач організації, її ресурсів і готовності вищого керівництва делегувати повноваження.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 7. Понятие и особенности маркетинга в АПК | Стратегії відносно ринку

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 337; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.