Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІІ. Брокери і агенти


Агенти і брокери відрізняються від оптовиків-купців за двома показниками: вони не беруть на себе право власності на товар і виконують лише обмежену кількість функцій. Їх основна функція – сприяння купівлі-продажу. За свої послуги вони отримують комісійну винагороду.

1. Брокери. Основна функція брокера – звести покупців з продавцями та допомогти їм домовитися. Брокеру платить той, хто найняв його. Брокер не тримає товарних запасів, не приймає участь у фінансуванні договорів, не приймає на себе ніякої відповідальності.

2. Агенти представляють покупця або продавця на більш довгостроковій основі. Існує кілька видів агентів:

2.1. агенти виробників представляють двох або кількох виробників товарів, які доповнюють один одного;

2.2. повноправні агенти зі збуту підписують з виробниками договори, отримуючи права на збут всієї продукції;

2.3. агенти із закупок оформлюють довгострокові відносини зі своїми покупцями: закупають для них необхідні товари.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

 

ЛЕКЦІЯ

з дисциплін: «Маркетинг», «Основи маркетингу»

тема: "Товар в маркетинговій діяльності"

 

 

Підготувала

викладач тевкун І.О.

 

 

м. Чернігів
Тема: ТОВАР В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Товар. Класифікація товарів.

2. Концепція життєвого циклу товарів.

3. Нові товари. Етапи розробки нових товарів.

4. Упаковка, товарні марки, сервіс.

5. Асортимент товарів та його планування.

6. Конкурентноздатність товару, методи оцінки конкурентноздатності.

 

 

1. Товар – це все, що може задовольнити потребу і пропонується на ринку з метою привернення уваги, придбання, використання чи споживання.

З точки зору споживачів можна виділити три рівні товару. Перший– товар по задуму, на якому дають відповідь на питання: що в дійсності буде купувати покупець, тому що будь-який товар – це послуга для вирішення якоїсь проблеми.

Другий рівень – товар у реальному виконанні. на цьому рівні вже мають значення властивості, характеристики, рівень якості, дизайн, торгова марка, упаковка.Третій рівень – товар з підкріпленням. На цьому рівні при продажу слід враховувати всю систему споживання, а не лише товар у його матеріальному вигляді. На ринку конкуренція відбувається не стільки між самими товарами, стільки між тими доповненнями до них, які має покупець у вигляді упаковки, сервісу, доставки у конкретне місце, реклами, інструкцій покупцям, умов кредиту.

Товари класифікуються:

1) за терміном використання:

- товари короткочасного користування, що повністю споживаються за один чи декілька циулів використання;

- товари тривалого використання, що витримують багаторазове використання.

2) за призначенням:

- споживачі (особистого користування):

- короткочасного користування;

- тривалого використання;

- послуги.

- виробничого призначення.

3) за ступенем новизни і тенденції попиту:

- нові товари (товари, які ще не завоювали ринок);

- традиційні товари (користуються постійним попитом);

- слабкі товари (попит на які падає чи не визначений у часі).

4) на основі звичок споживачів:

- товари повсякденного попиту, які купуються часто з мінімальними зусиллями на їх порівняння між собою. Товари повсякденного попиту можна додатково поділити на товари постійного попиту (купуються регулярно); товари імпульсивної купівлі (купуються без попереднього планування і пошуків) та товари для екстремальних випадків (купуються при виникненні гострої необхідності в цих товарах);

- товари попереднього вибору – товари, які покупець в процесі вибору та купівлі, як правило, порівнює між собою за показниками якості, ціни та зовнішнього оформлення;

- товари особливого попиту – товар и з унікальними характеристиками чи окремі марочні товари, заради придбання яких значна частина покупців готова витратити додаткові зусилля. Такі товари не передбачають порівнянь. Додатковим внеском споживача є час, який він витрачає, щоб дістатися до магазину, який продає дані товари. При цьому зручність місцезнаходження магазину не має особливого значення;

- товари пасивного попиту – товари, які споживач не знає, але зазвичай не замислюється над їх купівлею (страхування, енциклопедії). Подібні товари вимагають для свого збуту значних маркетингових зусиль у вигляді реклами і методів персонального продажу.

 

2. Життєвий цикл товару – це період, протягом якого товар знаходиться на ринку. Знаючи стадію життєвого циклу, в якій перебуває чи буде перебувати товар, можна прогнозувати і планувати прийняття рішень щодо його виробництва і продажу, розробляти ефективну стратегію і тактику маркетингу.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Залежно від комплексу показників розвитку торгівлі | Стадія зростання

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 357; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.