Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Внутрішня будова спинного мозку


Зовнішня будова спинного мозку

Спинний мозок має передню і задню поверхні.

Уздовж пе­редньої поверхні проходить глибока передня серединна щіли­на, а також парна передньобічна борозна, через яку виходить передній корінець.

По задній поверхні спинного мозку прохо­дить непарна задня серединна борозна і парна задньобічна бо­розна, через які входить задній корінець.

Передня серединна щілина і задня серединна борозна поділяють спинний мозок на дві симетричні половини.

Спинний мозок має шийне і попе­реково-крижове стовщення.

Закінчується спинний мозок моз­ковим конусом, верхівка якого продовжується у кінцеву нит­ку. Кінцева нитка оточена зовні пучком корінців — кінським хвостом.

Спинний мозок складається із сегментів.

Сегмент — це ділянка спинного мозку, яка відповідає виходу однієї пари спинномозкових нервів

Розрізняють 31 сегмент спинного моз­ку:

• шийні (І—VIII) — segmentacervicalia,

• грудні (І—XII) — segmentathoracica,

• поперекові (І—V) — segmentalumbalia,

• кри­жові (І—V) — segmentasacralia,

• куприковий (І) — segmentumcoccygeum.

Порожниною спинного мозку є центральний канал, запов­нений спинномозковою рідиною.

У спинному мозку розрізняють сіру і білу речовини.

Сіра речовина представлена передніми, задніми і бічними стовпа­ми. На поперечному зрізі сіра речовина має форму метелика або букви Н, де розрізняють передній ріг, задній ріг, бічний ріг.

Передній ріг представлений руховими ядрами, які утворе­ні сукупністю мотонейронів. Аксони мотонейронів рухових ядер переднього рогу спинного мозку утворюють передні корінці, які виходять через передньобічну борозну спинного мозку і закінчуються ефекторами у м'язах.

Задній ріг представлений чутливими ядрами, які утворені сукупністю інтернейронів. Ядра заднього рогу поділяють на дві групи:

• ядра, які передають інформацію в межах спинного мозку;

• ядра, які передають інформацію в головний мозок.

Усі ядра заднього рогу одержують інформацію від нейронів, які знаходяться у спинномозкових вузлах, тобто у периферійній нервовій системі. Дендрити цих нейронів закін­чуються рецепторами в шкірі, м'язах і суглобах, внутрішніх органах і судинах. Аксони цих нейронів формують задні корін­ці, які входять через задньобічну борозну в спинний мозок і несуть інформацію в чутливі ядра спинного і довгастого мозку.Бічний ріг є лише у VIII шийному, І—XII грудних, І—III поперекових сегментах спинного мозку. Бічний ріг представлений вегетативним симпатичним бічним проміжним ядром. Аксони нейронів цього ядра виходять зі спинного мозку в складі переднього корінця, йдуть до симпатичних вузлів, від яких здійснюється іннервація (симпатична) всіх внутрішніх органів.

Сіра речовина спинного мозку представлена також крижо­вими парасимпатичними ядрами, які розміщені у II, III таIV крижових сегментах спинного мозку. Аксони нейронів цих ядер виходять зі спинного мозку в складі передніх корінців, йдуть до парасимпатичних вузлів, від яких здійснюється парасимпатична іннервація органів порожнини малого таза, сигмоподібної ободової кишки.

Біла речовина утворена відростками нейронів таких нерво­вих шляхів:

• асоціативні — власні пучки — зв'язують сегменти спин­ного мозку в межах однієї половини;

• комісуральні — біла спайка — зв'язують дві половини спинного мозку між собою;

• проекційні — зв'язують спинний мозок з головним (ви­східні шляхи) і головний зі спинним (низхідні шляхи).

Проекційні шляхи формують канатики:

• передній канатик — представлений переважно низхід­ними шляхами;

• задній канатик — висхідними шляхами, зокрема ніж­ним та клиноподібним пучками;

• бічний канатик — складається з висхідних та низхідних шляхів.

 

Оболонки спинного мозку.

Спинний мозок покритий трьома оболонками: твердою, павутинною і м’якою (судинною).

Тверда оболонка спинного мозку(duramaterspinalis) покриває його ззовні

Між нею та окістям хребетного каналу знаходиться епідуральний (надтвердооболонний) простір, в якому міститься жирова клітковина і венозне сплетення.

Павутинна оболонка спинного мозку(arachnoideaspinalis) - це тонка, прозора, безсудинна пластинка, яка прилягає до твердої мозкової оболонки, відокремлюючись від неї субдуральним (підтвердооболонним) простором, який заповнений тонкими пучками сполучнотканинних волокон.

М’яка оболонка спинного мозку(piamaterspinalis) прилягає до спин­ного мозку і містить судини, які проникають в речовину спинного мозку і живлять його.

Між павутинною і м’якою оболонками знаходиться підпавутинний (субарахноїдальний) простір, заповнений спинномозковою рідиною. Цей прос­тір має розширення в ділянці кінського хвоста.

В цьому місці (нижче II попе­рекового хребця) найбільш зручно шляхом проколу голкою (без ризику пошкодити речовину спинного мозку) отримати для дослідження спинномозкову рідину,називається ця маніпуляція спинномозкова пункція.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фізіологічна класифікація НС | 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 713; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.