Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Блок 5. Проміжний і кінцевий мозок
Блок 4. Спинний мозок, довгастий мозок, міст, мозочок, середній мозок.

 1. Нервова система, значення, класифікація. Розвиток нервової системи в філо- і онтогенезі. Структурно-функціональна одиниця нервової системи – нейрон, загальна будова, зв‘язки між нейронами.
 2. Спинний мозок, скелетотопія, зовнішня будова: поверхні, борозни, потовщення, медулярний конус та кінцева нитка.
 3. Спинний мозок, передні та задні корінці, спинномозкові вузли, сегменти, кінський хвіст, його формування та склад.
 4. Спинний мозок, внутрішня будова. Сіра речовина, будова на поздовжньому та поперечному зрізах спинного мозку. Ядра сірої речовини. Проста і складна рефлекторна дуга.
 5. Спинний мозок, внутрішня будова. Біла речовина, загальна характеристика, канатики. Оболони, міжоболонні простори та фіксуючий апарат спинного мозку.
 6. Головний мозок, розвиток, стадія 3-х та 5-ти мозкових міхурів. Стовбур та плащ головного мозку.
 7. Нижня поверхня головного мозку. 12 пар черепних нервів: місця виходу (входу) із мозку і черепа.
 8. Довгастий мозок, топографія, межі, розміри, зовнішня будова: поверхні, борозни, канатики та пучки. Місця виходу із довгастого мозку IX, X, XI XII пар черепних нервів.
 9. Довгастий мозок, внутрішня будова, характеристика структурних утворень сірої та білої речовини.
 10. Міст, топографія, межі, зовнішня будова.
 11. Міст, внутрішня будова, трапецієподібне тіло, розподіл структур у дорзальній та базальній частинах моста.
 12. Ромбоподібна ямка, межі, топографія, зовнішня будова.
 13. Ромбоподібна ямка, проекція ядер черепно-мозкових нервів.
 14. Мозочок, топографія, складові компоненти. Зовнішня будова півкуль та черв’яка мозочка: поверхні, часточки, листочки.
 15. Мозочок, будова кори та білої речовини. Ядра мозочка. Етапи розвитку мозочка у філогенезі, їх значення у людини.
 16. Мозочок, ніжки їх склад (провідні шляхи).. Перешийок ромбоподібного мозку, склад.
 17. IV шлуночок, загальна характеристика. Покрив IV шлуночка, його будова. Сполучення IV шлуночка.
 18. Середній мозок, топографія, поділ. Покрівля (tectum) середнього мозку, чотиригорбикова пластинка, зовнішня та внутрішня будова, зв‘язки.
 19. Покрив (tegmentum) середнього мозку, характеристика ядер та провідних шляхів. Топографія провідних шляхів власне ніжки головного мозку.
 20. Ретикулярна формація, топографія, будова, ядра, зв‘язки, функціональне значення.

 1. Проміжний мозок: розвиток, зовнішня будова, частини; описати і продемонструвати на препаратах.

2. Таламус: зовнішня та внутрішня будова, описати і продемонструвати на препаратах. Ядра таламуса, їх функціональне значення.

3. Метаталамус: частини, їх зовнішня і внутрішня будова, функціональне значення, зв’язки; описати і продемонструвати на препаратах.

4. Епіталамус: частини, їх зовнішня і внутрішня будова, функціональне значення. Шишкоподібна залоза: будова, функція. Описати і продемонструвати на препаратах.

5. Гіпоталамус: частини, зовнішня будова, описати і продемонструвати на препаратах. Ядра гіпоталамуса, їх топографія і функціональне значення.

6. Гіпофіз: топографія, частини. Адено і нейрогіпофіз, їх зовнішня і внутрішня будова, функції, зв’язки. Гіпоталамо-нейрогіпофізарна та гіпоталамо-аденогіпофізарна системи.

7. Третій шлуночок: розвиток, стінки, сполучення, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.

8. Кінцевий (великий). мозок: розвиток, півкулі, поверхні, частки, їх межі.. Продемонструвати на препаратах.

9. Верхньобічна поверхня півкуль головного мозку, борозни і закрутки. Локалізація кіркових кінців аналізаторів в корі верхньобічної поверхні півкуль.

10. Присередня та нижня поверхні півкуль головного мозку, борозни і закрутки. Локалізація кіркових кінців аналізаторів в корі присередньої та нижньої поверхонь півкуль головного мозку.

11. Кора кінцевого мозку, цито- та мієлоархітектоніка. Роботи В.О.Беца.

12. Біла речовина кінцевого мозку. Мозолисте тіло, склепіння, топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.

13. Нюховий мозок: складові компоненти, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.

14. Базальні ядра: топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах. Смугасте тіло: топографія, частини. Стріопалідарна система, її функціональне значення.

15. Внутрішня капсула, топографія, частини, будова. Описати і продемонструвати на препаратах. Проекція провідних шляхів передньої, задньої ніжок та коліна.

16. Лімбічна система: складові компоненти, функціональне значення. Описати і продемонструвати на препаратах.

17. Бічні шлуночки: розвиток, частини, топографія, сполучення. Передній, задній, нижній роги та центральна частина бічних шлуночків, їх стінки. Описати і продемонструвати на препаратах.

18. Оболони головного мозку: назвати. Тверда оболонка головного мозку, її відростки, венозні синуси, шляхи її відтоку крові із синусів. Відмінність між твердою оболонкою головного і спинного мозку.

19. Оболони головного мозку: назвати. Павутинна оболонка, над- і підпавутинний простори, цистерни. Циркуляція спинномозкової рідини.

20. Оболони головного мозку: назвати. Судинна оболонка. Особливості кровопостачання головного мозку. Велізієве коло, ромб Захарченка.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 810; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.