Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Етап польового дослідження


Розрахунок вибірки.

Генеральну сукупність визначаємо як нескінченну, оскільки ми не знаємо заздалегідь точну кількість тих, хто бажає працевлаштуватись у м. Львові за економічними спеціальностями. Немає необхідності членувати вибірку на частини, оскільки з позицій нашого дослідження склад генеральної сукупності є досить однорідним.

Відповідно отримуємо:

N -», п = 400 при Д =0,05, Р=0,954.

Отже, для забезпечення рівня репрезентативності 5 % при довірчій ймовірності 0,954 треба опитати 400 респондентів, використовуючи нижче наведений опитувальний лист (анкету).

 

Програма здійснення дослідження:

Етап підготовки до польового дослідження: 22.03.2009 – 10.04.2009

Етап польового дослідження: 14.04.2009 – 16.05.2009

Аналіз результатів дослідження і

підготовка попереднього звіту: 19.05.2009 – 10.06.2009

Робочий план дослідження(процедурна частина):

Етап підготовки до польового дослідження

1. Обговорення і затвердження програми конкретного соціологічного дослідження. (22.03.2009)

2. Складання проекту вибірки (24.03.2009)

3. Розробка інструкції для збирання первинної соціологічної інформації.(26.03.2009-29.03.2009)

4. Тиражування методичного інструментарію для проведення пробного дослідження (1.04.2009)

5. Проведення пробного дослідження (2.04.2009)

6. Аналіз результатів пробного дослідження (5.04.2009-7.04.2009)

7. Внесення коректив у програму, методичні документи та інструкції щодо опитування відповідно до підсумків пробного дослідження (8.04.2009)

8. Тиражування методичного інструментарію для масового збирання інформації (10.04.2009)

1. Узгодження організаційних питань (14.04.2009)

2. Підготовка респондентів до дослідження (16.04.2009-20.04.2009)

3. Проведення польового дослідження (21.04.2009- 04.05.2009)

4. Підготовка первинні інформації до її опрацювання та обробка на комп'ютері. (05.05.2009)

5. Розробка інструкції для вибракування неправильно заповнених анкет (05.05.2009)

6. Розробка інструкції щодо кодування відкритих питань (07.05.2008)7. Кодування відкритих питань (08.05.2009)

8. Обробка первинної соціологічної інформації. (12-16.05.2009)

 

Аналіз результатів дослідження і підготовка попереднього звіту

1. Аналіз результатів дослідження і підготовка попереднього звіту.(19-24.05.2009)

2. Науково-практичне обґрунтування попереднього звіту, висновків і рекомендацій за підсумками дослідження (26-27.05.2009)

3. Доопрацювання і затвердження остаточного звіту, висновків і рекомендацій за підсумками дослідження (28-30.05.2009)

Очікувані результати дослідження /виклад підсумків реально виконаного дослідження/. Результати дослідження можуть бути використаними для:

ü планування розвитку господарського комплексу регіону,

ü планування роботи навчальних закладів, які займаються підготовкою економістів;

ü прогнозування попиту на робочу силу певної кваліфікації, який може бути необхідний при виборі абітурієнтом навчального закладу; визначення працедавцями розміру зарплати тощо.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальна характеристика проблеми | У який спосіб Ви зарезервували це робоче місце?

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1086; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.