Студопедия

КАТЕГОРИИ:



Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Предмет дослідження





Об’єкт дослідження.

Завдання дослідження.

Мета дослідження.

Актуальність досліджуваної теми.

ПРОГРАМА

ДОДАТОК Б

КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЩОДО ВИСВІТЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

В сучасних умовах, коли українське суспільство знаходиться на перехідному етапі свого становлення, коли старі норми та цінності ще не віджили остаточно, а нові не встигли чітко сформуватись і прижитись, саме молоді дуже потрібна активна допомога в її громадянському становленні і особливо поінформованість про її ж власні проблеми як особливої соціально-демографічної групи, можливі шляхи їх вирішення. Саме засобам масової інформації, пресі в першу чергу, відводиться роль цього інформатора і навіть посередника у співпраці між молоддю та державою. Проте, як часто свідчить практика, сучасний інформаційний простір занадто комерціалізований, а тому в медіа, незважаючи на суспільну потребу та актуальність цієї проблеми, як для широкого загалу, так і для молоді зокрема, практично не знаходиться місця для виховання громадської позиції молоді, для її поінформованості про проблеми молодіжної політики держави, її основні напрямки, різноманітні аспекти вирішення молодіжних проблем. Таким чином, маємо проблемну ситуацію, пов’язану із якістю та важливістю висвітлення молодіжної тематики в періодичних виданнях Львівщини.

 

Тема дослідження:

Висвітлення державної молодіжної політики в періодичних виданнях Львівської області.

 

З’ясувати стан висвітлення державної молодіжної політики та основних її сфер в періодичних виданнях Львівської області.

 

1. Встановити частоту висвітлення молодіжної тематики в періодичних виданнях.

2. Дослідити спрямованість висвітлення молодіжної тематики.

3. З’ясувати основний зміст інформації, яка висвітлюється в періодичних виданнях щодо молодіжної політики.

4. Встановити яка інформація висвітлюється найчастіше, а яка зовсім не друкується.

Для аналізу було відібрано 5 популярних періодичних видань, що розповсюджуються по всій Львівській області: „Високий замок”, „Львівська газета”, „Експрес”, „Молода Галичина”, „Поступ”.



 

 

Висвітлення в пресі стану реалізації молодіжної політики в цілому та її основних сфер:

1. Діяльність органів, що займаються реалізацією молодіжної політики.

2. Діяльність молодіжних організацій.

3. Соціальний захист молоді та м молодої сім’ї.

4. Основні молодіжні проблеми:

а. працевлаштування;

б. організація дозвілля та відпочинку молоді;

в. підприємницька діяльність молоді;

г. духовність та моральний розвиток особистості;

д. протиправна поведінка в молодіжному середовищі.

 

Гіпотези дослідження:

Гіпотези-підстави:

1. Матеріали, які стосуються проблем молоді в країні та на Львівщині зокрема, роботи над пошуком шляхів їх вирішення державними органами та структурами громадянського суспільства у популярній пресі Львівщини не займають значного місця.

2. Інформація про молодіжні кредити, соціальний захист молоді, стосунки молодь-влада тощо частіше з’являються у передвиборчий час, що можна розглядати як свідчення радше кон»юнктурності, аніж цілеспрямованих заходів, спрямованих на інформування молоді про суспільні проблеми, молодіжну політику.

3. У періодичних виданнях відсутня «політика хороших новин», в більшій мірі описується

насильство та інші негативні прояви в молодіжному середовищі, які, як вважають журналісти та власники медіа, мають більш атракційний характер.

4. Громадська пасивність молоді виступає однією з вагомих причин браку відповідних матеріалів у інформаційному просторі.

 

Гіпотези-наслідки:

1. Матеріали преси про актуальні проблеми молодіжної політики та зусилля влади, спрямовані на врегулювання проблем молоді є несистематичними і не дозволяють створити повного та об»єктивного уявлення про вказані питання.

2. Молодіжна політика держави мало висвітлюється тому що молодь сама не заявляє про себе і свої проблеми.

 

Інтерпретація основних понять:

 

Засоби масової інформації – (мас-медіа), засоби, установи, за допомогою яких інформація передається масовому, розмаїтому споживачеві. До них належать: преса високих накладів, радіо, телебачення тощо.

Державна молодіжна політика – пріоритетний напрям діяльності держави, що здійснюється в інтересах молодої людини. Її завданням є, з одного боку, забезпечення правових і матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, надання державою кожній молодій людині соціальних послуг з навчання, виховання, духовного і фізичного розвитку, професійної підготовки, а з іншого - допомога самим молодим людям у реалізації та самореалізації їхніх творчих можливостей та ініціатив, спрямованих на врегулювання суспільно важливих проблем.

Молодь – специфічна соціально-демографічна спільнота, що має вікові межі від 16 до 35 років.

Соціальна політика – складова частина внутрішньої політики держави, яка реалізується у соціальних програмах та практиці регулювання відносин в суспільстві в інтересах всіх груп населення.

 





Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 227; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.