Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Довгих згиначів пальців


Червоподібних

Коротких згиначів пальців

Розгиначів

 

Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м’язів вірогідно буде страждати?

M. masseter

M. orbicularis oris

M. buccinator

M. procerus

M. risorius

 

Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м’язів ймовірно пошкоджений?

M. deltoideus

M. triceps brachii

M. anconeus

M. coracobrachialis

M. supinator

 

Внаслідок аварії у постраждалого сильна болючість і набряк передньої поверхні гомілки, тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м’язів гомілки вірогідно постраждала?

M. tibialis anterior

M. flexor digitorum longus

M. flexor hallucis longus

M. peroneus longus

M. peroneus brevis

 

У хворого утруднене щільне змикання щелеп при жуванні. Лікарем визначено часткову атрофію жувальних м’язів, що розташовані нижче виличної дуги. Гілки якого з названих нервів іннервують указані м’язи?

N. mandibularis

N. maxillaris

N. alveolaris inferior

Nn. alveolares superiores

N. infraorbitalis

 

При огляді лікарем у хворого виявлена стегнова грижа. Через яке анатомічне утворення вона виходить під шкіру?

Hiatus saphenus

Anulus femoralis

Canalis adductorius

Lacuna musculorum

Anulus inguinalis superficialis

 

До лікаря звернувся хворий із скаргами на болі в лівій половині шиї, які посилюються при рухах голови. Положення при якому болі не турбують - це нахил голови вліво, з поверненням обличчя вправо. Ураження якого м’язу спричиняє біль?

Musculus sternocleidomastoideus sin

Musculus sternocleidomastoideus dext

Musculus platisma dext

Musculus platisma sin

Musculus longus colli

 

У хворої М., 37р. в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім черевцем m. omohyoideus, m.sternocleidomastoideus та серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?omotracheale

caroticum

submandibulare

omotraperoideum

omoclaviculare

 

Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососкоподібним м'язом, зверху - заднім черевцем двочеревцевого м'язу, зпереду - верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'язу. Назвіть цей трикутник.

Сонний.

Лопатково-трахейний

Піднижньощелепний

Лопатково-ключичний

Лопатково-трапецієподібний

 

В зв'язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід її видалити. В якому місці легко знайти язикову артерію і перев'зати її?

В трикутнику Пирогова

В підщелепному трикутнику

В лопатково-підключичному трикутнику

В лопатково-трапецієподібному трикутнику

В лопатково-трахейному трикутнику

 

Чоловік 45 років внаслідок травми на виробництві пошкодив задню ділянку ліктьового суглоба. Об’єктивно: затруднене розгинання передпліччя. Які м’язи найімовірніше пошкоджені?

M. triceps brachii, m anconeus

M. brachioradialis, m. anconeus

M. biceps brachii

M. biceps brachii, m. Anconeus

M. triceps brachii

 

Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобові. Порушення функції якого м’язу може це викликати?

Musculus triceps brachii

Musculus infraspinatus

Musculus levator scapule

Musculus teres major

Musculus subscapularis

 

Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м’язу блоковано?

Musculus sphincter pupillae

Musculus ciliaris

Musculus rectus lateralis

Musculus rectus superior

Musculus rectus inferior

 

Після кульового поранення нижньої третини стегна потерпілий не може розігнути гомілку. Який м’яз пошкоджений?

Чотириголовий м’яз стегна

Кравецький м’яз

Двоголовий м’яз стегна

Тонкий м’яз

Підколінний м’яз

 

Жінка 45років під час автомобільної катастрофи пошкодила верхню третину плеча. При обстеженні пошкодження кісток не виявлено. Клінічно виявлено відсутність активного розгинання передпліччя. Який м’яз пошкоджено ?

Триголовий м’яз плеча

Двоголовий м’яз плеча

Плечовий м’яз

Дзьобоплечовий м’яз

Круглий м’яз – привертач

 

Під час фінальної гри баскетболіст пошкодив праву гомілку. Внаслідок чого стало неможливим згинання правої стопи. Про пошкодження якого сухожилка йде мова?

Триголового м’язу литки (ахіловий сухожилок)

Кравецького м’язу

Двоголового м’язу

Переднього великогомілкового м’язу

Довгого розгинача великого пальця

 

При виконанні операції видалення пухлини на язику, хірургу необхідно виділити m.hyoglossus, що займає всю площу trig. linguale (Пірогова)? Яка структура утворює межу цього трикутника позаду і знизу?

M. digastricus (venter posterior)

M. digastricus (venter anterior)

M. genioglossus

N. hypoglossus

M. styloglossus

 

До реанімаційного відділення поступив чоловік 35 років з пораненням задньої ділянки шиї ‘regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

M. trapezius.

M. sternocleidomastoideus

M. latissimus dorsi

M. suboccipitalis

M. scalenus

 

Внаслідок вертикального падіння з висоти стався компресійний перелом поперекового хребця, який ускладнився збільшенням кривизни лордозу цього відділу хребтового стовпа. Порушення цілості якої зв’язки може призвести до таких змін кривизни хребта?

Передня поздовжня зв’язка

Задня поздовжня зв’язка

Жовта зв’язка

Міжпоперечна зв’язка

Поперечна зв’язка

 

У хворої похилого віку вже 4 раз трапляється перелом кісток верхньої кінцівки. З підвищенням вмісту якої речовини пов’язане збільшення крихкості кісток у такому віці?

Неорганічних речовин

Органічних речовин

Води

Міжклітинної рідини

Сполучної речовини

 

У зв’язку з травмою плеча у постраждалого порушена функція задньої групи м’язів. Порушення яких рухів мають бути при роботі ліктьового суглоба?

Розгинання передпліччяЗгинання передпліччя

Відведення плеча

Згинання плеча

Розгинання плеча

 

На рентгенограмі нижньої кінцівки дитини у ділянці головки стегнової кістки є тільки одна точка скостеніння. Який вік дитини?

1 рік.

5 років

8 років

15 років

7 років

 

30 річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування. У нього виникає біль при рухах щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м’язів. Якого?

Скроневого (задні волокна)

Скроневого (передні волокна)

Крилоподібного медіального

Крилоподібного латерального

Жувального

 

Хворий 45 років після травми правого плеча (внаслідок падіння) не може відвести праву руку до горизонтального рівня. Пошкодження якого з м’язів викликало вказане обмеження рухів?

Дельтоподібного.

Плечового

Підостьового

Двоголового м’язу плеча

Великого круглого

 

Хворий 45 років госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?

Виростковий канал

Тім’яний отвір

Соскоподібний отвір

Остистий овір

Овальний отвір

 

Для постійного внутрішнього введення ліків і меншої травматизації, хворому краще встановити підключичний катетер. В якому анатомічному утворенні на шиї потрібно шукати підключичну вену?

Spatium antesсalenum

Spatium interscalenum

Spatium retroscalenum

Spatium interaрoneuroticum

Spatium suprasternale

 

У хворого порушений зіничний рефлекс. Зіниці маленькі, хворий погано орієнтується в темному приміщенні. Функція якого м’язу очного яблука порушена?

M. dilatator pupillae

M. sphincter pupillae

M. ciliares

M. obliquus superiores

M. obliquus inferiores

 

У чоловіка, 60 років, вікова далекозорість в зв’язку з послабленням акомодаційних властивостей кришталика та гладких м’язів судинної оболонки очного яблука, яка потребує корекції лінзами. Тонус якого м’язу з віком послаблений?

M. ciliares.

M. dilatator pupillae

M. sphincter pupillae

M. obliquus superiores

M. obliquus inferiores

 

При перев’язці пахвової артерії хірург визначив гілку, яка проходить в трикутний отвір. Чим обмежений трикутний отвір?

довгою головкою триголового м’язу плеча, великим і малим круглими м’язами

довгою головкою двоголового м’язу плеча, великим і малим круглими м’язами

плечовою кісткою, великим круглим м’язом, довгою головкою триголового м’язу плеча

лопаткою, малим круглим м’язом, короткою головкою двоголового м’язу плеча

бічною головкою триголового м’язу плеча, малим круглим м’язом, плечовою кісткою

 

При виконанні операції видалення пухлини на язику, хірургу необхідно виділити m. hyoglossus, що займає всю площу trig. linguale (Пірогова)? Яка структура утворює його границі позаду та знизу?

Заднє черевце m. digastricus

Переднє черевце m. digastricus

M. genioglossus

M. stylopharyngeus

M. styloglossus

 

До реанімаційного відділення поступив чоловік 45 років с пораненням ділянки шиї в межах трикутника, який обмежений позаду латеральним краєм m. trapezius. В межах якого трикутника шиї буде виконуватися операція ?

Trig. omotrapezoideum

Trig. omotracheale

Trig. caroticum

Trig. omoclaviculare

Trig. submandibulare

 

До хірургічного відділення поступив чоловік 35-ти років з гнійною раною шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо терміново не буде проведене оперативне втручання?

У переднє середостіння

У ретровісцеральний простір

У заднє середостіння

У середнє середостіння

У надгруднинний міжапоневротичний простір

 

Хворий скаржиться на біль при рухах у лівій половині шиї. Найкраще положення, при якому хворий не відчуває болю - нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і поверненням обличчя в протилежний бік. Функція якого м'язу порушена?

М. sternocleidomastoideus зліва

M. trapezius зліва

M. trapezius з правого боку

M. sternohyoideus

М. sternocleidomastoideus з правого боку

 

Під час обстеження у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?

Орбіта

Барабанна порожнина

Підапоневротичний скроневий простір

Лобова пазуха

Міжкрилоподібний простір

 

До приймального відділення доставлено чоловіка з різаною раною підошви правої стопи. У постраждалого обмежене підняття латерального краю стопи. Під час обробки виявлено пошкодження сухожилка м'язу. Який м'яз ушкоджений?

Довгий малогомілковий

Довгий розгинач пальців

Короткий малогомілковий

Триголовий м'яз гомілки

Передній великогомілковий

 

Внаслідок аварії у постраждалого виникли сильний біль та набряк передньої поверхні гомілки; тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м'язів гомілки постраждала?

М.tibialis anterior

М.flexor digitorum longus

M.peroneus brevis

M.flexor hallucis longus

M.peroneus longus

 

До травматологічного відділення госпіталізовано чоловіка 35-ти років з травмою лівої кисті. Об'єктивно: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги ІІ-V пальців не згинаються. Які м'язи пошкоджені?

Поверхневий м'яз-згинач пальців

Тильні міжкісткові м'язи

Долонні міжкісткові м'язи

Глибокий м'яз-згинач пальців

Червоподібні м'язи

 

У хворого глибока різана рана на задній поверхні плеча в середній його третині. Про ушкодження якого м'язe можна думати?

Триголовий м'яз плеча

Двоголовий м'яз плеча

Дзьобоподібно-плечовий м'яз

Ліктьовий м'яз

Плечовий м'яз

 

До реанімаційного відділення надійшов чоловік з пораненням задньої ділянки шиї (regio nuchae). Який з м'язів тіла займає цю ділянку?

M. trapezius

M. latissimus dorsi

М. rhomboideus minor

М. scalenus anterior

M.sternocleidomastoideus

 

Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функції якого з основних м'язів може це спричинити?

m. triceps brachii

m. infraspinatus

m. subscapularis

m. levator scapulae

m. teres major

 

У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що супроводжується “переміжною кульгавістю”. Про оклюзію якої артерії можна думати?

Підколінна артерія

Малогомілкова артерія

Задня великогомілкова артерія

Передня великогомілкова артерія

Проксимальна частина стегнової артерії

 

В приймальний покій поступив хворий з переломом кісток кисті з сильною кровотечею в ділянці анатомічної табакерки. Яка судина пошкоджена?

Променева артерія

Ліктьова артерія

Передня міжостна артерія

Задня міжостна артерія

Поверхнева долонна дуга

 

У хворого виявлено порушення кровотоку у басейні правої передньої мозкової артерії. Які ділянки кори кінцевого мозку можуть постраждати за цих умов?

медіальна поверхня правих лобної та тім’яної часток

медіальна поверхня правої потиличної частки

нижня поверхня правої лобної частки

нижня поверхня правої скроневої частки

права острівцева частка

 

У хворого діагностовано ураження внутрішнього вуха судинного генезу. Гілками якої з названих артерій, головним чином, здійснюється кровопостачання внутрішнього вуха?

A. basilaris

A. cerebri posterior

A. vertebralis

A. cerebri media

A. cerebri anterior

 

Обстежуючи хворого, хірург досліджує пульсацію артерії позаду медіальної кісточки. Пульсацію якої артерії досліджує

Задньої великогомілкової артерії

Малогомілкової артерії

Передньої великогомілкової артерії

Задньої поворотної великогомілкової артерії

Передньої поворотної великогомілкової артерії

 

При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, що розташована біля передньої стінки барабанної порожнини. Яка судина втягнена в патологічний процес?

A. carotis interna

A. carotis externa

A. meningea media

A. auricularis posterior

A. temporalis superficsalas

 

У чоловіка 35-ти років внаслідок травми задньої поверхні плеча був пошкоджений променевий нерв і артеріальна судина, яка проходить поруч з ним в canalis humeromuscularis.Яка артерія була пошкоджена?

A. profunda brachii

A. axillaris

A. radialis

A. ulnaris

A. brachialis

 

Хворому Т. виконується операція на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій повинен перев’язати хірург під час операції?

Верхньої та нижньої щитоподібних

Верхньої та нижньої гортанних

Верхню щитоподібну та щитошийний стовбур

Верхню щитоподібну та висхідну артерію шиї

Висхідну та глибоку артерії шиї

 

Хворому, який потрапив в реанімаційне відділення лікарні з набряком гортані, при проведенні трахеотомії, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

spatium interaponeuroticum suprasternale

spatium pretracheale

spatium retropharyngeale

spatium interscalenum.

spatium antescalenum.

 

У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоідитом. Надалі виникла загроза гнойного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

Сигмоподібної

Поперечної

Верхньої сагітальної

Прямої

Нижньої кам’янистої

 

Потерпілий доставлений у лікарню з переломом нижньої щелепи та значною кровотечою у ділянці перелому. Пошкодження якої артерії вірогідніше всього мало місце?

Нижньої коміркової артерії

Висхідної глоткової артерії

Язикової артерії

Висхідної піднебінної артерії

Верхньої коміркової артерії

 

У потерпілого є травма м'яких тканин та тім'яних кісток в області стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею? Яке з утворень вірогідно ушкоджено?

Sinus sagittalis superior

Sinus petrosus superior

Sinus rectus

Sinus sagittalis inferior

Sinus transversus

 

Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики), при збиванні долотом крилоподібного гачка, ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча яку можна зупинити лише шляхом тампонади каналу. Яку артерію ушкоджено?

Низхідну піднебінну артерію

Висхідну піднебінну артерію

Висхідну глоткову артерію

Клиноподібну артерію

Задню верхню альвеолярну артерію

 

У хворого, 26 років,діагностовано фурункул в ділянці кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозних сполученнях цього регіону до пазух твердої мозкової оболони. До якої з пазух найбільш вірогідно попаде інфекція

Печериста пазуха

Верхня сагітальна пазуха

Потилична пазуха

Сигмоподібна пазуха

Верхня кам’яниста пазуха

 

При обстеженні кровопостачання стопи, лікар обстежує пульсацію крупної артерії, яка проходить попереду articulatio talocruralis поміж сухожилками довгого розгинача великого пальця стопи та довгого розгинача пальців в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія?

A. dorsalis pedis

A. tibialis anterior

A. tarsea medialis

A. tarsea lateralis

A. fibularis

 

При обстеженні кровопостачання стопи, лікар обстежує пульсацію крупної артерії, яка проходить позаду malleolus medialis в окремому фіброзному каналі. Яка це артерія?

A. tibialis posterior

A. dorsalis pedis

A. tibialis anterior

A. fibularis

A. malleolaris medialis

 

Хвора страждає від болю в ногах та набряків. При обстеженні хворої на медіальній поверхні стегна відмічено набряк, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія?

V saphena magna

V. saphena parva

V.femoralis

V.profunda femoris

V.v. tibialis

 

Після крововиливу у ліву півкулю головного мозку хворий втратив мову. У басейні якої артерії відбувся тромбоз?

Arteria cerebri media

Arteria cerebri anterior

Arteria cerebri posterior

Arteria communicans anterior

Arteria communicans posterior

 

У хворого порушена функція серцево-судинного та дихального центрів. В басейні яких артерій порушення?

Aa vertebrales et basilaris

Aa cerebri anterior et communicans anterior

Aa сerebri anterior et cerebri media

Aa communicans posterior et cerebri media

Aa communicans posterior et cerebri posterior

 

У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?

VI

V

IV

III

II

 

У хворого Л.27 років остеомієлітом нижньої щелепи в патологічний процес задіяна вена, яка проходить в каналі нижньої щелепи.В результаті запалення у хворого виник набряк лиця в ділянці нижньої щелепи. Яка вена вражена?

V. alveolaris inferior

V. submentalis

V. lingualis

V. labialis inferior

V. sphenopalatina

 

У лікарню госпіталізована хвора у важкому стані з діагнозом – геморагічний інсульт в ділянці лобної долі правої півкулі головного мозку. Пошкодження якої артерії найбільш ймовірно призвело до цього стану?

A. сerebri anterior

A. cerebri posterior

A. communicans anterior

A. cerebri media

A. communicans posterior

 

У хворого 65 років при неврологічному обстеженні виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

Середня мозкова артерія

Передня мозкова артерія

Задня мозкова артерія

Передня сполучна артерія

Основна артерія

 

Студентка 17 років видавила гнійничок у медіальному куті ока. Через 2 дні вона поступила в інститут нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристої пазухи. Яким шляхом інфекція попала в цю пазуху?

Через v.angularis

Через v. maxillarіs

Через v. profunda faciei

Через v. transversa faciei

Через v. diploicae frontalis

 

Чоловік 70 років під час бриття зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболонки головного мозку. Яким шляхом інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

V. emissariaе mastoideaе

V.v. labyrinthi

V.v. tympanicae

V. facialis

V.v. auriculares

 

У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м’язу виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

Зовнішня яремна вена

Передня яремна вена

Внутрішня яремна вена

Задня вушна вена

Пеперечна вена шиї.

 

У хворого після травми в скроневій ділянці виявлена епідуральна гематома. Яка артерія була пошкоджена?

Середня оболонна артерія

Глибока скронева артерія

Глибока вушна артерія

Верхня барабанна артерія

Нижня барабанна артерія

 

У хворого діагностовано перелом в середній третині плечової кісти з пошкодженням променевого нерва. Яка артерія при цьому може бути пошкоджена?

Глибока артерія плеча

Передня огинаюча артерія плеча

Задня огинаюча артерія плеча

Верхня ліктьова бокова артерія

Нижня ліктьова бокова артерія

 

У хворого під час тонзилектомії виникла надзвичайно сильна кровотеча. Яка артерія була пошкоджена під час операції?

Внутрішня сонна артерія

Висхідна глоткова артерія

Щелепна артерія

Низхідна піднебінна артерія

Висхідна піднебінна артерія

 

У хворого 45 років на правій нозі спостерігається блідість шкіри гомілки та стопи і відзначається відсутність пульсації тильної артерії стопи та задньої великогомілкової артерії. Пульсація стегнової артерії збережена. Про ураження якої артерії це свідчить?

Підколінної

Зовнішньої клубової

Малогомілкової

Глибокої артерії стегна

Низхідної колінної

 

Жінка 45 років, яка працює перукарем, скаржиться на болі у ногах, що з'являються після роботи, ввечері та вночі. При огляді хворої виявлено варикозне розширені вен на присередній поверхні гомілки та стегна. Яка вена уражена?

Велика підшкірна.

Стегнова

Мала підшкірна

Глибока вена стегна

Передня великогомілкова вена

 

У хворого розширення вен і тромбофлебіт на задньобічній поверхні гомілки. Яка вена пошкоджена?

Мала підшкірна

Велика підшкірна

Задня великогомілкова

Малогомілкова

Передня великогомілкова

 

У травмованого епідуральна гематома скроневої ділянки. Яка артерія пошкоджена?

Середня оболонна

Середня мозкова

Задня сполучна

Передня оболонна

Передня мозкова

 

Хвора скаржиться на набряк ніг, посиніння шкіри, невеличкі виразки з боку латеральної кісточки. При обстеженні хворої відмічено припухлість, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія?

V saphena parva

V. saphena magna

V.jugularis interna

V.cephalica

V.basilica

 

Хворому виставлений діагноз пораження голівки стегна ішемічного походження. Яка артерія ушкоджена?

Ramus acetabularum а.obturatoriae

Arteria femoralis

Arteria illiaca externa

Arteria profunda femoris

Arteria umbilicalis

 

У хворої 70 років діагностовано перелом шийки лівої стегнової кістки з розривом зв`язки головки стегнової кістки. Гілка якої артерії пошкоджена?

Затульної

Стегнової

Зовнішньої клубової

Нижньої надчеревної

Внутрішньої статевої

 

У пострадалого 23 років ножове поранення яремної венозної дуги. Визначіть месце поранення.

Надгрудинний простір

Надключична ямка

Позадунижньощелепна ямка

Ключично-грудний трикутник

Грудний трикутник

 

У пацієнта К., 56 років, який 28 років пропрацював робочим на хімічному заводі в цеху зі шкідливими умовами виробництва, спостерігаються часті кровотечі із слизової оболонки носової порожнини. За рахунок яких артерій це відбувається?

Передня і задня решітчасті артерії.

Надочноямкова артерія

Війчасті артерії

Передня мозкова артерія

Очна артерія

 

Внаслідок травми плеча порушена цілісність плечової артерії в нижній її частині, що привело до її перев'язки. За рахунок яких гілок плечової артерії відновиться кровопостачання передпліччя

Глибокої артерії плеча

М'язових та нижньої бокової ліктьової

М'язових та верхньої бокової ліктьової

Верхньої та нижньої бокових ліктьових

М'язових.

 

Потерпілий доставлений у клініку з відкритим переломом гілки нижньої щелепи з великою кровотечею в ділянці перелому. Пошкодження якої артерії, вірогідніше за все, мало місце?

Коміркової нижньої

Середньої вискової

Лицевої

Язикової

Висхідної піднебінної

 

Наслідком травми у пацієнта 44 років став розрив сухожилків м’язів лівої долоні, поверхневих кровоносних судин. Після оперативного втручання і видалення більшої частини некротично зміненої м’язової тканини кровотік був відновлений. За рахунок яких судин?

Arcus palmaris profundus

Arcus palmaris superficialis

Aa. digitales palmares communes

Aa. metacarpeae palmares

Aa. perforantes

 

Після корововиливу у ліву півкулю головного мозку хворий втратив мову. В басейні якої артерії відбувся тромбоз?

Arteria cerebri media

Arteria cerebri anterior

Arteria cerebri posterior

Arteria communicans anterior

Arteria communicans posterior

 

Внаслідок травми плеча порушена цілісність плечової артерії в нижній її частині, проведена її перев'язка. За рахунок яких колатералей плечової артерії відновиться кровопостачання передпліччя і кисті?

Гілок глибокої артерії плеча

М'язових та зворотньої міжкісткової

М'язових та нижньої бічної ліктьової

М'язових та верхньої бічної ліктьової

Верхньої та нижньої бічної ліктьових

 

У жінки 53 років порушення функції V-VIII пар черепних нервів внаслідок порушення кровопостачання їх ядер, відсутність активних рухів в обох верхніх і нижніх кінцівках, розлади вітальних функцій (дихання та кровообігу). Порушення кровотоку в басейні якої артерії є причиною цього хворобливого

Основної артерії

Середньої мозкової артерії

Задньої мозкової артерії

Передньої з'єднувальної артерії

Передньої мозкової артерії

 

У дитини 8 років із гнійним середнім отитом інфекція із барабанної порожнини поширилась на цибулину яремної вени. Таке ускладнення розвивається за умови витончення однієї із стінок барабанної порожнини. Аномалія якої стінки має місце?

Нижньої

Верхньої

Медіальної

Латеральної

Передньої

 

У чоловіка 40 років із флегмоною лиця гнійне запалення та значний набряк м'яких тканин спричинили перетиснення просвіту лицьової вени і ретроградний (зворотній) напрямок току венозної крові. Інфікування якої венозної пазухи можливе:

Печеристої

Верхньої кам'янистої

Нижньої кам'янистої

Прямої

Сигмоподібної

 

У хворого біль, содоми вздовж задньо-медіальної поверхні гомілки. Про ураження якої вени іде мова ?

V. saphena magna

V. femoralis

V. epigastrica superficialis

V. poplitea

V. saphena parva

 

При обстеженні хворої на медіальній поверхні стегна відмічено припухлість, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія?

V.saphena magna

V.saphena parva

V.femoralis

V.poplitea

V.iliaca externa

 

У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м'яких тканин спереду від кута нижньої щелепи. Яку судину треба перев'язати для зупинки кровотечі ?

A.facialis

A.carotis interna

A.temporalis superficialis

A.alveolaris inferior

A.lingvalis

 

Потерпілому 37 років була нанесена травма гострим предметом в нижню ділянку сонного трикутника шиї. Яка судина при цьому була пошкоджена ?

загальна сонна артерія

зовнішня сонна артерія

зовнішня яремна вена

верхня щитоподібна артерія

внутрішня сонна артерія

 

У потерпілого травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці їх з'єднання між собою, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене ?

Sinus sagittalis superior

Sinus transversus

Sinus petrosus superior

Sinus rectus

Sinus sagittalis inferior

 

У хворої мало місце розширення судин на передній медіальній поверхні гомілки. Розширенням якої судини зумовлений цей процес ?

V. saphena magna

А. tibialis anterior

V. saphena parva

А. tibialis posterior

V. poplitea

 

У хворого кровотеча в ділянці верхньоїї губи. Яка артерія ймовірніше всього пошкоджена ?

Лицева

Верхньощелепна

Язикова

Поверхнева скронева

Кутова

 

Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена ?

Велика підшкірна вена

Мала підшкірна вена

Стегнова вена

Підколінна вена

Великогомілкова вена

 

У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину перев’язує лікар для зупинки кровотечі ?

Язикову артерію

Дорзальну артерію язика

Глибоку артерію язика

Лицеву артерію

Висхідну артерію глотки

 

Після автомобільної катастрофи юнак 23 років звернувся у лікарню з різаною раною передньо-медіальної ділянки плеча з артеріальною кровотечею. Яка артерія пошкоджена ?

A. brachialis

A. radialis

A. axillaris

A. subscapularis

A. profunda brachii

 

У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин лиця в області медіального кута ока, які супроводились масивною кровотечею. Який артеріальний анастомоз формується у цьому регіоні ?

A. carotis externa et A. carotis interna

A. carotis externa et A. subclavia

A. carotis interna et A. subclavia

A. subclavia et A. ophthalmica

A. carotis interna et A. ophthalmica

 

На третій день після падіння хворий 40 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль, появу підшкірних синіх плям та печію на присередній поверхні гомілки. Яка судина при цьому пошкоджена?

Велика підшкірна вена

Мала підшкірна вена

Стегнова вена

Передня великогомілкова артерія

Задня великогомілкова артерія

 

Після травматичногo ушкодження м’яких тканин передпліччя виникла артеріальна кровотеча. Для її тимчасової зупинки фельдшер бригади швидкої допомоги застосував пальцеве перетискання в ділянці sulcus bicipitalis medialis. Яку судину було перетиснуто?

A. brachyalis

A. profunda brahii

A. axillaris

A. collateralis ulnaris superior

A. radialis

 

Наявні варикозні вузли в ділянці медіальної поверхні нижньої кінцівки. Ураженням якої судини є дана патологія ?

Велика підшкірна (захована) вена

Мала підшкірна (захована) вена

Вена стегна

Стегнова артерія

Задня великогомілкова артерія

 

При обстеженні хворих с захворюваннями серцево-судинної системи часто приходиться порівнювати характер пульсації судин в симетричних точках правої і лівої половини тіла. Пульсацію якої артерії можна легко прощупати на передній поверхні нижньої третини передпліччя ?

Променевої

Ліктьової

Передньої міжкісткової

Поверхневої долонної гілки

Задньої міжкісткової

 

У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії). Яка причина порушення кровообігу.

Здавлення підключичної артерії.

Здавлення пахвової артерії

Здавлення підключичної вени

Здавлення хребтової артерії

Здавлення пахвової вени

 

У хворого розширення вен і тромбофлебіт на медіальній поверхні гомілки. Яка вена уражена?

Велика підшкірна вена

Мала підшкірна вена

Задня великогомілкова вена

Малогомілкова вена

Передня великогомілкова вена

 

У травмованого епідуральна гематома у скроневій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

Середня оболонна артерія

Середня мозкова артерія

Задня сполучна артерія

Передня оболонна артерія

Передня мозкова артерія.

 

Хворий, 45-ти років, скаржиться на запаморочення, невпевнену ходу, порушення координації рухів. При обстеженні встановлено, що у хворого остеохондроз шийного відділу хребтового стовбура і стиснута судина, яка проходить крізь поперечні отвори шийних хребців. Яка це судина?

A. verterbralis

A. subclavia

A. carotis externa

A. carotis interna

A. occipitalis

 

Виконуючи тонзилектомію ‘видалення мигдалика) хірург повинен пам’ятати, що на відстані 1,0–1,5 см дозаду від піднебінного мигдалика знаходиться життєвоважливий утвір. Який утвір може бути пошкоджений при виконанні цієї операції?

Внутрішня сонна артерія

Язикова артерія

Хребтова артерія

Зовнішня сонна артерія

Лицева артерія

 

При проведенні оперативного втручання на шиї хірургу потрібно виділити зовнішню сонну артерію. Що є найанатомічним орієнтиром для встановлення місця початкового відділу вказаної судини в ділянці шиї?

Верхній край щитоподібного хряща

Яремна вирізка

Кут нижньої щелепи

Нижній край щитоподібного хряща

Місце початку груднинно-ключично-соскоподібного м’язу

 

При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?

A. axillaris

A. vertebralis

A. transversa colli

A. profunda brachii

A. subscapularis

 

Куди буде поширюватися крововилив, якщо зруйнована венозна судина в ділянці яремного отвору?

Задня черепна ямка

Передня черепна ямка

Субарахноідальний простір

Середня черепна ямка

Субдуральний простір

 

Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку

Глибока стегнова артерія

Поверхнева артерія, що огинає клубову кістку

Низхідна колінна артерія

Поверхнева надчеревна артерія

Зовнішня соромітня артерія

 

Внаслідок бійки чоловік, 25 років, отримав ножове поранення шиї з пошкодженням зовнішньої сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі ефективним методом є пальцеве притиснення загальної сонної артерії до поперечного відростку шостого шийного хребця. В якому трикутнику шиї потрібно здійснити пальцеве притиснення сонної артерії для зупинки кровотечі?

Сонному трикутнику

Під нижньощелепному трикутнику

Трикутнику Пірогова

Лопатково-трахеальному трикутнику

Лопатково-ключичному

 

У хворого 40 років внаслідок ножового поранення шиї розпочалась кровотеча з загальної сонної артерії, яка проходить в сонному трикутнику у складі судинно- нервового пучка. Які складові формують цей пучок?

A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis interna

A.carotis communis, n. hypoglossus v.jugularis interna

A.carotis communis, n. vagus, v.jugularis anterior

A.carotis communis, n. hypoglossus, v.jugularis externa

A.carotis communis, n. phrenicus, v.jugularis externa

 

Хворому, 19 років, планується операція: видалення піднебінних мигдаликів. Пошкодження якої артерії, топографічно пов’язаної з піднебінними мигдаликами, може викликати ускладнення- артеріальну кровотечу?

A. facialis

A. sphenopalatina

A. buccalis

A. lingualis

A. alveolaris inferior

 

Хворій 25 років планується операція: резекція правої частки щитоподібної залози. Які артерії кровопостачають щитоподібну залозу?

Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, безіменна щитоподібна артерії

Верхня щитоподібна, нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії

Нижня щитоподібна, потилична, поверхнева скронева артерії

Нижня щитоподібна, язикова, лицева артерії

Верхня щитоподібна, язикова, поверхнева скронева артерії

 

В травматологічне відділення поступив постраждалий з відкритим переломом плечової кістки, сильною кровотечею та пошкодженням судини, що проходить разом з n. axillaris у топографічному отворі – foramen quadrilaterum. Яка це судина?

A. Circumflexa humeri posterior

A. brachialis

A. Circumflexa humeri anterior

A. Profunda brachii

A. Circumflexa scapulae

 

При виконанні оперативного втручання на щитоподібній залозі, хірургу потрібно виділити верхню та нижню щитоподібні артерії, які утворюють у залозі артеріальні анастомози. Гілками з басейнів яких крупних судин є ці артерії?

A. carotis externa et a. subclavia

A. carotis interna et a. subclavia

A. carotis externa et a. carotis interna

A. subclavia et truncus thyrocervicalis

A. subclavia et a. transversa colli

 

При дослідженні головного мозку на МРТ встановлено локальне розширення (аневризма) артеріальної судини, що розташована у латеральній борозні. Яка судина патологічно змінена?

А. сегеbri media

А. сегеbri аnterior

А. сегеbri posterior

А. communicans posterior

А. communicans anterior

 

У хворого порушено кровопостачання медіальної поверхні правої півкулі головного мозку. Яка артерія пошкоджена?

A. cerebri anterior

A. communicans posterior

A. cerebri posterior

A. cerebri media

A. chorioidea

 

Хворому роблять ультразвукове дослідження задньої великогомілкової артерії. Куди повинен лікар приставити датчик, щоб досліджувати судину?

За медіальною кісточкою

Попереду медіальної кісточки

За латеральною кісточкою

Попереду латеральної кісточки

У підколінній ямці

 

У хірургічне відділення доставлено потерпілого з ножовим пораненням променевого боку передпліччя. З рани витікає венозна кров. Яка судина постраждала?

V. cephalica

V. basilica

V. intermedia cubiti

Vv. ulnares

Vv. brachialеs

 

У травмпункт доставлено пацієнта з кровотечею з рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?

лицевої

верхньощелепної

язикової

передньої верхньої коміркової

підочноямкової

 

Юнака 27 років доставлено в лікарню з відкритим переломом потиличної кістки і сильною кровотечею із рани. Що може бути причиною сильної кровотечі в цьому випадку?

Пошкодження поперечної венозної пазухи

Пошкодження печеристої пазухи

Пошкодження верхньої кам’янистої пазухи

Пошкодження нижньої кам’янистої пазухи

Пошкодження клиноподібно-тім’яної пазухи

 

У пацієнта спостерігаються функціональні розлади внаслідок розвитку інфаркту мозочка. Ураження яких судин призводить до такої патології?

Базилярної артерії

Середньомозкової артерії

Передньої мозкової артерії

Середньої мозкової артерії

Задньої мозкової артерії

 

При внутрішньовенному введенні препаратів, ін'єкцію, найчастіше, роблять в серединну ліктьову вену, оскільки вона малорухлива в результаті фіксації її м'якими тканинами. Чим вона фіксована в ліктьовій ямці?

апоневрозом двоголового м'язу плеча

сухожилком триголового м'язу плеча

плечовим м’язом

плечопроменевим м’язом

ліктьовим м’язом

 

Хворий 30 років, госпіталізований з кровотечею з лицевої артерії. В якому місці можливе пальцьове притиснення даної артерії для короткочасної зупинки кровотечі?

край нижньої щелепи

виступ підборіддя

гілка нижньої щелепи

спинка носа

вилична кістка

 

Хворій проводиться операція на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій має перев'язати хірург під час операції?

Верхню та нижню щитоподібні

Верхню та нижню гортанні

Висхідну та глибоку артерії шиї

Верхню щитоподібну та висхідну артерію шиї

Верхню щитоподібну та щитошийну стовбур

 

У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що супроводжується "переміжною кульгавістю". Про оклюзію якої артерії слід думати?

Підколінна

Малогомілкова

Передня великогомілкова

Задня великогомілкова

Проксимальна частина стегнової

 

У пораненого кровотеча з гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. До якого саме хребця притискається артерія у таких випадках?

VI

III

IV

II

V

 

Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку:

Глибока стегнова артерія

Глибока зовнішня соромітня артерія

Поверхнева надчеревна артерія

Низхідна колінна артерія

Поверхнева огинальна артерія клубової кістки

 

У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину повинен перев'язати лікар для зупинки кровотечі?

Язикова артерія

Лицева артерія

Дорзальна артерія язика

Глибока артерія язика

Висхідна артерія глотки

 

Чоловік 70-ти років під час гоління зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 доби він був доставлений до лікарні з діагнозом запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом інфекція потрапила в порожнину черепа?

V.emissariae mastoideae

V. facialis

V.v.labyrinthi

V.v.tympanicae

V.v.auriculares

 

У хворого 65-ти років під час неврологічного обстеження виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

Середня мозкова артерія

Задня мозкова артерія

Основна артерія

Передня сполучна артерія

Передня мозкова артерія

 

При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?

A.axillaris

A.subscapularis

A.profunda brachii

A.transversa colli

A.vertebralis

 

Хвора скаржиться на набряк ніг, посиніння шкіри, невеличкі виразки збоку латерального виростку. При обстеженні відмічено: припухлість, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія?

V. saphena parva

V. iliaca externa

V. femoral is

V. profunda femoris

V. saphena magna

 

У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найвірогідніше пошкоджена?

Середня оболонкова

Задня вушна

Передня оболонкова

Поверхнева скронева

Середня мозкова

 

Хворому встановлений діагноз ураження голівки стегна ішемічного походження. Яка артерія ушкоджена?

Ramus acetabularum a.obturatoriae

Arteria illiaca externa

Arteria profunda femoris

Arteria femoralis

Arteria umbilicalis

 

До лікаря звернувся хворий з периодонтитом нижнього кутного зуба. Встановлено, що запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втягнуті в процес ?

Піднижньощелепні

Бічні шийні

Передні шийні

Підборідні

Лицеві

 

У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжку ноги. Які лімфатичні вузли прореагують біллю та припухлістю?

Поверхневі пахвинні

Передні великогомілкові

Задні великогомілкові та підколінні

Поверхневі та глибокі пахвинні

Зовнішні клубові.

 

У хворого панарицій 1 пальця стопи. Які лімфатичні вузли будуть страждати в першу чергу ?

Nodi lymphatici inguinales superficiales

Nodi lymphatici poplitei

Nodi lymphatici inguinales profundi

Nodi lymphatici iliaci externi

Nodi lymphatici iliaci interni

 

У хворого виявлений фурункул зовнішнього слухового проходу. Які з перелічених лімфатичних вузлів в першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?

Nodi lymphatici parotidei

Nodi lymphatici retropharyngeales

Nodi lymphatici mandibulares

Nodi lymphatici cervicales superficiales

Nodi lymphatici cervicales profundi

 

При операції з приводу видалення пухлини молочної залози, хірург видалив лімфатичні вузли пахвової ямки, куди могли поширитися метастази. При цьому виникло ускладнення у вигяді набряку верхньої кінцівки. Через які лімфатині вузли відтікає лімфа від верхньої кінцівки до піключичного стовбура?

Верхівкові

Задні

Передні

Медіальні

Нижні

 

У постраждалого виявлена рана шкіри бічного краю стопи з ознаками запального процесу. Підозрюється поширення інфекції лімфатичним шляхом. Які лімфатичні вузли потрібно обстежити в першу чергу?

Поверхневі підколінні

Задні великогомілкові

Передні великогомілкові

Глибокі підколінні

Пахвинні

 

Хворий звернувся в поліклініку на з-й день після травми. У постраждалого виявлена рана шкіри переднього краю стопи з ознаками запального процесу. Є підозри поширення інфекції з рани по лімфатичних судинах. Які лімфатичні судини є регіонарними для вказаної ділянки шкіри?

Поверхневі пахвинні

Задні великогомілкові

Підколінні

Передні великогомілкові

Глибокі пахвинні

 

У чоловіка з'явилися біль, набряк та почервоніння шкіри у передньо-верхній частині стегна та великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес?

Поверхневі пахвинні

Глибокі пахвинні

Внутрішні повздовжні

Поверхневі повздовжні

Загальні повздовжні

 

У хворого на гайморит порушено сполучення верхньощелепної приносової пазухи з середнім носовим ходом. Який утвір в нормі забезпечує надходження повітря з носового ходу до гайморової пазухи?

hiatus semilunaris

infundibulum ethmoidale

foramina ethmoidalia

recessus sphenopalatinus

canalis nasolacrimalis

 

У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобну пазуху?

середній носовоий хід

верхній носовий хід

нижній носовий хід

присінко носової порожнини

решітчасто-клиноподібну кишеню

 

У хворого з довготриваючим запаленням слизової оболонки носової порожнини з’явилися симптоми ураження верхньощелепної пазухи (гайморит). Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?

Верхньощелепний отвір

Решітчасту лійку

Клино-піднебінний отвір

Клино-решітчасту заглибину

Решітчасту комірку

 

Під час обстеження, у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?

Орбіту

Міжкрилоподібний простір

Лобову пазуху

Підапоневротичний скроневий простір

Барабанну порожнину

 

Після перенесеного ГРЗ, у хворої спостерігається затруднене носове дихання, підвищена температура, головні болі, сльозовиділення, болючість при пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилось захворювання?

Sinus maxillaris dexter

Sinus frontalis dexter

Sinus sphenoidalis dexter

Cellulae ethmoidales anteriores

Cellulae ethmoidales posteriores

 

У хворого встановлено запалення слизової оболонки лобової пазухи. В який з перелічених утворів буде прямувати запальна рідина?

Середній носовий хід

Верхній носовий хід

Нижній носовий хід

Хоани

Підскронева ямка

 

Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

В середньому

В верхньому

В нижньому

У загальному

В найвищому

 

Дитина віком 10 років скаржиться на затруднення носового дихання. При обстеженні встановлено, що причиною є стійка гіпертрофія лімфоїдної тканини. Збільшення якого мигдалика має місце ?

Глоткового

Піднебінного

Трубного лівого

Язикового

Трубного правого

 

У хворого 28 років, діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки носо-сльозової протоки. З анамнезу стало відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла проникнути у носо-сльозову протоку ?

Із нижнього носового ходу

Із середнього носового ходу

Із верхнього носового ходу

Із присінку носа

Із лобової пазухи

 

У дітей часто можна спостерігати затрудння носового дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

Tonsilla pharyngea

Tonsilla lingualis

Tonsilla palatina

Tonsilla tubaria

Усіх названих мигдаликів

 

У хворого ускладнення нежиті. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі зліва. У який носовий хід виділяється гній?

У лівий середній носовий хід

У правий нижній носовий хід

У правий верхній носовий хід

У правий загальний носовий хід

У правий носоглотковий хід

 

Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз – фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

Середній носовий хід

Верхній носовий хід

Нижній носовий хід

Загальний носовий хід

 

 

При виконанні столярних робіт працівник випадково вдихнув предмет кулястої форми біля 0,5 см в діаметрі, що викликало реакцію у вигляді сильного кашлю. Подразнення якого відділу дихальних шляхів мало місце?

Гортані вище голосових зв'язок

Гортані нижче голосових зв'язок

Трахеї

Правого головного бронха

Лівого головного бронха

 

До отоляринголога звернувся хворий у якого при огляді гортані виявлено неповне змикання голосових складок при фонації. Голосова щілина при цьому приймає форму овала. Функція якого м’язу гортані порушена у хворого?

M. vocalis

M. cricoaryttenoideus lateralis

M. cricoaryttenoideus posterior

M. thyroaryttenoideus

 

 

У хворого спостерігається запалення клиноподібної пазухи. Куди відкривається її апертура?

Recessus sphenoethmoidalis

Infundibulum

Meatus nasi medius

Meatus nasi inferior

Meatus nasi communis

 

Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього моляра, звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль та слизові виділення з носа. Після огляду йому встановили діагноз – пульпіт, ускладнений синуситом. До якої з пазух потрапила інфекція від кореня зуба?

Верхньощелепної

Лобової

Клиноподібної

Решітчастої

Соскоподібних комірок

 

Хворий 35 років, звернувся у приймальний покій із скаргами на нежить та головний біль на протязі 5 днів. Після обстеження йому встановили діагноз – гайморит (запалення верхньощелепної пазухи). Крізь який носовий хід інфекція

Середній

Верхній

Нижній

Загальний

Носоглотковий

 

Хворий 18 років, звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об’єктивно – у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її

Глотковий отвір слухової труби

Барабанний отвір слухової труби

Хоани

Зів

Вхід до гортані

 

Хворий 25 років, звернувся до приймального покою із скаргами на нежить та головний біль на протязі 4 днів. Після обстеження йому встановили діагноз фронтит. Крізь який носовий хід інфекція потрапила до лобної пазухи?

Середній

Верхній

Нижній

Загальний

Носоглотковий

 

Хворий 35 років, звернувся до лікаря із скаргами на сильну нежить та втрату відчуття запахів на протязі тижня. При обстеженні, в носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори?

Верхня носова раковина

Середня носова раковина

Нижня носова раковина

Загальний носовий хід

Присінок носу

 

Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз – фронтіт (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

Середньому

Верхньому

Нижньому

Загальном

Над верхньою носовою раковиною

 

До ЛОР-лікаря звернувся хворий зі скаргами на зміни голосу. При обстеженні виявлено пухлину в межах заднього відділу rima vocalis. Між якими з хрящів гортані розташований цей відділ?

Cartilago arytenoidea

Cartilago cricoidea

Cartilago thyroidea

Cartilago corniculata

Cartilago cuneiformis

 

Дитина віком 1,5 місяці відмовляється від груді. При огляді: дитина неспокійна, утруднене носове дихання, є незначні слизові виділення з носа. Температура тіла нормальна. Які анатомічні особливості будови носової порожнини дітей раннього віку можуть сприяти утрудненню носового дихання?

Вузькість носових ходів

Відсутність нижнього носового ходу

Недостатній розвиток приносових пазух

Звивисті носові ходи

Недостатній розвиток хоан

 

У хворого з гострою респіраторною вірусною інфекцією діагностовано лівобічний гайморит.Через яке анатомічне утворення поширилась інформація?

Лівий середній носовий хід

Лівий верхній носовий хід

Лівий нижній носовий хід

Спільний носовий хід

Нижньокомірковий хід

 

Хлопчик 4 років часто хворіє на ГРВІ. Як наслідок – у нього збільшений трубний мигдалик, що закриває глотковий отвір слухової труби. З чим слухова труба сполучає порожнину глотки?

З барабанною порожниною

З внутрішнім вухом

З носоглотковим ходом

З порожниною гортані

З ротовою порожниною

 

У хворого гостре запалення носослізного каналу. Відомо що після перенесеного грипу довгий час були виділення з носа. Із якого відділу носової порожнини могла потрапити інфекція в носослізний канал?

Із нижнього носового ходу

Із верхнього носового ходу

Із середнього носового ходу

Із загального носового ходу

Із решітчасто-клиноподібної кишені

 

Рентгенологічно встановлено затемнення в області верхньощелепної пазухи справа, що свідчить про наявність гною. У який носовий хід буде виділятися патологічна рідина?

У правий середній носовий хід

У правий нижній носовий хід

У правий верхній носовий хід

У правий загальний носовий хід

У правий найвищий носовий хід

 

У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній ?

Meatus nasi superior

Meatus nasi communis

Meatus nasi medius

Meatus nasi inferior

 

 

У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

Tonsilla pharyngea

Усіх названих мигдаликів

Tonsilla tubaria

Tonsilla lingualis

Tonsilla palatina

 

QuestName:Хворий 35-ти років звернувся до лікаря із скаргами на сильну нежить та втрату відчуття запахів протягом тижня. Об'єктивно: в носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Яка частина носової порожнини містить ці рецептори?

Верхня носова раковина

Присінок носа

Середня носова раковина

Нижня носова раковина

Загальний носовий хід

 

Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш за все буде відбуватися?

Порожнини рота, ротоглотки

Порожнини рота та гортаноглотки

Глотки, шлунку

Глотки та стравоходу

Стравоходу та шлунку

 

Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

Вовча паща

Викривлення носової перегородки вправо

Перелом основи черепа

Заяча губа

Викривлення носової перегородки вліво

 

Після травми обличчя у хворого гематома в ділянці щоки. Яка слинна залоза блокована гематомою?

привушна

під’язикова

піднижньощелепна

губна

щічна

 

Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

слизова

м’язова

серозна

еластична мембрана

м’язова і серозна

 

У лікарню потрапила дитина з затрудненим носовим диханням. Збільшення якого мигдалика глотки виявив лікар при обстеженні?

Глоткового

Піднебінного

Трубних

Язикового

Мигдалики неуражені

 

У хворого запалення під’язикового сосочка. Із яких слинних залоз буде затруднене виділення слини?

Під’язикова і піднижньощелепна

Під’язикова і привушна

Привушна і піднижньощелепна

Привушна і піднебінна

Під’язикова і щічна

 

При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?

6-7 років

4-5 років

8-9 років

10-11 років

12-13 років

 

У лікарню потрапив хворий з пошкодженням щоки. Протока якої слинної залози може бути ушкоджена?

Привушної

Щічної

Піднижньощелепної

Під’язикової

Кутньої

 

У хворого видалено зуб, у якого язикова поверхня менша за щічну. Жувальна поверхня у формі овалу. Глибока поперечна борозна разділяє щічний і язиковий горбики. Корінь міцно стиснутий у мезо-дистальному напрямку з подовгуватими борознами на апроксимальних поверхнях і роздвоєний. Визначіть, який зуб видалено.

1-й верхній моляр

Верхнє ікло

Нижнє ікло

1-й нижній моляр

2-й верхній моляр

 

Стоматолог при огляді порожнини рота дитини виявив коротку вуздечку верхньої губи. На які зуби виявить негативні наслідки ця аномалія розвитку?

Медіальні верхні різці

Медіальні нижні різці

Латеральні верхні різці

Латеральні нижні різці

Верхні ікла

 

Стоматолог при обстеженні порожнини рота виявив запалення сосочків на межі средньої і задньої третини спинки язика. Запалення яких сосочків було виявлено?

Papillae vallatae

Papillae fungiformes

Papillae foliаtae

Papillae filiformes

Papillae conicae

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Топогрфічна анатомія М2 | Спиномозочкові

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 756; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.465 сек.