Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Взаємодія природи і суспільства


Соціальна дія, зв'язок і взаємодія, як базисні елементи соціального життя. Взаємодія природи і суспільства

Порівняльна характеристика різних типів суспільства

Типологія суспільства

Соціальна структура суспільства

Структурні елементи системи

Види систем (за рівнем складності

Суспільство як система: суть, структура, типи.

 

       
 
 
   

 

 

 

 


Рис. 3.1.

Рис. 3.4.

 

 

 


 
 

 


Суспільство –це цілісна система, тобто таке соціальне утворення, яке наділене інтегральною системною якістю, що не зводиться до характеристик окремих людей чи їх простої суми.

 

 


Рис. 3.6.

 

 

 
 

 


Рис. 3.7.

 

 

 


Рис. 3.8.


 

 


Таб. 3.9.

(90 роки ХХ століття)

Характерні риси суспільства Типи суспільства
Доіндустріальне Індустріальне Постіндустріальне
Типові представники Афганістан, Ангола, Нікарагуа, Ефіопія Італія, Франція, Великобританія Країни які найбільше наближені до цього типу суспільства: США, Японія
ВНП на душу населення До 400$ Близько 10000$ Близько 18000$
Основний фактор виробництва Земля Капітал Знання
Основні продукти виробництва Їжа Промислові вироби Послуги
Характерні риси виробництва Ручна праця Широке застосування механізмів, технологій Автоматизація виробництва, комп’ютеризація суспільства
Характер праці Земельна праця Переважно стандартна діяльність Різке підвищення творчого початку праці
Зайнятість населення Близько 75% в с/г Близько 10% в с/г В сільському господарстві до 3%, в промисловості 33%
Основні види експорту Сировина Продукти виробництва Послуги
Політика в галузі освіти Боротьба з не писемністю Підготовка спеціалістів Безперервна освіта
Кількість вчених на 1000000 мешканців Близько 100 Близько 2000 Близько 2000
Смертельність на 1000 чол. Близько 20 чол. Близько 10 чол. Близько 10 чол.
Тривалість життя 40-50 років Понад 70 років Понад 70 років
Вплив людини на природу Локальний неконтрольоване Глобальний Глобальний контрольований
Взаємодія з іншими країнами Несуттєва Тісний взаємозв‘язок Відкрите суспільство

 

Таб. 3.10.

       
 
Соціальна дія – це дія індивіда, яка спрямована на розв’язання життєвих проблем та протиріч і свідомо орієнтована на відповідну поведінку людей.
 
   


Рис. 3.11.

 

 

       
 
Соціальний зв’язок – це будь-які соціокультурні зобов’язання індивідів або груп індивідів по відношенню один до одного (Е. Дюркгейм)
 
   

 


Рис. 3.13.

 
 

 

 


 

 

 
 

 


Рис. 3.17.

 

 

3. Соціальні інститути суспільства. Поняття, різновиди і функції соціальних інститутів.

 

Соціальний інститут –стійкий комплекс формальних і неформальних правил, принципів, норм, настанов, що регулюють різні сфери людської діяльності і організують їх в систему ролей і статусів, що утворюють соціальну систему

 

 


Різновиди соціальних інститутів

 

 

 


Рис. 3.20.

 

 

 


Таб. 3.21.

Структурні елементи основних інститутів суспільства

 

Функції Інститути Основні ролі Фізичні елементи Символічні елементи
Виховання, турбота о дітях Сімейно-шлюбні Батько, мати, дитина Дім, інтер'єр Каблучка, заручення
Виробництво, розподіл благ і послуг, регулювання фінансів, організація і поділ праці Економічні Працедавець, найманий робітник, покупець, продавець Фабрика, офіс, магазин Гроші, торгівля, марка, реклама
Завоювання влади, її здійснення, підтримка законів, правил Політичні Суб’єкт права, законодавець Суспільна будівля (будинки і місця) Прапор, кодекс, хартія
Сприяння соборним відносинам, поглиблення віри Релігійні Священик, прихожанин Собор, церква Хрест, Біблія
Соціалізація людей, прилучення до базових цінностей суспільства Освіта Учитель, учень Школа, вуз, підручник Атестат, диплом. ступінь

 

Таб. 3.22.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема № 3. Суспільство в системі соціологічного знання | Соціальна стратифікація та соціальна мобільність. Соціальна стратифікація(від лат

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і природи.
 2. Взаємодія видів транспорту при застосуванні контейнерів
 3. Взаємодія видів транспорту при пакетних перевезеннях
 4. Взаємодія гумусових речовин з мінеральними компонентами ґрунту, хімікатами та забруднювачами
 5. Взаємодія між суспільством, особою та вихованням
 6. Взаємодія молекул.
 7. Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики
 8. Взаємодія струмів і частинок з магнітним полем
 9. Взаємодія школи і сім'ї у вихованні дітей та молоді.
 10. Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави.
 11. Взаємозв’язок і взаємодія сукупного попиту і сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін і рівноважний реальний об’єм національного виробництва .

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.