Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Соціальні зміни і соціальний розвиток


       
 
Соціальні зміни – тип руху соціальних явищ, процесів та соціальних структур у суспільстві, в результаті якого виникають, нагромаджуються і трансформуються якісні відмінності між ними, створюється багатоманітність соціальної реальності.
 
   

 

 


Рис. 3.26.

 

 

     
   
Соціальний розвиток – це такі зміни, які пов’язані з більш або менше глибинними, структурними змінами, котрі ведуть до появи нових суспільних відносин, інститутів, норм і цінностей.
 
 
Висновок: суспільство – важлива категорія теоретичної соціології. Сучасна соціальна сукупність систем соціальних і держаних владних інститутів, взаємодія яких забезпечує можливість функціонування і розвитку базових і надбудовних суспільних відносин. Інтереси і потреби суспільства виступають джерелом і першопричиною суспільного, соціального розвитку.

 


Термінологія:суспільство, соціальні структури, соціальна система, соціальна дія, соціальний зв`язок, соціальні відношення, соціальна взаємодія, соціальна група, соціальний інститут, соціальна організація, соціальна нерівність, соціальна статифікація, соціальна мобільність, соціальні зміни, соціальний розвиток.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціальна стратифікація та соціальна мобільність. Соціальна стратифікація(від лат | Поняття особистості в соціології. Тема 4. Особистість як об’єкт та суб’єкт суспільних відносин

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 348; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Біологічні та соціальні умови психічного розвитку підлітка
 2. Біхевіористичний напрямок в соціальній психології
 3. Виконання запитів для зміни параметрів конфігурації.
 4. Виникнення товарного виробництва та його історичний розвиток. Товар і його властивості.
 5. Відрахування на соціальні заходи від фонду оплати праці.
 6. Вплив зміни в організації облікової політики на події і операції, що відбуваються на підприємстві
 7. Дайте визначення поняття «соціальні відносини». Які види соціальних відносин існують і в чому їх сутність?
 8. Економічні та соціальні наслідки інфляції
 9. ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 1. Предмет етносоціології. Проблеми національних відносин
 10. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ, ЗМІНИ ТА СКАСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
 11. Закономірність зміни фізико—хімічних і експлуатаційних показників моторних олив під час роботи ДВЗ, строки заміни
 12. ІІІ. Метод зміни грошового потоку (аналіз імовірностей).

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.