Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Формування особистості в процесі соціалізації

 

       
 
Соціалізація –процес засвоєння індивідом протягом його життя соціальних норм і культурних цінностей суспільства, до якого він належить.
 
   

 


Рис. 4.12.

 

СТАДІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Первинна соціалізація або стадія адаптації (від народження до підліткового віку.)   Дитина завоює соціальний досвід некритично, пристосовується, наслідує
Стадія індивідуалізації   З’являється бажання виділити себе серед інших, критичне відношення до норм поведінки
Стадія інтеграції   З`являється бажання знайти своє місце в суспільстві
Трудова стадія   Охоплює весь період зрілості Л., весь період її трудової діяльності, коли Л. не тільки засвоює соціальний досвід, але й відтворює його за рахунок активного впливу на сферу Л. через свою діяльність
Післятрудова стадія соціалізації   Розглядає похилий вік як вік, що має певний внесок у відтворення S досвіду, у процес передавання його новим поколінням

 

Таб. 4.13.

 

 
 

 

 


Сутність процесу соціалізації

 
 

 


Рис. 4.15.

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ (за З. Фрейдом)

 
 

 

 


Рис. 4.16.

 

Соціально-психологічні механізми соціалізації
Ідентифікація –це ототожнення індивіда з деякими людьми або групами, які дозволяють засвоювати різноманітні норми, відношення і форми поведінки, які притаманні оточуючим
Наслідування – є свідомим або несвідомим відтворенням індивідом моделі поведінки, досвіду інших людей
Навіювання – несвідоме відтворення індивідом внутрішнього досвіду, думок, почуттів і психічних станів тих людей, з якими він спілкується
Соціальна фасилітація ("полегшення") – стимулюючий вплив поведінки одних людей на діяльність інших, у результаті чого їхня діяльність відбувається вільніше і інтенсивніше
Конформність – усвідомлення розходження у думках з оточуючими людьми і зовнішня згода з ними. Реалізується у поведінці

 

Таб. 4.17.

Висновки: 1. Людина – основний елемент будь-яких соціальних спільностей і системи. 2. Кожна людина виконує певні соціальні функції, як своєрідне доручення на виконання спеціалізованого роду заняття в соціальній взаємодії. 3. Соціальний статус особи – це певне місце людини, особи в суспільній ієрархії, обумовлене її походженням, професією, віком, статтю, сімейним положенням. Динамічний аспект соціального статусу відображає соціальна роль. 4. Процес включення людини в соціальні зв`язки і інтеграція в різні типи соціальної спільності з метою становлення її соціальності, називаються соціалізацією.

 

 


Термінологія: особистість, соціальні функції, соціальний статус, соціальна роль, автономія особистості, соціалізація, конформізм.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Людини або статусний набір | Введение. Современная теория управления рассматривает менеджмент как один из главных ресурсов экономики
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 594; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.