Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Державні випробування засобів вимірювання


Державні випробування засобів вимірювання слугують забезпеченню єдності та необхідної точності вимірювань у країні, а також потрібної якості засобів вимірювання, підвищенню їх точності, надійності й ефективності використання, встановленню раціональної номенклатури, розробленню та постановці на виробництво засобів вимірювання, що відповідають сучасним вимогам — технічним, експлуатаційним і естетичним.

Випробуванням підлягають зразки контролю, регулювання й управління технологічними процесами, режимами роботи машин і устаткування тощо.

При проведенні випробувань встановлюють доцільність серійного виробництва засобів вимірювання або закупки імпортних і перевіряють забезпеченість розроблення та виготовлення засобів вимірювань методами та засобами повірки, правильність їх добору, можливість ремонту при експлуатації, відповідність виготовлених і імпортних засобів вимірювання типу, затвердженому Держспоживстандартом, і вимогам нормативної документації.

У відповідності до стадій розроблення, постановки на виробництво та виробництва засобів вимірювання встановлено два види випробувань — приймальні і контрольні.

Державні приймальні випробування проводять для експериментальних зразків засобів вимірювання нових типів, запропонованих для серійного виготовлення, і зразків засобів вимірювання, що постачають з-за кордону.

При випробуванні засобів вимірювання перевіряють відповідність їх технічного рівня та призначення технічному завданню на розробку проекту технічних умов або стандарту на засоби вимірювання даного типу; вірність нормування метрологічних характеристик і можливість їх контролю при виробництві, після ремонту та в процесі експлуатації; ремонтопридатність; відповідність нормованих показників надійності і методів їх контролю, вказаних в проекті технічних умов, вимогам нормативної документації; результати розрахунку та рекомендовану періодичність повірки; можливість проведення повірки у відповідності з нормативною документацією на методи та засоби повірки або їх проектами. Державні випробування мають право проводити організації, акредитовані Держспоживстандартом.Засоби вимірювання, які не підлягають державним випробуванням, але підлягають державному метрологічному нагляду, повинні проходити метрологічну сертифікацію, яку здійснюють акредитовані регіональні служби підприємств і організацій.

Державним контрольним випробуванням підлягають зразки з установочної серії, а також засоби вимірювання, що серійно виготовляють або ввозять з-за кордону партіями. Контрольні випробування проводять по закінченню строку дії дозволу на серійне виробництво та випуск в обіг в країні; при внесенні в конструкцію засобів або технологію їх виготовлення змін, що впливають на нормування метрологічних характеристик; при перевірці відповідності засобів, що виготовляють або періодично ввозять з-за кордону, типам і вимогам експлуатаційної документації на них, в тому числі при наявності відомостей про погіршення їх якості. Контрольні випробування засобів вимірювання проводять територіальні органи Держспоживстандарту, які можуть залучати різні організації метрологічної служби й інші зацікавлені організації.

При контрольних випробуваннях перевіряють відповідність виготовлення засобів вимірювання типу, затвердженому Держспоживстандартом, і вимогам технічних умов і стандартів, або документації фірми-виробника, а також стану метрологічного забезпечення виробництва та метрологічного обслуговування засобів вимірювання при експлуатації.

Результати контрольних випробувань засобів вимірювання є основою для прийняття рішення про їх виробництво та випуск в обіг в країні.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Державна метрологічна система | Повірка засобів вимірювання

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 631; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин
 2. Амортизація основних засобів
 3. Аналіз структури основних виробничих фондів. Аналіз показників використання основних фондів. Аналіз показників використання оборотних засобів .
 4. Атестація програмних засобів.
 5. В якості документів розглядаються і матеріали засобів масової комунікації (газети, радіо, телебачення).
 6. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту
 7. Вимірювання та оцінюваннявигід і витрат.
 8. Вимірювання: визначення, види, основні проблеми та шляхи їхнього подолання.
 9. Вимоги до вантажно-розвантажувальних засобів
 10. Випробування ґрунтів на пряме зрушення.
 11. Випробування при прийнятті на роботу.
 12. Випробування та балансування шліфувальних кругів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.