Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Політика — особливий вид соціального регулювання

Читайте также:
 1. Антиукраїнська політика російського царизму. Посилення централізаторсько-шовіністичних тенденцій.
 2. Види та рівні регулювання соціально-трудових відносин в суспільстві
 3. Внутрішня і зовнішня політика Директорії. Посилення громадянської війнив Україні, боротьба проти її окупантів.
 4. Гетьманський режим: його внутрішня і зовнішня політика.
 5. Грошово-кредитна політика
 6. Державна інноваційна політика
 7. Договірне регулювання оплати праці. Система тарифних угод.
 8. Зовнішня політика незалежної України.
 9. Лекція 1. Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління
 10. Лекція 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 11. Міжнародні відносини та зовнішня політика України у 2008-2009 рр.
 12. Міжнародні відносини та зовнішня політика України у 2008-2009 рр.

Якщо ж наука про політику досліджує і вивчає політичне життя в усіх його багатоманітних проявах: від суті влади, її при­роди до конкретних форм її прояву та інституалізації, то соціоло­гія політики — галузь соціології, що вивчає взаємодію політичної сфери з іншими соціальними інститутами, проблеми, пов'яза­ними безпосередньо з державою, політичними партіями, суспі­льними об 'єднаннями, рухами та ін. Адже поділ праці, виникнен­ня приватної власності, поглиблення національно-етнічних та по­селенських різноманітних спільностей приводить до появи соціальних спільностей з відмінними або й прямо протилежними інтересами.

Політичні інститути, системи, діяльність людей в їх межах, вплив людей — соціальних спільностей, різноманітних соціальних верств, груп на діяльність політичних інститутів, тобто безпо­середньо на політику — соціальний інститут, відображення та закріплення соціальної взаємодії— все це становить предмет політичної соціології. Отже, соціологія політики вивчає не різно­видності політики або політичну сферу, а проблеми суті влади, політичні права та свободи з точки зору конкретної людини, а та­кож соціальних спільностей, соціальних верств, груп, громадсь­ких і суспільних об'єднань та організацій, політичних партій то­що. Здатність системи забезпечувати виконання взятих нею зобов'язань, узгодження інтересів людей, а, отже, інтеграції суспільства соціолог Толкотт Парсонс і вважає публічною владою. Поява публічної політичної влади пов'язу­ється з протистоянням інтересів, з утвердженням відносин влада­рювання та підкорення.

Полі­тика— відносини, що включають згоду, підкорення, панування, конфлікт і змагання між соціальними спільностями людей — класами, верствами і державами. Політика спілкування людей, їх взаємодія, спільне вирішення ними їх справ, що розуміються як справи держави, а також ставлення їх до суспільства, влади та відносин між державами. Функціональність політики, її власти­вість служити суспільству не тільки дозволяє політиці глибоко впливати на інші функціональні сфери, але і поєднує політику з іншими сферами суспільства. Політика опосередкована економі­чною сферою суспільства, економічними базовими відносинами та інтересами.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Політика — особливий вид соціального регулювання

Дата добавления: 2013-12-11; Просмотров: 428; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.137.187
Генерация страницы за: 0.005 сек.