Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна характеристика відеосистеми ПК

Читайте также:
 1. I. Общая характеристика.
 2. II. НЕОФРЕЙДИЗМ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
 3. VI.Характеристика видов налогов
 4. АГЕНТЫ ПЕРЕМЕН, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА, РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И В УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
 5. Амплитудно-частотная характеристика
 6. Б. Бриттен. Характеристика творчества. (1913-1976)
 7. Биофизическая характеристика действия ультразвука
 8. Виды ремонта автомобилей и их технико-экономическая характеристика
 9. Витамины. Роль витаминов в питании. Общая характеристика витаминов
 10. Влияние отраслей народного хозяйства на состояние окружающей среды. Общая характеристика структуры промышленного техногенеза
 11. Г.Р. Державин. Общая характеристика творчества
 12. Гидролитические ферменты. Их характеристика, роль в пищевой технологии.

Додаткові кнопки, мініджойстики і т. д.

Стоп-тормоз.

Розташовані під кермом важільці ручного управління (некоректно іменовані «аналоговими шифтерами»). Дозволяють повноцінно грати без педалей (що важливо для самих маленьких);

Кнопки швидкого налаштування силової віддачі (force feedback).

 


 

ЛЕКЦІЯ 15

 

Тема: Характеристика моніторів ПК

План

1. Загальна характеристика відеосистеми ПК

2. Монітори на електронно-променевій трубці

3. Рідкокристалічні монітори

4. Плазмові монітори

5. Основні характеристики моніторів

 

 

1. Відеосистема персонального комп’ютера забезпечує інтерактивне візуальне відображення текстових і графічних даних, а також рухомих телевізійних зображень (так зване“живе відео”).

Відеосистема сучасного комп'ютера складається з обов'язкової графічної підсистеми ( яка формує зображення програмно) і додаткової підсистеми обробки відеозображень.

Обидві ці складові частини звичайно використовують загальний монітор, а відповідні апаратні засоби системного блоку можуть розташовуватися на роздільних картах різного функціонального призначення або поєднуватися на одному комбінованому адаптері, який можна назвати адаптером дисплея (display adapter).

Графічний адаптер служить для програмного формування графічних і текстових зображень і є проміжним елементом між монітором і шиною комп'ютера.

Зображення будується за програмою, яка виконується центральним процесором, якому можуть допомагати графічні акселератори та співпроцесори.

Графічні акселератори (прискорювачі) - спеціалізовані графічні співпроцесори, що збільшують ефективність відеосистеми. Їх застосування звільняє центральний процесор від великого обсягу операцій з відеоданими, так як акселератори самостійно обчислюють, які пікселі відображати на екрані і які їхні кольори.

В BIOS реалізована підтримка функцій формування текстових і графічних зображень, яка називається відеосервісом BIOS (Int 10h).

В монітор адаптер посилає сигнали керування яскравістю променів базисних кольорів RGB (Red, Green, Blue - червоний, зелений і синій) і синхросигнали лінійної і кадрової розгорток.

Крім цих сигналів, що відносяться тільки до формування зображення, інтерфейс з монітором може містити і сигнали обміну конфігураційною інформацією між монітором і комп'ютером.

Всі компоненти дисплейного адаптера можуть розміщуватися на одній карті розширення, а часто вони встановлюються прямо на системній платі і використовують переваги локального підключення.

Мультимедійні засоби можуть розміщуватися на окремих картах, пов'язаних з графічним адаптером спеціальним інтерфейсом, а можуть виконуватися у вигляді невеликого «дочірнього» модуля, встановлюваного на графічну карту.Стандартизацією в області відеосистем займається міжнародна організація VESA (Video Electronic Standard Association - асоціація по стандартизації в області відеоелектроніки).

Завдяки її вимогам забезпечується сумісність як на рівні апаратних засобів, так і на рівні програмного забезпечення.

З самої появи персонального комп'ютера відеосистему прагнули будувати за максимальним наближенням до принципу WYSIWYG(What You See Is What You Get) - «що бачиш, те й маєш» (або навпаки).

Оскільки під словом «маєш» найчастіше мається на увазі деяка віддрукована продукція, то є й ідеал WYSIWYP (What You See Is What You Print) - «що бачиш на моніторі, то й буде надруковано».

Відеосистема PC орієнтована на растровий метод виведення зображення.

Два основні компоненти відеосистеми ПК - дисплей (монітор) і відеокарта.

До додаткових компонентів відеосистеми комп'ютера належать пристрої спряження комп'ютера із зовнішніми джерелами і приймачами відеосигналів: відеокамерою, телевізором, відеомагнітофоном, відеоплеєром чи DVD-плеєром, а також телеантеною чи телевізійним кабелем.

Відеомонітор (дисплей, або монітор)пристрій відображення текстової і графічної інформації на екрані.

Відеоадаптер розміщується у системному блоці ЕОМ і встановлюється в роз’єм материнської плати.

Слово “монітор” походить від англійського слова to monitor – відслідковувати, стежити за кимсь або чимось. Слово “дисплей” – від англійського display – показувати, демонструвати.

Дисплей - обов'язковий пристрій ПК і так само, як і телевізор, призначений для виведення чорно-білих або кольорових рухомих зображень.

За схемою формування зображення, монітори поділяються на такі типи:

1. на основі електронно-променевої трубки (CRT);

2. на основі рідких кристалів (LCD);

3. плазмові або газорозрядні (PDP).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Загальна характеристика відеосистеми ПК

Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 1187; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.59.242
Генерация страницы за: 0.006 сек.