Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Прямі та непрямі витрати

Читайте также:
  1. НЕПРЯМІ ПОДАТКИ З ПІДПРИЄМСТВ.
  2. Основні та накладні витрати.
  3. ПРЯМІ ПОДАТКИ З ПІДПРИЄМСТВ
  4. Прямі та непрямі витрати

Групування витрат за статтями калькуляції у промисловості.

Витрати, пов’язані з виробництвом і збутом (реалізацією) продукції у промисловості групуються за статтями:

1. Сировина та матеріали.

2. Напівфабрикати власного виробництва.

3. Зворотні відходи (відраховуються).

4. Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру від сторонніх підприємств та організацій.

5. Паливо й енергія на технологічні цілі.

6. Основна заробітна платня.

7. Додаткова заробітна платня.

8. Відрахування на соціальне страхування.

9. Витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням продукції.

10. Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати.

11. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

12. Загальновиробничі витрати.

13. Загальногосподарські витрати.

14. Втрати внаслідок технічного неминучого браку.

15. Інші виробничі витрати.

16. Попутна продукція (включається).

17. Виробнича собівартість.

18. Позавиробничі витрати.

19. Повна собівартість.

Перші дванадцять статей створюють цехову собівартість. Цехова собівартість плюс загальногосподарські витрати, втрати внаслідок технічного неминучого браку та інші виробничі витрати складають виробничу собівартість.

За способом віднесення витрат на різні види діяльності, перевезень, робіт, послуг, вони підрозділяються на прямі та непрямі витрати. Це дає можливість більшість з них включати до прямих статей витрат.

Прямі витрати - це такі витрати, що відносяться до одного об’єкту калькуляції (виду продукції, робіт, послуг) та можуть бути розраховані прямим рахунком.

Непрямі витрати - це такі витрати, що мають відношення до декількох об’єктів калькуляції та не можуть бути безпосередньо повністю включені до собівартості жодного з цих об’єктів. Ці витрати треба розподіляти, тому вони називаються ще розподільними. Для рознесення загальної суми цих витрат за об’єктами калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) застосовуються спеціальні способи та прийоми, які враховують процес формування таких витрат.

Розподіл витрат на прямі та непрямі залежить від умов або об’єктів калькуляції. Наприклад, при калькулювання собівартості перевезень, робіт, послуг за видами, у авіації до прямих витрат відносяться витрати на авіаційне паливо та мастила, оплата праці членів льотних екіпажів, амортизаційні відрахування літальних апаратів, оплата праці бортпровідників та ін.

До непрямих - витрати на управління та обслуговування виробництва, на оплату праці адміністративно-управлінського і обслуговуючого персоналу та інші.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Групування витрат за статтями калькуляції | Основні та накладні витрати

Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 1688; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.